Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Съобщение
17.02.2017
Община Карнобат съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), в общинска администрация е постъпила информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от ЕТ„Ел Дорадо 3-Танчо Енев” относно инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на мляко и месо в УПИ XV-15 от кв.293 /имот № 293015/, гр.Карнобат, община Карнобат”.
Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения.  
С пълния текст на инвестиционното предложение може да се запознаете в стая №103, ет.1 в сградата на Община Карнобат или Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12,  гр. Карнобат.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден в периода от 17.02.2017 г. до 02.03.2017 г. в сградата на Община Карнобат, гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ет. 1, стая 3 и Център за административно-информационно обслужване и местни приходи от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
Лице за контакти: Димитринка Сивенова – еколог в Община Карнобат, тел.: 0559/29133, 0882003101,  karnobat@mail.bg
В срок до 02.03.2017 г. становища, коментари и предположения може да изпращате в Община Карнобат, по един от следните начини:
По пощата, на адрес: гр. Карнобат, бул. „България” № 12
На място, в центъра за административно обслужване;
На електронната поща на Община Карнобат: karnobat@mail.bg;
На факс: 0559/27165.
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт