Разходка по булевард България

Площад - 3-ти март

Часовникова кула

Църквата Свети Йоан Богослов

Градка градина - поглед от високо

Читалище Димитър Полянов

Булевард България - изглед

27.05.2015
ПРИЕМНА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Община Карнобат съвместно със сдружение „Равновесие” предлага психологическо, социално и юридическо консултиране на жертви и извършители на домашно насилие. Услугата се осъществява в Центъра за обществена подкрепа –...


25.05.2015
Покана за 36 - то извънредно заседаниe на Общински съвет - гр. Кранобат

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл....


21.05.2015
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 2015, КАРНОБАТ 28-31 МАЙ 2015 /ПРОГРАМА/

Балкански Фестивал на изкуствата 2015, КАРНОБАТ 28-31 май 2015 - ПрограмаБалкански Фестивал на изкуствата 2015, КАРНОБАТ 28-31 май 2015 - Програма - "Часове...


18.05.2015
Заповеди на кмета на община Карнобат

Заповеди на кмета на община КарнобатЗаповед № 238 от 17.04.2015 г. Заповед № 251 от 21.04.2015 г. Заповед № 277 от 04.05.2015 г. Заповед №...


14.05.2015
Допуснати кандидати в Конкурс за длъжността "Ръководител звено" "Сметосъбиране и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат" в "Дейности към общинска администрация"

Допуснати кандидати в Конкурс за длъжността "Ръководител звено" "Сметосъбиране и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат" в "Дейности към общинска администрация"


14.05.2015
Резултати от проведени конкурси

Резултати от проведения Конкурс за длъжността "Техник - механик дизелови двигатели" в звено "Сметосъбиране, охрана и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат в "Дейности към...


в-к Карнобатски глас

в-к Карнобатски глас2015 година


Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2015 г. - 24.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2015 г. - 17.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2015 г. - 10.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2015 г. - 03.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2015 г. - 26.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2015 г. - 19.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2015 г. - 12.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2015 г. - 05.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2015 г. - 29.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2015 г. - 22.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2015 г. - 15.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2015 г. - 08.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 07 - 23.02.2015 г. - 01.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 06 - 16.02.2015 г. - 26.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 05 - 09.02.2015 г. - 15.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 04 - 02.02.2015 г. - 08.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 03 - 26.01.2015 г. - 01.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 02 - 19.01.2015 г. - 25.01.2015 г.Архив


Карнобатски глас - архив 2014 г.
Карнобатски глас - архив 2013 г. 

ИЗБОРИ 2015

ИЗБОРИ 2015

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЧЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КАТО ДАТАТА НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ НАСРОЧЕНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕ ПО – КЪСНО ОТ 60 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение,не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
ПО СМИСЪЛА НА чл. 396 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" (§ 1, Т. 4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС) е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА,НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.
лицата, които живеят на територията на община Карнобат, имат настоящ адрес в чужбина, но желаят да гласуват в предстоящите избори за общински съветници и кметове, трябва да подадат адресна карта за промяна на настоящ адрес в център за административно – информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат, или пред съответните кметове на кметства и кметските наместници в населените места.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА  НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
0559 29122 – РОСИЦА СИВИЛЕВА И ТОТКА ДРАГАНОВА,
КАКТО И НА МЯСТО в ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАРНОБАТ.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПРАВКИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ. 
 
Търсене
 
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам