Разходка по булевард България

Площад - 3-ти март

Часовникова кула

Църквата Свети Йоан Богослов

Градка градина - поглед от високо

Читалище Димитър Полянов

Булевард България - изглед

24.04.2015
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за Управител на „Медицински център І- Карнобат” ЕООД

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за Управител на „Медицински център І- Карнобат” ЕООД 1. д-р Теодор Неделчев Мерсинков


24.04.2015
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат” ЕООД

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат” ЕООД 1. д-р Никифор Петров Никифоров 2. д-р Николай Михайлов Колибаров


24.04.2015
Покана / дневен ред на 35 - то заседание на Общински съвет/

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и...


24.04.2015
ПОКАНА

Виж подробно


23.04.2015
Допуснати кандидати в Конкурс за длъжността "Технически сътрудник" в звено "Подпомагане и осигуряване на Общински съвет" в "Дейности към Общинска администрация"

Допуснати кандидати в Конкурс за длъжността "Технически сътрудник" в звено "Подпомагане и осигуряване на Общински съвет" в "Дейности към Общинска администрация"Виж подробно


23.04.2015
Резултати от проведени конкурси

Резултати от проведения Конкурс за длъжността "Сметосъбирач" в звено "Сметосъбиране, охрана и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат" в "Дейности към Общинска администрация.Резултати от проведения...


в-к Карнобатски глас

в-к Карнобатски глас2015 година


Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2015 г. - 26.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2015 г. - 19.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2015 г. - 12.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2015 г. - 05.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2015 г. - 29.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2015 г. - 22.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2015 г. - 15.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2015 г. - 08.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 07 - 23.02.2015 г. - 01.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 06 - 16.02.2015 г. - 26.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 05 - 09.02.2015 г. - 15.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 04 - 02.02.2015 г. - 08.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 03 - 26.01.2015 г. - 01.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 02 - 19.01.2015 г. - 25.01.2015 г.Архив


Карнобатски глас - архив 2014 г.
Карнобатски глас - архив 2013 г. 

ИЗБОРИ 2015

ИЗБОРИ 2015

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЧЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КАТО ДАТАТА НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ НАСРОЧЕНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕ ПО – КЪСНО ОТ 60 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение,не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
ПО СМИСЪЛА НА чл. 396 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" (§ 1, Т. 4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС) е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА,НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.
лицата, които живеят на територията на община Карнобат, имат настоящ адрес в чужбина, но желаят да гласуват в предстоящите избори за общински съветници и кметове, трябва да подадат адресна карта за промяна на настоящ адрес в център за административно – информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат, или пред съответните кметове на кметства и кметските наместници в населените места.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА  НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
0559 29122 – РОСИЦА СИВИЛЕВА И ТОТКА ДРАГАНОВА,
КАКТО И НА МЯСТО в ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАРНОБАТ.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПРАВКИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ. 
 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. Ришкият проход свързва общината със Северна България. В северната част от територията се намира част от Карнобатско-Айтоска Стара планина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения. Историческите извори сочат, че от ХV век насам градът е бил винаги административен център, стопанско и търговско средище с традиционен ежегоден панаир. В сведенията и пътеписните бележки се споменава под различни имена: Кариноваса, Каринабад, Карново… Първото писмено сведение за Карнобат - от 1153 г., се съдържа в "Географията" на арабския пътешественик и учен Ал Идриси. През Възраждането става обединителен център на културно-просветното развитие на района. През 1838 г. е построена църквата "Свети Йоан Богослов", през 1862 г. е създадено читалище "Развитие" (сега "Димитър Полянов") - едно от първите в днешна Югоизточна България, а през 1864 г. се открива и светско училище.

Територията на днешния град е обитавана от най-дълбока древност. За това свидетелстват Карнобатската селищна могила и римската крепост Маркела (Крумово кале, Хисарлъка), край която през VIII век кан Кардам удържал бляскава победа над византийците. Оттогава селището е българско. Под турско владичество пада през 1371 г. В дубровнишки документ от 1595 г. е отбелязано като Караново, както всъщност са го наричали българите. През 1762 г. дубровничанинът Божкович за първи път го споменава със сегашното му име Карнобат. По това време градът е бил важен овцевъден център, известен с местната порода карнобатска овца. Произвеждали се големи количества месо, вълна, пастърма, луканка, свещи, сапун. Прочут бил двуседмичният панаир за добитък. След руско-турските войни от първата половина на XIX век много жители на града се изселват в Бесарабия. През 1862 г. е открито класно училище, известно като Карановско. През Освободителната руско-турска война (1877 - 1878) Карнобат силно пострадал, но впоследствие, благодарение на богатия селскостопански район, традициите в животновъдството и винопроизводството, както и жп линията София-Бургас, започва да се развива. От 1953 до 1962 г. се нарича Поляновград, след което отново му връщат днешното име. Родно място е на македоно-одринския революционер Слав Мерджанов. 
Търсене
 
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам