БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Списък на имотите /ПМЛ/ по мр.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
27.02.2017


           
Населено място имот № НТП категория ПЛОЩ /дка./ Местност
Аспарухово 000002 пасище, мера ІІІ 20.206 КАЙРЯКА
Аспарухово 000005 пасище, мера ІІІ 6.872 КУРТ КАЯ
Аспарухово 000012 пасище, мера ІІІ 3.379 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000013 пасище, мера ІХ 801.816 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000014 пасище, мера ІХ 11.189 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000023 пасище, мера ІІІ 1.667 ДО СЕЛО
Аспарухово 000025 пасище, мера ІІІ 1.415 ДО СЕЛО
Аспарухово 000035 пасище, мера ІІІ 3.093 ДО СЕЛО
Аспарухово 000048 пасище, мера ІХ 50.117 ДОЛАПА
Аспарухово 000068 пасище, мера ІV 32.241 ДРАГАНОВА МОГИЛА
Аспарухово 000087 пасище, мера ІХ 1.235  
Аспарухово 000088 пасище, мера ІІІ 6.788 КУРТ КАЯ
Аспарухово 000095 пасище с храсти ІХ 1.061 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000098 пасище с храсти ІХ 1.356 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000107 пасище с храсти ІІІ 6.024 КОРИЯТА
Аспарухово 000117 пасище, мера ІV 242.580 ПЕЛИК ДЕРЕ
Аспарухово 000123 пасище, мера ІІІ 5.117 ДО СЕЛО
Аспарухово 000127 пасище с храсти VІІ 18.735  
Аспарухово 000128 пасище с храсти VІІ 6.017  
Аспарухово 000133 пасище, мера ІV 23.039 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000136 пасище, мера ІІІ 1.023 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000139 пасище, мера ІІІ 6.723 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000140 пасище, мера ІІІ 22.211 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000142 пасище, мера ІІІ 3.834 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000144 пасище, мера ІІІ 4.675 КЪРДЖЕВА КАРИЕРА
Аспарухово 000151 пасище, мера ІІІ 39.823 КОРИЯТА
Аспарухово 000155 пасище, мера ІІІ 14.815 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000171 пасище, мера ІХ 1.086 ЛЪДЖАТА
Аспарухово 000179 пасище, мера ІІІ 17.432 КОО ДЕРЕ
Аспарухово 000183 пасище, мера VІІ 36.709 АЧМИТЕ
Аспарухово 000189 пасище с храсти ІV 3.508 ДРАГАНОВА МОГИЛА
Аспарухово 000191 пасище с храсти ІV 7.017 ДРАГАНОВА МОГИЛА
Аспарухово 000192 пасище с храсти ІV 2.030 ДРАГАНОВА МОГИЛА
Аспарухово 081003 пасище, мера ІІІ 6.745 МЕЛНИЦАТА
Венец 000002 пасище с храсти VІІ 14.312 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ
Венец 000003 пасище с храсти VІІ 4.179 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ
Венец 000004 пасище с храсти VІІ 10.045 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ
Венец 000005 пасище, мера ІІІ 2.992 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ
Венец 000015 пасище, мера ІІІ 2.502 ЧАТЪРЛЪКА
Венец 000017 пасище, мера ІІІ 4.639 ЧАТЪРЛЪКА
Венец 000023 пасище, мера VІІ 11.932 ЧЕТАЛ БАИР
Венец 000024 пасище, мера VІІ 13.177 ЧЕТАЛ БАИР
Венец 000029 пасище, мера ІІІ 8.465 САТМАТА
Венец 000035 пасище, мера ІІІ 18.195 ДЕБЕЛЕЦ
Венец 000037 пасище с храсти ІІ  10.683 КАЛИОПА
Венец 000040 пасище, мера ІІ 10.677 ДЕБЕЛЕЦ
Венец 000042 пасище, мера ІІІ 39.042 ДЕБЕЛЕЦ
Венец 000051 пасище, мера ІІІ 1.750 МАНДАРЛЪКА
Венец 000052 пасище, мера ІІІ 2.547 МАНДАРЛЪКА
Венец 000053 пасище, мера ІІІ 35.592 МАНДАРЛЪКА
Венец 000057 пасище, мера VІІ 3.051 БАИРА
Венец 000059 пасище, мера VІІ 11.628 БАИРА
Венец 000061 пасище, мера VІІ 10.527  
Венец 000064 пасище, мера VІІ 6.676 БАИРА
Венец 000066 пасище, мера VІІ 8.204 КЕЛЕМЕТО /СР. КАТ./
Венец 000068 пасище, мера VІІ 11.896 БАИРА
Венец 000070 пасище, мера VІІ 2.305 БАИРА
Венец 000071 пасище, мера VІІ 20.543 БАИРА
Венец 000074 пасище, мера VІІ 5.908 БАИРА
Венец част от 000079 пасище, мера VІІ 132.242 БАИРА
Венец 000081 пасище, мера VІІ 70.188 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец 000082 пасище, мера VІІ 9.408 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец 000083 пасище, мера VІІ 2.402 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец част от 000086 пасище, мера VІІ 152.415 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец 000088 пасище, мера VІІ 2.552 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец 000091 пасище, мера VІІ 35.289 АЛТЪН КАЙРЯК
Венец 000097 пасище, мера ІV 5.296 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ
Венец 000101 пасище с храсти VІІ 3.475 АВДЖИ БАИР
Венец 000103 пасище, мера ІV 18.749 АВДЖИ БАИР
Венец 000104 пасище, мера VІІ 42.643 АВДЖИ БАИР
Венец 000109 пасище, мера ІV 2.286 ГОРЯЛА РЕКА
Венец 000113 пасище, мера VІІ 110.885 ТОНЧЕВА МОГИЛА
Венец 000115 пасище, мера VІІ 12.455 КЕЧИ ГЬОЛ
Венец част от 000121 пасище, мера ІV 87.638 ЯЗОВИРА
Венец 000133 пасище, мера VІІ 9.433 МАСАТЛИЯТА
Венец 000139 пасище с храсти VІІ 9.837 АЛЧАКА
Венец 000141 пасище, мера ІІІ 9.275 ЯЗОВИРА
Венец 000181 пасище, мера ІІІ 8.830 ТОКА ТАРЛА
Венец 000201 пасище с храсти ІІІ 31.173 ГЕРЕНА
Венец 000206 пасище, мера VІІ 6.853 КАНТИЯТА
Венец 000221 пасище, мера ІІІ 14.959 СОНДИТЕ
Венец 000237 пасище, мера Х 7.739 ДО СЕЛО
Венец 000259 пасище, мера ІІІ 2.745 КАЙНАРДЖА
Венец 000312 пасище с храсти ІІІ 13.210 ЮРТА
Венец 000326 пасище с храсти ІІІ 106.925 ЯЗОВИРА
Венец 000330 пасище, мера VІ  3.617 ЛИВАДИТЕ
Венец 000331 пасище, мера 12.594 ЛИВАДИТЕ
Венец 000332 пасище, мера 7.843 ЛИВАДИТЕ
Венец 000341 пасище, мера VІІ 4.587 ПОРТАТА
Венец 000342 пасище, мера VІІ 4.041 ПОРТАТА
Венец 000384 пасище с храсти ІІІ 10.455 ЯЗОВИРА
Венец 000388 пасище, мера ІІІ 50.824 МЕШАТА
Венец 000390 пасище с храсти ІІІ 2.161 МЕШАТА
Венец 002001 пасище, мера ІІІ 2.819 ОРТАЧАЛО
Венец 002002 пасище, мера ІІІ 3.301 ОРТАЧАЛО
Венец 002003 пасище, мера ІІІ 1.570 ОРТАЧАЛО
Венец 002006 пасище, мера ІІІ 7.887 ОРТАЧАЛО
Венец 031001 пасище, мера Х 169.997 СТРАЛДЖАНСКО БЛАТО
Венец 129004 пасище, мера ІІІ 6.805 ЮРТА
Глумче 000009 пасище, мера Х 4.101 ГЕРЕНА
Глумче 000050 пасище, мера ІІІ 1.239 ДО СЕЛО
Глумче 001029 пасище, мера Х 9.521 ГЕРЕНА
Глумче 001030 ливада ІІІ 9.977 ГЕРЕНА
Глумче 002001 пасище, мера Х 36.518 ТОЛУМКА
Глумче 002003 пасище, мера Х 57.006 ТОЛУМКА
Глумче 002004 пасище, мера Х 15.521 ТОЛУМКА
Глумче 002038 пасище, мера ІІІ 11.276 ТОЛУМКА
Глумче 002040 пасище, мера ІІІ 9.641 ТОЛУМКА
Глумче 002052 пасище, мера Х 19.966 ТОЛУМКА
Глумче 002103 пасище, мера Х 79.829 ТОЛУМКА
Деветак 000026     8.837 КЪМ ЦЕРКОВСКИ
Деветак 000028 пасище, мера ІІІ 14.996 СВЕТЛИ БУНАР
Деветак 000033 пасище, мера ІІІ 7.123 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000044 пасище, мера ІІІ 29.711 СВЕТЛИ БУНАР
Деветак 000053 пасище, мера ІІІ 18.227 ГЛАДНО ПОЛЕ
Деветак 000055 пасище, мера ІІІ 19.401 СВЕТЛИ БУНАР
Деветак 000058 пасище, мера ІІІ 3.120 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000060 пасище, мера ІІІ 1.844 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000061 пасище, мера ІІІ 2.668 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000062 пасище, мера ІІІ 24.996 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000065 пасище, мера ІІІ 5.610 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000072 пасище, мера ІІІ 8.575 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Деветак 000078 пасище, мера ІХ 17.525 СЕЛСКАТА КОРИЯ
Деветак 000080 пасище, мера ІХ 6.918 СЕЛСКАТА КОРИЯ
Деветак 000081 пасище, мера ІХ 53.513 СЕЛСКАТА КОРИЯ
Деветак 000082 пасище, мера ІХ 25.981 СЕЛСКАТА КОРИЯ
Деветак 000098 пасище, мера ІІІ 23.232 БААЛАР БАИР
Деветак 000099 пасище, мера ІІІ 2.120 СЕЛСКАТА КОРИЯ
Деветак 000106 пасище, мера ІІІ 1.624 СЕЛОТО
Деветак 000110 пасище, мера ІІІ 2.713 СЕЛОТО
Деветак 000111 пасище, мера ІІІ 8.890 ДОНА БОАН
Деветак 000137 пасище, мера ІІІ 2.841 СТРАЛДЖАНСКИ ПЪТ
Деветак 000170 пасище, мера ІІІ 26.001 МЕШЕЛИКА
Деветак 000172 пасище, мера ІІІ 65.738 МИЗАРЯ
Деветак 000182 пасище, мера ІІІ 19.464 ЖИЛЕСТИЯ КАЙРЯК
Деветак 000209 пасище, мера ІІІ 9.259 ВЕРАНА
Деветак 000210 пасище, мера ІІІ 7.048 СУЛТАНКА
Деветак 000215 пасище, мера ІІІ 70.413 АЯЗМОТО
Деветак 000217 пасище, мера ІІІ 9.223 ГОЛДЖИ КАЙРЯК
Деветак 000220 пасище, мера ІІІ 11.292 ГОЛДЖИ КАЙРЯК
Деветак 000227 пасище, мера ІІІ 19.683 ВЕРАНА
Деветак 000285 пасище, мера ІІІ 1.740 СЪТМАТА
Деветак 000296 ливада ІІІ 34.886 СЪТМАТА
Деветак 000305 пасище, мера ІІІ 15.865 СУЛТАН ТЕПЕ
Деветак 000309 пасище, мера ІІІ 18.872 СУЛТАН ТЕПЕ
Деветак 000319 пасище, мера V 9.323 СУЛТАНКА
Деветак 000320 пасище, мера V 3.515 СУЛТАНКА
Деветак 000322 пасище, мера V 18.130 КРУШКАТА
Деветак 000324 пасище, мера V 26.450 КРУШКАТА
Деветак 000325 пасище, мера V 14.822 КРУШКАТА
Деветак 000327 пасище, мера V 11.888 КРУШКАТА
Деветак 000330 пасище, мера ІІІ 43.346 КРУШКАТА
Деветак 000337 пасище, мера ІІІ 16.837 ПЕЛЕТЛИКА
Деветак 000374 пасище, мера V 26.576 БОЗАЛЪЦИТЕ
Деветак 000407 пасище, мера V 14.157 ЖИЛЕСТИЯ КАЙРЯК
Деветак 000409 пасище, мера V 1.006 ЖИЛЕСТИЯ КАЙРЯК
Деветак 000411 пасище, мера ІІІ 6.946 ВЕРАНА
Деветак 000412 пасище, мера ІІІ 1.565 ВЕРАНА
Деветак 000413 пасище, мера V 4.905 СЕЛОТО
Деветак 000451 пасище, мера ІІІ 2.560 ДОНА БОАН
Деветак 000459 пасище, мера ІІІ 10.511 ПЕЛЕТЛИКА
Деветак 000460 пасище, мера ІІІ 25.691 ПЕЛЕТЛИКА
Деветак 000538 пасище, мера ІІІ 8.323 МЕШЕЛИКА
Деветак 000548 пасище, мера ІІІ 42.627 ВЕРАНА
Деветак 000550 пасище, мера ІІІ 56.861 ВЕРАНА
Деветак част от 000571 пасище с храсти V 1355.888 КУМЛУКА
Деветак 042055 ливада ІІІ 148.553  
Деветак 042077 ливада ІІІ 13.567  
Деветинци 014002 пасище, мера ІІІ 4.169 КАРНОБАТСКИ ПЪТ
Деветинци 015016 пасище, мера V 31.792 КАРНОБАТСКИ ПЪТ
Деветинци 028016 пасище, мера ІІІ 12.017 ДО СЕЛО
Деветинци 028042 пасище, мера ІІІ 11.807 ДО СЕЛО
Деветинци 028044 пасище, мера ІІІ 2.159 МЕРАТА
Деветинци 034028 пасище с храсти ІІІ 18.132 МЕРАТА
Деветинци 036007 пасище, мера ІІІ 2.461 НОВИТЕ ЛОЗЯ
Деветинци 036012 пасище, мера ІІІ 1.633 НОВИТЕ ЛОЗЯ
Деветинци 036013 пасище, мера ІІІ 7.211 НОВИТЕ ЛОЗЯ
Деветинци 036016 пасище, мера ІІІ 16.036 НОВИТЕ ЛОЗЯ
Деветинци 037014 пасище с храсти ІІІ 15.844 ЛОЗЯТА
Деветинци 038016 пасище, мера ІІІ 12.752 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Деветинци 040010 пасище с храсти ІІІ 3.558 МАЛЕНОВСКИ ПЪТ
Деветинци 048010 пасище, мера VІ  2.264 ГЬОЛА
Деветинци 055001 пасище, мера 11.379 ГЬОЛА
Деветинци 058001 пасище, мера ІІІ 29.896 ЗЛАТАНОВА КРИВА
Деветинци 059001 пасище, мера ІІІ 28.630 СТАРИЯ КАНТОН
Деветинци 059002 пасище, мера ІІІ 2.759 СТАРИЯ КАНТОН
Деветинци 059003 пасище, мера ІІІ 16.586 СТАРИЯ КАНТОН
Деветинци 059004 пасище, мера ІІІ 1.471 ЗЛАТАНОВА КРИВА
Детелина 000012 пасище, мера ІV 23.564 КАРНОБАТСКИ ПЪТ
Детелина 000050 пасище, мера VІІ 7.681 ЛОЗЕНСКА ЧЕШМА
Детелина 000082 пасище, мера ІV 5.526 ДО СЕЛО
Детелина 000100 пасище, мера ІІІ 2.666 СЕЛСКАТА РЕКА
Детелина част от 000104 пасище, мера ІІІ 66.940 ПОЖАРА
Детелина 000112 пасище, мера ІV 26.485 БЯЛАТА ПРЪСТ
Детелина 000118 пасище, мера ІV 11.448 БЯЛАТА ПРЪСТ
Детелина 000132 пасище, мера VІІ 8.371 КОНСКИЯТ АГЪЛ
Детелина 000148 пасище, мера ІV 10.190 ДОМУС ДЕРЕ
Детелина 000170 пасище, мера ІV 2.297 ЯЗОВИРА
Детелина 000174 пасище, мера ІV 1.668 ЯЗОВИРА
Детелина 000179 пасище, мера ІV 18.038 ЯЗОВИРА
Добриново 000042 пасище, мера ІХ 52.785 ТАСТЕПЕНСКОТО
Добриново 000043 пасище, мера ІХ 11.414  
Добриново 001193 пасище, мера ІХ 22.176 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001200 пасище, мера ІV 16.597 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001201 пасище, мера ІХ 1.900 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001202 пасище, мера ІХ 4.967 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001204 пасище, мера ІХ 1.114 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001205 пасище, мера ІХ 2.075 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001206 пасище, мера ІХ 6.618 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001207 пасище, мера ІV 3.807 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001208 пасище, мера ІХ 1.554 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001209 пасище, мера ІХ 4.344 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001210 пасище, мера ІV 1.612 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001211 пасище, мера ІV 2.731 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001212 пасище, мера ІХ 2.793 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001214 пасище, мера ІХ 2.386 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001215 пасище, мера ІХ 7.319 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001216 пасище, мера ІХ 3.476 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001218 пасище, мера ІХ 4.762 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001219 пасище, мера ІХ 1.614 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001220 пасище, мера ІХ 1.999 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001221 пасище, мера ІХ 2.684 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 001227 пасище, мера ІХ 1.791 НОВИТЕ МЕСТА
Добриново 002129 пасище, мера ІХ 42.139 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002133 пасище, мера ІХ 1.743 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002134 пасище, мера ІХ 3.039 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002135 пасище, мера ІХ 8.821 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002146 пасище, мера ІХ 24.192 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002147 пасище, мера ІХ 26.830 СТАРАТА РЕКА
Добриново 002232 пасище, мера VІІ 3.034 СТАРАТА РЕКА
Добриново 003195 пасище, мера ІV 10.149 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003197 пасище, мера Х 2.190 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003200 пасище, мера Х 1.275 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003201 пасище, мера ІV 1.201 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003202 пасище, мера ІV 9.659 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003204 пасище, мера Х 8.231 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003205 пасище, мера ІV 29.683 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003207 пасище, мера Х 2.975 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003208 пасище, мера Х 5.810 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003209 пасище, мера Х 6.050 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003210 пасище, мера ІV 10.103 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003211 пасище, мера ІV 12.451 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003212 пасище, мера Х 1.242 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003213 пасище, мера Х 2.370 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003214 пасище, мера Х 7.408 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003215 пасище, мера Х 6.124 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003216 пасище, мера Х 4.420 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003217 пасище, мера VІІ 1.046 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003218 пасище, мера ІV 12.788 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003219 пасище, мера ІХ 7.746 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003220 пасище, мера ІХ 5.089 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003221 пасище, мера Х 1.209 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003224 пасище, мера Х 1.135 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003227 пасище, мера Х 12.541 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003228 пасище, мера ІV 11.646 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003229 пасище, мера ІV 24.331 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003230 пасище, мера Х 1.194 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 003231 пасище, мера Х 2.561 БОГОРОВСКИ ПЪТ
Добриново 004238 пасище, мера ІХ 4.026 ТЪНКАТА ЧЕШМА
Добриново 004239 пасище, мера ІХ 9.246 ТЪНКАТА ЧЕШМА
Добриново 004242 пасище, мера ІХ 13.544 ТЪНКАТА ЧЕШМА
Добриново 004247 пасище, мера ІІІ 52.293 ТЪНКАТА ЧЕШМА
Добриново 005105 пасище, мера ІХ 14.116 ТАУШАН БУНАР
Добриново 005107 пасище, мера ІV 22.575 ТАУШАН БУНАР
Добриново 005233 пасище, мера VІІ 2.904 ТАУШАН БУНАР
Добриново 005255 пасище, мера VІІ 23.411 ТАУШАН БУНАР
Добриново 006049 пасище, мера ІІІ 42.612 ГЕРМАНОВА ЧЕШМА
Добриново 006050 пасище, мера ІХ 1.910 ГЕРМАНОВА ЧЕШМА
Добриново 006051 пасище, мера ІХ 1.236 ГЕРМАНОВА ЧЕШМА
Добриново 007100 пасище, мера ІІІ 25.651 МАХЛЯРДО
Добриново 007101 пасище, мера ІІІ 64.508 МАХЛЯРДО
Добриново 007102 пасище, мера ІІІ 9.730 МАХЛЯРДО
Добриново 007103 пасище, мера VІІ 20.717 МАХЛЯРДО
Добриново 008040 пасище, мера ІХ 5.212 ТАСТЕПЕНСКОТО
Добриново част от 008044 пасище, мера ІХ 200.000 ТАСТЕПЕНСКОТО
Добриново 009175 пасище, мера ІІІ 9.085 СТАРАТА КУРИЯ
Добриново 009183 пасище, мера ІІІ 8.821 СТАРАТА КУРИЯ
Драганци 000070 пасище, мера ІV 2.470 КОНЛУКА
Драганци 000076 пасище, мера ІV 1.635 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Драганци 000077 пасище, мера ІV 2.694 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Драганци 000083 пасище, мера ІV 1.880 КОНЛУКА
Драганци 000090 пасище, мера ІV 9.164 ВОДОЕМА
Драганци 000129 пасище, мера ІV 3.000 ПАПАЗЛЪКА
Драганци 001049 пасище, мера ІV 1.962 КУРБАН ТАРЛА
Драганци 002023 пасище, мера ІV 24.501 МОГИЛАТА
Драганци 002024 пасище, мера ІV 18.541 МОГИЛАТА
Драганци 002025 пасище, мера ІV 8.915 МОГИЛАТА
Драганци 002026 пасище, мера ІV 7.772 МОГИЛАТА
Драганци 002028 пасище, мера ІV 2.687 МОГИЛАТА
Драганци 002069 пасище, мера ІV 5.306 МОГИЛАТА
Драганци 003026 пасище, мера ІІІ 3.129 ПАПАЗЛЪКА
Драганци 003027 пасище, мера ІІІ 2.478 ПАПАЗЛЪКА
Драганци 003029 пасище, мера ІІІ 4.109 ПАПАЗЛЪКА
Драганци 004027 пасище, мера ІV 2.755 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА
Драганци 004028 пасище, мера ІV 3.183 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА
Драганци 004065 храсти   10.393 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА
Драганци 005037 пасище, мера ІV 1.749 ВОДОЕМА
Драганци 008008 пасище, мера ІV 3.115 ЧИТАРЛЪКА
Драганци 009018 пасище, мера ІІІ 39.708 АШЛАМАТА
Драганци 010007 пасище, мера ІІІ 22.027 СТОЯН КОЛЕВА НИВА
Драганци 010008 пасище, мера ІХ 89.000 СТОЯН КОЛЕВА НИВА
Драганци 010008 пасище, мера ІХ 13.701 СТОЯН КОЛЕВА НИВА
Драганци 010009 пасище, мера ІІІ 160.000 СТОЯН КОЛЕВА НИВА
Драганци 010009 пасище, мера ІІІ 34.009 СТОЯН КОЛЕВА НИВА
Драганци 011013 пасище, мера ІV 1.928 ДО СЕЛО
Драганци 012026 пасище, мера ІV 6.883 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Драганци 013039 пасище, мера ІІІ 1.479 КОНЛУКА
Драганци 013040 пасище, мера ІІІ 5.299 КОНЛУКА
Драганци 013042 пасище, мера ІІІ 8.619 КОНЛУКА
Драганци 015003 пасище, мера ІХ 2.177 АДЖАМУРА
Драганци 015004 пасище, мера ІХ 20.856 АДЖАМУРА
Драганци 017006 пасище, мера ІХ 17.177 СУХ БУНАР
Драганци 017007 пасище, мера ІV 1.973 СУХ БУНАР
Драганци 017008 пасище, мера ІХ 474.760 СУХ БУНАР
Драганци 017009 пасище, мера ІІІ 150.554 СУХ БУНАР
Драганци 018011 пасище, мера ІІІ 19.003 СУХ БУНАР
Драганци 018012 пасище с храсти ІХ 42.353 СУХ БУНАР
Драганци 018013 пасище, мера ІХ 52.945 СУХ БУНАР
Драганци 018014 пасище, мера ІХ 33.206 СУХ БУНАР
Драганци 018015 пасище, мера ІХ 29.430 СУХ БУНАР
Драганци 018016 пасище, мера ІХ 34.714 СУХ БУНАР
Драганци 019089 пасище, мера ІV 2.787 АКАНТИЯ
Драгово 000002 пасище, мера ІІІ 2.380 КАРНОБАТСКИ ПЪТ
Драгово 000011 пасище, мера ІІІ 4.418 САЗЛАДЖА
Драгово 000012 пасище, мера ІІІ 6.034 САЗЛАДЖА
Драгово 000018 пасище, мера ІІІ 9.427 САЗЛАДЖА
Драгово 000021 пасище, мера ІІІ 9.232 САЗЛАДЖА
Драгово 000027 пасище, мера ІІІ 56.535 САЗЛАДЖА
Драгово 000038 пасище, мера ІІІ 8.000 ХАРМАН ТАРЛА
Драгово 000038 пасище, мера ІІІ 63.602 ХАРМАН ТАРЛА
Драгово 000040 пасище, мера ІХ 24.662 НАД ЛОЗЯТА КОКАРДЖА
Драгово 000050 пасище, мера ІХ 15.250 БАТАКЛЪКА
Драгово 000051 пасище, мера ІХ 35.587 БАТАКЛЪКА
Драгово 000069 пасище, мера ІІІ 1.050 ЯСАКА
Драгово 000086 пасище, мера ІХ 1.053 МЕША ТАРЛА
Драгово 000087 пасище, мера ІХ 3.508 МЕША ТАРЛА
Драгово 000090 пасище, мера ІІІ 6.962 САМУН БЕЙЦА
Драгово 000093 пасище, мера ІІІ 10.028 АЛАДЪНА
Драгово 000102 пасище, мера ІІІ 6.841 АЛАДЪНА
Драгово 000104 пасище, мера ІІІ 2.134 ГЕРЕНДЖИКА
Драгово 000105 пасище, мера ІІІ 2.779 ГЕРЕНДЖИКА
Драгово 000106 пасище, мера ІІІ 52.796 ГЕРЕНДЖИКА
Драгово 000107 пасище, мера ІІІ 12.478 ГЕРЕНДЖИКА
Драгово 000109 пасище, мера ІХ 5.755 АЛАДЪНА
Драгово 000114 пасище, мера ІІІ 52.471 КАЙРЯКА
Драгово част от 000117 пасище, мера ІІІ 59.200 КАЙРЯКА
Драгово част от 000117 пасище, мера ІІІ 58.224 КАЙРЯКА
Драгово 000126 пасище, мера ІІІ 41.022 БРЯСТОВА МОГИЛА
Драгово част от 000127 пасище, мера ІІІ 40.000 БРЯСТОВА МОГИЛА
Драгово част от 000127 пасище, мера ІІІ 24.702 БРЯСТОВА МОГИЛА
Драгово 000128 пасище, мера ІІІ 2.717 БРЯСТОВА МОГИЛА
Драгово 000129 пасище, мера ІХ 121.867 МЕША ТАРЛА
Драгово 000130 пасище, мера ІІІ 2.649 БАТАКЛЪКА
Драгово 000132 пасище, мера ІХ 8.862 БАТАКЛЪКА
Драгово 000135 пасище, мера ІХ 1.476 БАТАКЛЪКА
Драгово 000136 пасище, мера ІІІ 4.155 МАЛКОЧ
Драгово 000137 пасище, мера ІІІ 1.750 МАЛКОЧ
Драгово 000138 пасище, мера ІІІ 12.920 МАЛКОЧ
Драгово 000139 пасище, мера ІІІ 3.432 МАЛКОЧ
Драгово 000145 пасище, мера ІІІ 32.285 КАЙРЯКА
Драгово 000187 пасище, мера ІІІ 7.197 САЗЛАДЖА
Драгово 035045 пасище, мера ІХ 8.257 ЯСАКА
Екзарх Антимово 000112 пасище, мера ІІІ 4.198 ПОД СЕЛО
Екзарх Антимово 000196 пасище, мера ІІІ 4.361 КАНАРКАТА
Екзарх Антимово 000204 пасище, мера ІІІ 12.267 ГОЛЕМИЯТ МЕРДЖЕМЕК
Екзарх Антимово 000205 пасище, мера ІV 1.661 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 000217 пасище, мера ІІІ 18.362 МАСЛАКА
Екзарх Антимово 002041 пасище, мера ІХ 32.176 ЛЮЛЯКОВА МОГИЛА
Екзарх Антимово 003052 пасище, мера ІV 61.220 МАНЬОВКА
Екзарх Антимово 003053 пасище, мера ІV 8.888 МАНЬОВКА
Екзарх Антимово 004032 пасище, мера ІХ 16.293 МАНЬОВКА
Екзарх Антимово 005020 пасище, мера ІІІ 20.496 АДЖАМУРА
Екзарх Антимово 005021 пасище, мера ІІІ 26.284 АДЖАМУРА
Екзарх Антимово 006022 пасище, мера VІІ 30.565 АДЖАМУРА
Екзарх Антимово 007066 пасище, мера ІХ 22.966 АБДАЛОВА КАБА
Екзарх Антимово 007163 пасище, мера ІІІ 6.007 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ
Екзарх Антимово 007164 пасище, мера ІІІ 1.605 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ
Екзарх Антимово 009027 пасище, мера VІІ 16.928 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 009028 пасище, мера VІІ 50.922 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 009029 пасище, мера ІХ 16.637 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 009030 пасище, мера ІХ 3.794 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 009031 пасище, мера VІІ 13.027 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 009032 пасище, мера ІХ 23.841 ХАЙДУШКА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 010014 пасище, мера ІХ 18.249 ПЕЕВ КАЙРЯК
Екзарх Антимово 010015 пасище, мера VІІ 7.203 ПЕЕВ КАЙРЯК
Екзарх Антимово 012025 пасище, мера VІІ 21.121 ПЕЕВ КАЙРЯК
Екзарх Антимово 018013 пасище, мера Х 10.202 ЧАТМАТА
Екзарх Антимово 019014 пасище, мера Х 13.775 КОЛЯНКОВ ДОЛ
Екзарх Антимово 019015 пасище, мера Х 10.171 КОЛЯНКОВ ДОЛ
Екзарх Антимово 020031 пасище, мера ІІІ 38.281 ПАВЛЕВО ДЪРВО
Екзарх Антимово 020032 пасище, мера Х 44.226 ПАВЛЕВО ДЪРВО
Екзарх Антимово 021037 пасище, мера ІІІ 7.349 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 021038 пасище, мера ІІІ 6.108 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 021039 пасище, мера ІІІ 3.520 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 021040 пасище, мера ІІІ 6.951 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 022026 пасище, мера Х 9.707 ПАВЛЕВО ДЪРВО
Екзарх Антимово 022027 пасище, мера ІІІ 38.497 ПАВЛЕВО ДЪРВО
Екзарх Антимово 025021 пасище, мера ІІІ 32.547 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово 025022 пасище, мера ІІІ 22.677 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово 025023 пасище, мера ІV 32.816 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово 025024 пасище, мера ІV 4.701 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово 026056 пасище, мера ІV 19.110 КАЛИНИН ВРЪХ
Екзарх Антимово 026058 пасище, мера ІV 44.943 КАЛИНИН ВРЪХ
Екзарх Антимово 027055 пасище, мера ІV 59.620 ЧАНАДЖИКА
Екзарх Антимово 027058 пасище, мера ІV 42.430 ЧАНАДЖИКА
Екзарх Антимово 027059 пасище, мера ІV 13.201 ЧАНАДЖИКА
Екзарх Антимово 027060 пасище, мера ІV 16.224 ЧАНАДЖИКА
Екзарх Антимово 027070 пасище, мера ІV 5.313 ЧАНАДЖИКА
Екзарх Антимово 028076 пасище, мера ІІІ 11.819 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Екзарх Антимово 029041 пасище, мера Х 5.594 ДВЕТЕ ЧЕШМИ
Екзарх Антимово 030021 пасище, мера Х 54.067 КАРАМАНОВА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 030022 пасище, мера ІІІ 24.415 КАРАМАНОВА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 030024 пасище, мера ІІІ 7.278 КАРАМАНОВА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 031012 пасище, мера ІІІ 2.068 ГЮР ЧЕШМА
Екзарх Антимово 032005 пасище, мера ІХ 14.745 МИТОВ КАЙРЯК
Екзарх Антимово 035024 пасище, мера ІХ 74.159 ШАФТАЛИЯТА
Екзарх Антимово 035025 пасище, мера ІХ 11.672 ШАФТАЛИЯТА
Екзарх Антимово 036037 пасище, мера ІХ 5.050 КАЗАН БУНАР
Екзарх Антимово 037020 пасище, мера ІХ 22.063 КАЗАН БУНАР
Екзарх Антимово 038029 пасище, мера ІV 6.854 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 038047 пасище, мера ІV 2.029 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 038101 пасище, мера ІV 3.783 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 039049 пасище, мера ІІІ 17.895 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 039050 пасище, мера ІV 2.201 СОЛЕНАТА ВОДА
Екзарх Антимово 039051 пасище, мера ІV 1.224 СОЛЕНАТА ВОДА
Екзарх Антимово 040035 пасище, мера ІІІ 40.606 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 040036 пасище, мера Х 8.107 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 040037 пасище, мера Х 9.144 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 040038 пасище, мера VІІ 6.379 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 041034 пасище, мера ІХ 42.376 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 044015 пасище, мера ІV 1.995 КЕЛЕМИТЕ
Екзарх Антимово 046065 пасище, мера ІХ 19.034 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 046066 пасище, мера VІІ 13.079 РАЧОВ СОВАТ
Екзарх Антимово 052056 пасище, мера ІV 9.768 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 052057 пасище, мера ІV 3.632 БЯЛАТА ПРЪСТ
Екзарх Антимово 054060 пасище, мера ІІІ 2.823 МАСЛАКА
Екзарх Антимово 056001 пасище, мера ІХ 19.878 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 056004 пасище, мера ІХ 17.168 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово част от 056005 пасище, мера ІХ 126.236 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 057002 пасище, мера ІХ 89.405 ТОДОРОВА ЧЕШМА
Екзарх Антимово 058002 пасище, мера VІІ 88.912 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 058007 пасище, мера ІІІ 124.884 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово част от 059001 пасище, мера ІХ 62.900 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово част от 059002 пасище, мера ІХ 226.300 НЕДЕЛЧОВА БАХЧА
Екзарх Антимово 059004 пасище, мера ІХ 13.446 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 059006 пасище, мера ІХ 11.219 ДОМУЗЛУЦИТЕ
Екзарх Антимово 059007 пасище, мера ІХ 25.754 ДОМУЗЛУЦИТЕ
Екзарх Антимово част от 059008 пасище, мера ІХ 224.600 ДОМУЗЛУЦИТЕ
Екзарх Антимово част от 059009 пасище, мера ІХ 103.300 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово част от 059009 пасище, мера ІХ 68.760 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 059010 пасище, мера ІІІ 15.195 СЕЛСКАТА РЕКА
Екзарх Антимово 100204 пасище, мера ІV 3.128 БАРГАНКА
Екзарх Антимово 100205 пасище, мера ІV 1.765 БАРГАНКА
Екзарх Антимово 109001 пасище, мера ІІІ 1.062 ПОД СЕЛО
Железник 000002 пасище, мера V 10.113 РОКСЕНОВА МОГИЛА
Железник 000010 пасище, мера V 1.348 ФОНДА
Железник 000037 пасище, мера ІV 4.850 МЕШИЛИКА
Железник 000051 пасище, мера V 14.449 МЕШИЛИКА
Железник 000052 пасище, мера V 6.834 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Железник 000053 пасище, мера V 1.058 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Железник 000061 пасище, мера V 1.211 КОВАНЛЪКА
Железник 000107 пасище, мера ІV 13.552 БУРГАЗЕОЛУ
Железник 000112 пасище, мера ІV 1.404 БУРГАЗЕОЛУ
Железник 000115 пасище, мера ІV 4.291 БУРГАЗЕОЛУ
Железник 000166 наводнена ливада ІV 33.955 БУРГАЗЕОЛУ
Железник 000183 пасище, мера V 5.168 КАРАНДЖИКА
Железник 000190 пасище с храсти V 106.232 КАРАНДЖИКА
Железник 000196 пасище с храсти V 59.520 СЕЛОТО
Железник 000214 пасище, мера V 45.424 ФОНДА
Железник 000219 пасище с храсти ІХ 21.763 БАКАДЖИКА
Железник 000233 пасище, мера V 6.382 КАРАНДЖИКА
Железник 000274 пасище, мера ІV 21.471 СУСАМ ТАРЛА
Железник 000277 пасище, мера V 4.415 ФОНДА
Железник 000278 пасище, мера V 19.926 ФОНДА
Железник 000279 пасище, мера V 9.395 ФОНДА
Железник 000300 пасище, мера V 3.280 СЕЛОТО
Железник 000302 пасище, мера ІХ 88.735 ФОНДА
Железник 015004 вр.неизп.ливада ІV 26.567 СУСАМ ТАРЛА
Железник 021046 пасище, мера ІХ 20.523 ФОНДА
Железник 024001 пасище, мера ІV 6.296 БАКАДЖИКА
Железник 024002 пасище, мера ІV 5.238 БАКАДЖИКА
Железник 024004 пасище, мера ІV 56.912 БАКАДЖИКА
Железник 024006 пасище с храсти ІV 25.557 БАКАДЖИКА
Железник 024008 пасище, мера ІV 7.849 БАКАДЖИКА
Железник 280018 пасище с храсти ІХ 180.174 БАКАДЖИКА
Железник част от 280020 пасище с храсти ІХ 1144.767 БАКАДЖИКА
Житосвят 001167 пасище, мера ІІІ 52.997 ЧАМОРЛИЯТА
Житосвят 001168 пасище, мера ІІІ 59.227 ЧАМОРЛИЯТА
Житосвят 002163 пасище, мера ІІІ 14.603 ЯХЛАТА
Житосвят 002165 пасище, мера ІV 52.483 ЯХЛАТА
Житосвят 003061 пасище, мера VІІ 2.565 КАРА ЧАЛЪК
Житосвят 005034 пасище, мера ІХ 2.321 ТАУШАН МЕЗАР
Житосвят 006092 пасище, мера ІХ 21.066 ГАРГАТА
Житосвят 006093 пасище, мера ІХ 65.029 ГАРГАТА
Житосвят 006094 пасище, мера ІІІ 4.259 ГАРГАТА
Житосвят 006095 пасище, мера ІХ 26.032 ГАРГАТА
Житосвят 006096 пасище, мера ІV 10.907 ГАРГАТА
Житосвят 008070 пасище, мера ІІІ 6.167 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008071 пасище, мера ІІІ 19.678 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008072 пасище, мера ІІІ 7.776 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008073 пасище, мера ІV 5.539 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008074 пасище, мера ІV 2.788 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008075 пасище, мера ІV 22.499 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008076 пасище, мера ІХ 18.071 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят част от 008077 пасище, мера ІІІ 42.690 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 008078 пасище, мера ІХ 4.250 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят част от 008080 пасище, мера ІV 22.413 ТАШЛА ГЕЧИТ
Житосвят 009089 пасище, мера ІV 1.294 МАНАСТИРА
Житосвят 009090 пасище, мера ІV 8.069 МАНАСТИРА
Житосвят 009091 пасище, мера ІV 18.183 МАНАСТИРА
Житосвят 009092 пасище, мера ІV 2.456 МАНАСТИРА
Житосвят 009093 пасище, мера VІІ 1.306 МАНАСТИРА
Житосвят 009094 пасище, мера ІV 233.176 МАНАСТИРА
Житосвят 009095 пасище, мера ІХ 14.256 МАНАСТИРА
Житосвят 009096 пасище, мера ІІІ 3.744 МАНАСТИРА
Житосвят 009097 пасище, мера ІХ 19.168 МАНАСТИРА
Житосвят част от 009098 пасище, мера ІХ 33.975 МАНАСТИРА
Житосвят част от 009098 пасище, мера ІХ 22.243 МАНАСТИРА
Житосвят 009100 пасище, мера ІV 78.668 МАНАСТИРА
Житосвят 009102 пасище, мера ІІІ 23.368 МАНАСТИРА
Житосвят 009105 пасище, мера ІV 5.184 МАНАСТИРА
Житосвят 010110 пасище, мера ІV 24.841 ЧОНКАТА
Житосвят 010114 пасище, мера ІІІ 34.725 ЧОНКАТА
Житосвят 011104 пасище, мера ІІІ 5.116 БУРСУКА
Житосвят 011105 пасище, мера ІІІ 19.881 БУРСУКА
Житосвят 011106 пасище, мера ІІІ 8.362 БУРСУКА
Житосвят 011107 пасище, мера ІХ 6.603 БУРСУКА
Житосвят 011108 пасище, мера ІІІ 3.751 БУРСУКА
Житосвят 011109 пасище, мера ІІІ 11.371 БУРСУКА
Житосвят 011111 пасище, мера ІХ 30.744 БУРСУКА
Житосвят 011112 пасище, мера ІІІ 18.864 БУРСУКА
Житосвят 011113 пасище, мера ІІІ 4.033 БУРСУКА
Житосвят 011114 пасище, мера ІІІ 11.634 БУРСУКА
Житосвят 012144 пасище, мера ІІІ 72.490 ДРАГОЕВО КАЙНАЧЕ
Житосвят 012146 пасище, мера ІХ 19.245 ДРАГОЕВО КАЙНАЧЕ
Житосвят 012151 пасище, мера ІІІ 11.403 ДРАГОЕВО КАЙНАЧЕ
Житосвят 012154 пасище, мера VІІ 1.147 ДРАГОЕВО КАЙНАЧЕ
Житосвят 012155 пасище, мера VІІ 2.122 ДРАГОЕВО КАЙНАЧЕ
Житосвят 013120 пасище, мера ІІІ 11.762 ФОТУЛЯ
Житосвят 013123 пасище, мера ІХ 9.747 ФОТУЛЯ
Житосвят 013125 пасище, мера ІV 3.103 ФОТУЛЯ
Житосвят 013127 пасище, мера ІV 3.219 ФОТУЛЯ
Житосвят 013130 пасище, мера ІV 42.914 ФОТУЛЯ
Житосвят 013133 пасище, мера ІV 7.726 ФОТУЛЯ
Житосвят 013134 пасище, мера ІV 7.623 ФОТУЛЯ
Житосвят 013135 пасище, мера ІV 6.624 ФОТУЛЯ
Житосвят 013137 пасище, мера ІV 1.215 ФОТУЛЯ
Житосвят 013139 пасище, мера ІІІ 1.740 ФОТУЛЯ
Житосвят 013140 пасище, мера ІV 38.118 ФОТУЛЯ
Житосвят 013141 пасище, мера ІV 7.238 ФОТУЛЯ
Зимен 000008 пасище с храсти ІІІ 219.260  
Зимен 000013 пасище с храсти VІІІ 704.249 БОСТАН ТАРЛА
Зимен 000016 пасище, мера VІІІ 27.877 БОСТАН ТАРЛА
Зимен 000049 пасище, мера ІІІ 5.290  
Зимен 000066 пасище, мера ІІІ 1.100  
Зимен 000069 пасище, мера ІІІ 6.010  
Зимен 000150 пасище, мера ІІІ 9.350  
Зимен 000153 пасище, мера ІІІ 2.732  
Зимен 000160 пасище, мера ІІІ 14.316 ГЕРЕНА
Зимен 000161 пасище, мера Х 4.650  
Зимен 000164 пасище, мера Х 41.781 ГЕРЕНА
Зимен 000166 пасище, мера VІІІ 3.920  
Зимен 000173 пасище, мера ІІІ 8.000  
Зимен 000174 пасище, мера ІІІ 1.350  
Зимен 000176 пасище, мера ІІІ 1.650  
Зимен 000192 пасище, мера ІІІ 15.030  
Зимен 000199 пасище, мера Х 2.079  
Зимен 000200 пасище, мера Х 7.150  
Зимен 000232 пасище, мера ІІІ 2.240  
Зимен 000238 пасище с храсти ІІІ 6.010  
Зимен 000239 пасище, мера ІІІ 11.230  
Зимен 000241 пасище, мера ІІІ 29.000  
Зимен 000242 пасище, мера ІІІ 1.730  
Зимен 000244 пасище, мера ІІІ 3.222 МЕЖДУ РЕКИТЕ
Зимен 000245 пасище, мера ІІІ 4.837  
Зимен 000246 пасище, мера ІІІ 6.700  
Зимен 000247 пасище, мера ІІІ 5.410  
Зимен 000250 пасище, мера ІІІ 36.930  
Зимен 000255 пасище, мера ІІІ 2.620  
Зимен 000258 пасище с храсти VІІІ 134.260  
Зимен 000260 пасище, мера ІІІ 3.510  
Зимен 000262 пасище, мера ІІІ 60.051 КАЙРЯКА
Зимен 000266 пасище, мера ІІІ 14.000  
Зимен 000268 пасище, мера ІІІ 7.150  
Зимен 000269 пасище с храсти ІІІ 63.850  
Зимен 000271 пасище, мера ІІІ 48.435  
Зимен 000278 пасище, мера ІІІ 10.818 ЛАГУНИТЕ
Зимен 000284 пасище, мера ІІІ 6.180  
Зимен 000286 пасище, мера VІІІ 1.925  
Зимен 000290 пасище с храсти ІІІ 83.223 ЧОБАН ЧЕИР
Зимен 000294 пасище, мера ІІІ 16.677 ЧОБАН ЧЕИР
Зимен 000299 пасище, мера ІІІ 15.850  
Зимен 002296 ливада ІІІ 16.343 КАЙРЯКА
Зимен 010109 пасище, мера VІІІ 13.760  
Зимен 010110 пасище, мера Х 15.364 ЛАГУНИТЕ
Зимен 010128 пасище, мера Х 28.435 ЛАГУНИТЕ
Зимен 010128 пасище, мера Х 9.627 ЛАГУНИТЕ
Искра 000012 пасище, мера ІІІ 3.354 КАРЧАНА
Искра 000014 пасище, мера ІІІ 6.827 КАРЧАНА
Искра 000015 пасище, мера ІІІ 10.252 КАРЧАНА
Искра 000018 пасище, мера VІІ 27.226  
Искра 000024 пасище, мера ІІІ 6.559 ТИЛКИНА
Искра 000026 пасище, мера ІІІ 3.266 КАРЧАНА
Искра 000030 пасище, мера ІІІ 2.439  
Искра 000033 пасище, мера ІІІ 4.687 КАРЧАНА
Искра 000039 пасище, мера VІІ 56.838 КАРЧАНА
Искра 000040 пасище, мера ІІІ 5.706 ПЕРАЛОТО
Искра 000053 пасище, мера ІV 6.421 КАРЧАНА
Искра 000056 пасище, мера ІV 3.484 ПЕРАЛОТО
Искра 000058 пасище, мера VІ  5.893 ПЕРАЛОТО
Искра 000059 пасище, мера ІV 1.261 ПЕРАЛОТО
Искра 000076 пасище, мера ІІ  11.832 ПЕРАЛОТО
Искра 000077 пасище, мера VІІ 20.907 ПЕРАЛОТО
Искра 000078 пасище, мера ІІ 1.335 ПЕРАЛОТО
Искра 000081 пасище, мера ІІ 1.876 ТИЛКИНА
Искра 000086 пасище, мера ІV 20.322 КАРЧАНА
Искра 000091 пасище, мера VІІ 4.553 ПЕРАЛОТО
Искра 000101 пасище, мера VІІ 1.825 ПЕРАЛОТО
Искра 000102 пасище, мера VІІ 1.380 ДАНГАЛИЦА
Искра 000103 пасище, мера VІІ 2.463 ПЕРАЛОТО
Искра 000104 пасище, мера 1.447 ПЕРАЛОТО
Искра 000106 пасище, мера ІІІ 7.843 КОРИЯТА
Искра 000110 пасище, мера VІІ 1.973 ДАНГАЛИЦА
Искра 000111 пасище, мера VІІ 6.839 ПЕРАЛОТО
Искра 000113 пасище, мера VІІ 9.756 ПЕРАЛОТО
Искра 000124 пасище, мера VІІ 7.538 ДАНГАЛИЦА
Искра 000125 пасище, мера VІІ 5.941 ПЕРАЛОТО
Искра 000129 пасище, мера VІІ 2.929 ПЕРАЛОТО
Искра 000132 пасище, мера VІІ 2.255 ПЕРАЛОТО
Искра 000140 пасище, мера ІІІ 38.634 КАРЧАНА
Искра 000149 пасище, мера VІІ 9.621 МЕРАЛЪКА
Искра 000165 пасище, мера VІІ 15.193 МЕРАЛЪКА
Искра 000177 пасище, мера VІІ 3.786 ПЕРАЛОТО
Искра 000190 пасище, мера VІІ 3.381 МЕРАЛЪКА
Искра 000191 пасище, мера ІІІ 3.012 МЕРАЛЪКА
Искра 000199 пасище, мера VІІ 3.423 КОРИЯТА
Искра 000205 пасище, мера VІІ 8.198 КОРИЯТА
Искра 000218 пасище, мера VІІ 82.057 МЕРАЛЪКА
Искра 000220 пасище, мера VІІ 14.151 КОРИЯТА
Искра 000221 пасище, мера ІІІ 38.689 МЕРАЛЪКА
Искра 000225 пасище, мера ІІ 29.320 КОРИЯТА
Искра 000231 пасище, мера VІІ 7.618 ДАНГАЛИЦА
Искра 000232 пасище, мера VІІ 2.182 ДАНГАЛИЦА
Искра 000244 пасище, мера VІІ 5.086 ДАНГАЛИЦА
Искра 000259 пасище, мера ІІ 7.956 ТИЛКИНА
Искра 000265 пасище, мера VІІ 13.000 МЕРАЛЪКА
Искра 000265 пасище, мера VІІ 5.073 МЕРАЛЪКА
Искра 000267 пасище, мера ІІІ 9.312 КАРЧАНА
Искра 000268 пасище, мера ІІІ 2.258 ТИЛКИНА
Искра 000278 пасище, мера VІІ 1.367 ДАНГАЛИЦА
Искра 000280 пасище, мера ІІІ 3.439 ТИЛКИНА
Искра 000284 пасище, мера VІІ 2.328 ДАНГАЛИЦА
Искра 000285 пасище, мера ІІІ 4.951 ДАНГАЛИЦА
Искра 000289 пасище, мера ІІІ 11.862  
Искра 000290 пасище, мера ІІІ 1.781 ДАНГАЛИЦА
Искра 000294 пасище, мера VІІ 55.109 МЕРАЛЪКА
Искра 000300 пасище, мера ІV 12.839 МЕРАЛЪКА
Искра 000305 пасище, мера VІІ 21.539 ДАНГАЛИЦА
Искра 000306 пасище с храсти VІІ 18.248 КОРИЯТА
Искра 000323 пасище, мера ІІІ 2.138 ДАНГАЛИЦА
Искра 000327 пасище, мера ІІІ 2.855 ДАНГАЛИЦА
Искра 000335 пасище с храсти ІІІ 18.729 ЯНЕВА КРУША
Искра 000344 пасище, мера ІІІ 2.057 ЯНЕВА КРУША
Искра 000374 пасище, мера VІІ 2.132 ПЕРАЛОТО
Искра 000396 пасище, мера VІІ 4.544 ДАНГАЛИЦА
Искра 000403 пасище с храсти VІІ 19.393 КОРИЯТА
Искра 000403 пасище с храсти VІІ 1.517 КОРИЯТА
Искра 000420 пасище, мера ІV 11.369 ТИЛКИНА
Искра 000429 пасище, мера VІІ 6.109 КАРЧАНА
Искра 000433 пасище, мера ІІ 18.806 ДАНГАЛИЦА
Искра 000434 пасище, мера ІІ 31.184 ДАНГАЛИЦА
Искра 000435 ливада ІІІ 3.662 ДАНГАЛИЦА
Искра 000436 пасище, мера ІІІ 16.672 ТИЛКИНА
Искра 000439 пасище с храсти VІІ 15.345 КОРИЯТА
Искра 000440 пасище, мера ІІ 3.236 ДАНГАЛИЦА
Искра 000460 пасище, мера ІІІ 2.182 ТИЛКИНА
Искра 000465 пасище, мера ІІІ 13.129 КАРЧАНА
Искра 000466 пасище, мера ІІІ 7.612 КАРЧАНА
Искра 000464 пасище, мера ІІІ 18.463 ДАНГАЛИЦА
Искра 000506 пасище, мера VІІ 16.793 КОРИЯТА
Искра 000517 пасище, мера ІV 8.998 ЯНЕВА КРУША
Искра 000520 пасище, мера ІІ 1.313 КОРИЯТА
Искра 000529 пасище, мера VІІ 72.308 ДАНГАЛИЦА
Искра 000531 пасище, мера ІV 10.803 ДАНГАЛИЦА
Искра 000532 пасище, мера ІІІ 54.214 ДАНГАЛИЦА
Искра 000533 пасище, мера ІІ 3.402 ДАНГАЛИЦА
Искра 000536 пасище, мера ІІ 6.309 КОРИЯТА
Искра 000553 пасище, мера ІІ 15.161 ДАНГАЛИЦА
Искра 002019 пасище, мера VІІ 150.648 КАРЧАНА
Искра 019002 пасище, мера ІІІ 11.765 КАРЧАНА
Искра 027001 пасище, мера ІІІ 7.500 МЕРАЛЪКА
Искра 027002 пасище, мера ІІІ 2.900 МЕРАЛЪКА
Искра 027003 пасище, мера ІІІ 2.999 МЕРАЛЪКА
Искра 027004 пасище, мера ІІІ 7.100 МЕРАЛЪКА
Искра 027005 пасище, мера ІІІ 21.227 МЕРАЛЪКА
Искра 027006 пасище, мера ІІІ 8.000 МЕРАЛЪКА
Искра 033015 ливада Х 4.313 ПЕРАЛОТО
Искра 033016 ливада Х 3.420 ПЕРАЛОТО
Искра 033038 ливада Х 82.523 ПЕРАЛОТО
Искра 051003 пасище, мера VІІ 9.883 МЕРАЛЪКА
Искра 089003 пасище, мера ІІІ 8.087 ТИЛКИНА
Искра 090001 пасище, мера ІІІ 1.756 ТИЛКИНА
Искра 090003 пасище, мера ІІІ 1.470 ТИЛКИНА
Искра 099004 ливада Х 6.000 ТИЛКИНА
Искра 099005 ливада Х 5.100 ТИЛКИНА
Искра 099013 ливада Х 2.000 ТИЛКИНА
Искра 099024 ливада Х 3.000 ТИЛКИНА
Искра 101001 ливада Х 2.383 ТИЛКИНА
Искра 101029 ливада Х 4.300 ТИЛКИНА
Искра 118001 пасище, мера VІІ 20.655 КОРИЯТА
Искра 118002 пасище, мера VІІ 2.996 КОРИЯТА
Искра 118003 пасище, мера VІІ 1.887  
Искра 118004 пасище, мера VІІ 14.020 КОРИЯТА
Искра 119001 пасище, мера VІІ 6.571 КОРИЯТА
Искра 120006 пасище, мера VІІ 8.000 КОРИЯТА
Искра 150002 ливада ІV 12.500 ТИЛКИНА
Искра 160001 пасище, мера ІІ 4.472 ДАНГАЛИЦА
Искра 170001 пасище, мера ІІ 6.657 ЯНЕВА КРУША
Искра 182001 пасище, мера ІV 1.817 ЯНЕВА КРУША
Искра 189003 ливада ІV 3.270 ТИЛКИНА
Карнобат 000004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 10.226 КАРНОБАТСКИ ГЬОЛ
Карнобат 000013 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 15.647 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000046 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 6.290 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000058 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.842 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000059 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.674 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000062 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.374 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000072 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 30.762 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000088 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.525 АХМАЧЕВСКИ ПЪТ
Карнобат 000104 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.293 АХМАЧЕВСКИ ПЪТ
Карнобат 000119 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 8.002 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000120 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 4.486 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000130 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 32.101 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000131 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 4.339 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000134 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 2.041 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000140 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.152 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000142 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.093 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000147 ЛИВАДА ІІІ 1.695 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000155 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 109.399 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000160 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 36.259 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000162 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.507 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000165 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 7.680 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000166 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.696 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000171 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 9.755 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000174 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 42.205 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000174 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 73.300 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000176 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 23.096 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000177 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 68.104 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000180 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 1.975 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000182 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 36.263 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000190 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 3.231 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000193 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 5.074 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000195 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 6.092 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000196 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 9.025 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000198 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.706 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000199 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.702 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000215 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 69.227 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000226 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 51.671 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 000230 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 4.372 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000240 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.443 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000255 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.209 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000267 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 15.760 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000269 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 13.117 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000272 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 8.396 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000274 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.796 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат част от 000276 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 30.098 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000278 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 31.710 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000280 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.922 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000291 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.973 ДЕРЕДЖИКА
Карнобат 000314 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 20.345 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000316 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 14.333 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000337 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.642 ДРЕНАКА
Карнобат 000340 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.292 ДРЕНАКА
Карнобат 000350 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.163 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000364 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.108 КАЙРЯКА
Карнобат 000372 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.959 СУХА РЕКА
Карнобат 000373 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.143 АХМАЧЕВСКИ ПЪТ
Карнобат 000379 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.216 СУХА РЕКА
Карнобат 000384 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 22.034 СУХА РЕКА
Карнобат част от 000399 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 81.330 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000413 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.052 КАЙРЯКА
Карнобат 000416 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 80.401 КАЙРЯКА
Карнобат 000422 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 16.531 КАЙРЯКА
Карнобат 000423 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 81.811 КАЙРЯКА
Карнобат 000436 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 98.519 ДРЕНАКА
Карнобат 000438 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.418 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000440 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 19.372 ДРЕНАКА
Карнобат 000455 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.170 ДРЕНАКА
Карнобат 000464 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 11.682 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000468 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 22.771 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000469 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.070 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000470 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.593 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000471 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.156 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000474 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 11.220 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000476 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.538 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000477 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.751 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000478 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 18.727 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000480 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.035 БОРЧЛИЯТА
Карнобат 000487 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 11.610 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000497 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.049 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000513 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 11.398 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000523 ПАСИЩЕ, МЕРА VІ  2.245 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000534 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 61.855 ДРЕНАКА
Карнобат 000541 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 14.513 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000546 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.019 ЧИКСАЛЪМА
Карнобат 000553 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.258 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000556 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 32.670 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000565 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.336 КАЙРЯКА
Карнобат 000569 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 31.771 КАЙРЯКА
Карнобат 000574 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 38.902 КАЙРЯКА
Карнобат 000575 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.025 КАЙРЯКА
Карнобат 000576 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 30.060 КАЙРЯКА
Карнобат 000578 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 26.531 КАЙРЯКА
Карнобат 000580 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.839 КАЙРЯКА
Карнобат 000595 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 140.839 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000598 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 64.443 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000602 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 13.514 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000605 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.603 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000608 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 20.902 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000612 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 72.887 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000617 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.183 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000618 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 6.388 ЧОБАН ДЕРЕ
Карнобат 000628 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.467 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000630 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.001 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000632 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.891 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000633 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.752 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000634 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.684 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000636 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 37.075 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000639 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.031 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000640 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.281 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000641 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.652 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000644 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.446 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000645 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.676 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000647 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.619 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000648 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.324 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000654 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.038 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000655 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.758 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000656 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.372 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000671 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 30.281 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000673 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.797 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000675 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.903 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000677 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.811 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000678 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.467 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000682 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 40.500 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000682 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.747 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000685 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.777 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000690 ПАСИЩЕ, МЕРА 4.905 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000691 ПАСИЩЕ, МЕРА 8.187 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000693 ПАСИЩЕ, МЕРА 2.513 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000696 ПАСИЩЕ, МЕРА 11.772 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000697 ПАСИЩЕ, МЕРА 5.776 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000698 ПАСИЩЕ, МЕРА 18.150 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000699 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.206 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000703 ПАСИЩЕ, МЕРА 53.690 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000704 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.898 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 000706 ПАСИЩЕ, МЕРА 10.355 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000711 ПАСИЩЕ, МЕРА 41.631 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000719 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 23.623 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 000723 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.217 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000740 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.354 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000741 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.383 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000742 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.038 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000750 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.793 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000757 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.731 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000761 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.541 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000768 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.842 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000769 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.605 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000775 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 42.192 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000776 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.348 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 000780 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.062 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000793 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.295 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000795 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 45.174 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000799 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.040 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000803 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.003 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 000809 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.128 АНТИМОВСКО ШОСЕ
Карнобат 000823 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.682 АХМАЧЕВСКИ ПЪТ
Карнобат част от 000833 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 66.606 ДРЕНАКА
Карнобат 000860 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.504 КЪРЪНДЖИКА.
Карнобат 000874 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.504 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 000925 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.146 ДРЕНАКА
Карнобат 001195 ПАСИЩЕ, МЕРА   27.289 АХМАЧЕВСКИ ПЪТ
Карнобат 059001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 255.954 АХЪР КАЙРЯК
Карнобат 152006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.444 ЧИКСАЛЪМА
Карнобат 154002 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.845 ДРЕНАКА
Карнобат 159001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 222.282 ДРЕНАКА
Карнобат 180007 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 478.927 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 180010 ПАСИЩЕ, МЕРА   35.075 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 181002 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 5.980 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 181004 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 5.769 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 181006 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 218.458 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 182003 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 368.383 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 186004 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.940 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 186005 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 172.009 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 186008 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 177.570 ДЪЛГАТА МЕРА
Карнобат 191109 ЛИВАДА ІІ  4.180 ГЮР ЧЕШМА
Карнобат 202009 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.714 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202010 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.601 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202023 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.414 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202024 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 18.185 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202028 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.927 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202030 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.031 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202032 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.243 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202033 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.628 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202034 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.097 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202035 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.079 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202037 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.441 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202040 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.140 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202041 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 20.428 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202042 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 20.348 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202043 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 15.221 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202044 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.259 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202045 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.888 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202047 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.661 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202049 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.807 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202051 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.690 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат част от 202052 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 98.428 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат част от 202052 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 190.000 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202053 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.479 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат част от 202054 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 266.000 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат част от 202054 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 100.000 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат част от 202054 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 100.000 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202063 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.868 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202064 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.568 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202065 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.676 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202066 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 10.729 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 202067 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.639 КРАЛИМАРКОВА СТЪПКА
Карнобат 228031 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.814  
Карнобат 228032 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 27.703  
Карнобат 278002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.411 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 278003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.396 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 278004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.375 ГЕРДЕМЕ
Карнобат част от 278005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 799.045 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 278006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.811 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 278007 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.324 ГЕРДЕМЕ
Карнобат 279003 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.619 ЧЕРКЕЗА
Карнобат 305001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 21.115 ДРЕНАКА
Карнобат 305002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.480 ДРЕНАКА
Карнобат 305003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.435 ДРЕНАКА
Кликач 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.381 ЧОТУРА
Кликач 000027 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.677 КАЙРЯКА
Кликач 000034 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.193 ЧОТУРА
Кликач 000040 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.401 КАВАКА
Кликач част от 000065 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 62.367 КАВАКА
Кликач 000070 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.976 СЮТ ПУНАР
Кликач 000085 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.863 ГЕРЕНА
Кликач 000086 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.267 ГЕРЕНА
Кликач 000088 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.531 ГЕРЕНА
Кликач 000130 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 128.829 КОРИЯТА
Кликач 000135 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 87.670 КАБА
Кликач 000136 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 25.306 КАБА
Кликач 000143 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.535 КАБА
Козаре 000012 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.566  
Козаре 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.000 --------------
Козаре 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.987  
Козаре част от 000018 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 37.726  
Козаре част от 000026 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 176.491  
Козаре 000032 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 15.942  
Козаре 000036 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.644  
Козаре 000055 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 10.717 --------------
Козаре част от 000065 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 70.986  
Козаре 000067 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.753 --------------
Козаре 000069 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 17.985 --------------
Козаре 000076 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.997  
Козаре 000078 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 30.248  
Козаре 000080 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.851  
Козаре 000090 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.354  
Козаре 000093 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.572  
Козаре 000094 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.690  
Козаре 000096 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.489  
Козаре 000150 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.384  
Козаре 000151 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.240  
Козаре 000152 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 28.352  
Козаре 000154 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 13.470  
Козаре 000157 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.968  
Козаре 000168 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.852  
Козаре 000178 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 13.245  
Козаре 000182 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 15.380  
Крумово градище 000020 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 19.071 БАИРА
Крумово градище 000030 ЛИВАДА ІІІ 3.654 ХИСАРЯ
Крумово градище 000065 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.780 БАИРА
Крумово градище 000078 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 55.604 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000081 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІ  30.005 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000126 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.787 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000143 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.224 ХИСАРЯ
Крумово градище 000157 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 14.208 КОМСАЛА
Крумово градище 000158 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 26.513 КОМСАЛА
Крумово градище 000160 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 30.143 КОМСАЛА
Крумово градище 000187 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.797 ДО СЕЛО
Крумово градище 000191 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 41.171 ВЪКОВА
Крумово градище 000192 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.277 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000197 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.646 КОМСАЛА
Крумово градище 000198 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.115 КОМСАЛА
Крумово градище 000214 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.646 ВЪКОВА
Крумово градище 000226 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.152 ПИРАМИДАТА
Крумово градище 000240 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.060 ПИРАМИДАТА
Крумово градище 000246 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.134 ХИСАРЯ
Крумово градище 000272 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.113 ВЪКОВА
Крумово градище 000309 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 139.931 БАКАДЖИКА
Крумово градище 000332 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 20.480 БАИРА
Крумово градище 000333 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 10.113 БАИРА
Крумово градище 000353 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.842 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000355 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.646 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000357 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.521 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000359 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.184 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000360 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.115 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 000369 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.341 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 029019 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 11.878 ПЕРЕТЛИКА
Крумово градище 044004 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 7.945 МОГИЛАТА
Крумово градище 075005 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.598 МОГИЛАТА
Крумово градище 097002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІ 1.744 ПИРАМИДАТА
Крумово градище част от 122001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 80.442 БАКАДЖИКА
Крумово градище част от 130001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 52.922 ВЪКОВА
Крумово градище 134001 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 339.022 БАКАДЖИКА
Крумово градище 134002 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 7.981 БАКАДЖИКА
Крумово градище 135001 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 7.959 БАКАДЖИКА
Крумово градище 135002 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 104.719 БАКАДЖИКА
Крушово 000004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 27.412 ЛОЗЯТА
Крушово 000006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.687 КРАЙ СЕЛО
Крушово 000013 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.194 ЧАРДАК ЧЕШМА
Крушово 000018 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 16.892 ЧАРДАК ЧЕШМА
Крушово 000020 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.722 КРАЙ СЕЛО
Крушово 000025 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.811 КРАЙ СЕЛО
Крушово 000029 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.665 ЧОТОКА
Крушово 000030 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 10.500 ЧОТОКА
Крушово 000031 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 248.497 КАЙРЯКА
Крушово 000036 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.948 МЕШЕЛИКА
Крушово 000037 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.502 МЕШЕЛИКА
Крушово 000038 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.546 МЕШЕЛИКА
Крушово 000041 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 28.667 МЕШЕЛИКА
Крушово 000042 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.402 ДИВИЖАНА
Крушово 000044 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.798  
Крушово 000046 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.212 ДИВИЖАНА
Крушово 000048 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.470 МАДЖУРСКИ ПАРЦЕЛИ
Крушово 000050 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.623 ДИВИЖАНА
Крушово 000056 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.451 КАЙРЯКА
Крушово 000058 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 62.047 КАЙРЯКА
Крушово 000063 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.032  
Крушово 000065 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.928 ТРИТЕ КУРНИ
Крушово 000070 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.673 ДО СЕЛО
Крушово 000071 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.585 ДО СЕЛО
Крушово 000079 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.488 ЛОЗЯТА
Крушово 000082 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 72.240 ЛОЗЯТА
Крушово 000088 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.097 ЛОЗЯТА
Крушово 000105 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.573 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000106 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 7.196 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000107 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.579 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000108 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.228 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000120 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.486 ДО СЕЛО
Крушово 000121 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.820 ДО СЕЛО
Крушово 000124 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 25.216 ДО СЕЛО
Крушово 000126 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.003 ДО СЕЛО
Крушово 000132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.593 АСПАРУХОВ ПЪТ
Крушово 000133 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.493 ТРИТЕ КУРНИ
Крушово 000143 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.773 ДИМЧО ПАВЛОВАТА КАБА
Крушово 000155 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.542 АСПАРУХОВ ПЪТ
Крушово 000160 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 13.018 ЖЕЛЯЗКОВИ КАМЪНИ
Крушово 000167 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.265 КУРТ КАЯ
Крушово 000178 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 20.229 ДО СЕЛО
Крушово 000179 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.545 ДО СЕЛО
Крушово 000184 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.763 ДО СЕЛО
Крушово 000185 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 35.045 ДО СЕЛО
Крушово 000186 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.177 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000189 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.817 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000190 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.427 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000193 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.178 МАДЖУРСКИ ПАРЦЕЛИ
Крушово 000197 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.665 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000198 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.066 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000201 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.303 ДО СЕЛО
Крушово 000205 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.853 ЖЕЛЯЗКОВИ КАМЪНИ
Крушово 000206 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.748 КУРТ КАЯ
Крушово 000207 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.151 КАРА ОРМАН
Крушово 000220 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.013 КУРТ КАЯ
Крушово 000226 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.449 НОВИНИТЕ
Крушово 000240 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.158 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000246 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 26.330 КРАЙ СЕЛО
Крушово 000248 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 11.579  
Крушово 000445 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.342 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000447 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.476 ТУРСКА КАЯ
Крушово 000448 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.598 ДЕРМЕН ЧАЛЪ
Крушово 000464 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 197.758 КАЙРЯКА
Крушово 017029 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.730 ЧАРДАК ЧЕШМА
Мъдрино 000025 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.908 НАД СЕЛО
Мъдрино 010002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.473 САРЪМЕША / КОМСАЛА
Мъдрино 010008 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.950 САРЪМЕША / КОМСАЛА
Мъдрино 011001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.960 ПОД КОРИЯТА
Мъдрино 011054 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.340 ПОД КОРИЯТА
Мъдрино 012002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.031 НАД СЕЛО
Мъдрино 012005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.288 НАД СЕЛО
Мъдрино 014001 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІІ 30.959 ЮСУОК
Мъдрино 015001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 29.363 ЮСУОК
Мъдрино 018001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.512 ЮСУОК
Мъдрино 024050 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ   3.139 ГЬОЛСКИ ПЪТ
Мъдрино 025028 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 23.350 ЮРТА
Мъдрино 025029 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 5.784 ЮРТА
Мъдрино 026001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.590 МАЛКИЯ ГЕРЕН
Невестино 000002 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9.540 ЧИКСАЛЪМА
Невестино 000085 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.440 ДО СЕЛО
Невестино 000132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.640 КАРТАЛЕВА
Невестино 000137 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.720 КАРТАЛЕВА
Невестино част от 000151 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 123.600 ПЛУГ ТАРЛА
Невестино 000169 ЛИВАДА Х 74.383 ГЕРЕНА
Невестино 000186 ПАСИЩЕ, МЕРА V 5.730 ДО СЕЛО
Невестино 000194 ПАСИЩЕ, МЕРА V 21.685 ЧУКУРА
Невестино 000200 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.760 ПИРОНКОВО ТРЪНЧЕ
Невестино 000202 ПАСИЩЕ, МЕРА V 28.230 ПИРОНКОВО ТРЪНЧЕ
Невестино 000282 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 67.489 ПОД ЯЗОВИРА
Невестино 000291 ПАСИЩЕ, МЕРА 176.537 БОЖАНОВА КОРИЯ
Невестино 000296 ПАСИЩЕ, МЕРА 5.431 ПЕТРО-ЖЕЛЕВА НИВА
Невестино 000301 ПАСИЩЕ, МЕРА 2.580 НАД СЕЛО
Невестино 000304 ПАСИЩЕ, МЕРА 97.174 ЧИКСАЛЪМА
Невестино част от 000305 ПАСИЩЕ, МЕРА 68.113 ЧИКСАЛЪМА
Невестино 000318 ПАСИЩЕ, МЕРА 2.440 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ
Невестино 000322 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.860 НАД СЕЛО
Невестино 000323 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.530 НАД СЕЛО
Невестино 000330 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІІ 1.205 НАД СЕЛО
Невестино 000333 ПАСИЩЕ, МЕРА 55.800 ЧИКСАЛЪМА
Невестино 010024 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.457 ЧИКСАЛЪМА
Невестино 012317 ПАСИЩЕ, МЕРА 5.070 ХАЙДАРЯ
Невестино 017030 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3.851 СТАРАТА РЕКА
Невестино 017031 ПАСИЩЕ, МЕРА 2.110 СТАРАТА РЕКА
Невестино 022329 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 4.940 БЕЗЕРГЕНЯ
Невестино 051006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.440 ЛЕШЕНКА
Огнен 000001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 45.766 АРАПЛЪКА
Огнен 000011 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 11.454 БЪРДОТО
Огнен 000012 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.640 ЗАД ЛОЗЯТА
Огнен 000014 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 9.890 БЪРДОТО
Огнен 000019 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 2.560 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000021 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.781 ЮРТА
Огнен 000025 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 49.327 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Огнен 000031 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 4.049 ДОЛМАЧА
Огнен 000032 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.956 КАРЧАНА
Огнен 000037 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.509 ДО СЕЛО
Огнен 000044 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 13.150 КАРЧАНА
Огнен 000061 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.485 ЧОРТЛЕН
Огнен 000081 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 14.889 АРАПЛЪКА
Огнен 000082 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.775 АРАПЛЪКА
Огнен 000089 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.704 БЪРДОТО
Огнен 000108 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 45.136 АРАПЛЪКА
Огнен 000111 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.922 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000113 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.196 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000115 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.786 ЮРТА
Огнен 000119 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.630 АЛЧАКА
Огнен 000123 ПАСИЩЕ, МЕРА 12.358 ЮРТА
Огнен 000137 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.410 ЮРТА
Огнен 000138 ПАСИЩЕ, МЕРА 3.506 КОМЛУКА
Огнен 000159 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.378 ДО СЕЛО
Огнен 000160 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.868 ДО СЕЛО
Огнен 000161 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.322 ДО СЕЛО
Огнен 000163 ПАСИЩЕ, МЕРА 6.051 КОМЛУКА
Огнен 000165 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.809 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000167 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.999 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000168 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.680 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000173 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 32.652 ГОВЕДАРСКИ ДОЛ
Огнен 000176 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.816 ДО СЕЛО
Огнен 000177 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.761 ДО СЕЛО
Огнен 000178 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 1.096 ДО СЕЛО
Огнен 000183 ПАСИЩЕ, МЕРА 9.289 ЧЕР БОЗАЛЪК
Огнен 000199 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.276 ДО СЕЛО
Огнен 000214 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 38.867 ДРЕНАКА
Огнен 000216 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.088 КУРБАЛЪКА
Огнен 000219 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 7.670 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000220 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.985 ГЕРГИНА
Огнен 000221 ПАСИЩЕ, МЕРА 6.077 ВИТАНА
Огнен 000226 ПАСИЩЕ, МЕРА 4.057 КУРБАЛЪКА
Огнен 000237 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.161 ДО СЕЛО
Огнен 000239 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.293 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000244 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 63.755 ВАКИРИЦА
Огнен 000252 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 24.071 ДАЧЕВ КАЙРЯК
Огнен 000253 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 15.326 МАРАЗОВ ТРАП
Огнен 000254 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 11.526 ДАЧЕВ КАЙРЯК
Огнен 000256 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 29.472 ГЕРЕНДЖИКА
Огнен 000257 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.180 ГЕРЕНДЖИКА
Огнен 000272 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 20.159 ВАКИРИЦА
Огнен 000278 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.261 АЛЧАКА
Огнен 000279 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 96.723 АЛЧАКА
Огнен 000281 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.768 АРАПЛЪКА
Огнен 000288 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.480 ЧЕСТИТЕ МОГИЛИ
Огнен 000289 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.145  
Огнен 000296 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.088 ГРОБИЩАТА
Огнен 000298 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 19.879 КАРЧАНА
Огнен 000299 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.847 ЮРТА
Огнен 000307 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.626 АЛЧАКА
Огнен 000314 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 60.296 ЮРТА
Огнен 000317 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 2.135 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000318 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.594 ГРОБИЩАТА
Огнен 000319 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.921 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000322 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.261 КАРЧАНА
Огнен 000323 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.882 КАРЧАНА
Огнен 000325 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.775 ГРОБИЩАТА
Огнен 000326 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.844 ЮРТА
Огнен 000328 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.439 ГРОБИЩАТА
Огнен 000329 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.445 КАРЧАНА
Огнен 000331 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.701 КАРЧАНА
Огнен 000332 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.750 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000335 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.139 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000337 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.526 КАРЧАНА
Огнен 000346 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 9.392 МАРАЗОВ ТРАП
Огнен 000348 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 27.054 ГЕРГИНА
Огнен 000351 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.502 ДО СЕЛО
Огнен 000363 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 5.187 АЛЧАКА
Огнен 000372 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 17.486 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000420 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.848 ГЕРЕНДЖИКА
Огнен 000423 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.147 ГЕРЕНДЖИКА
Огнен 000427 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 25.217 ГРЪНЧОВ ТРАП
Огнен 000428 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.766 ЧЕР БОЗАЛЪК
Огнен 000430 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.219 МАРАЗОВ ТРАП
Огнен част от 000431 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 366.757 ДЕРМЕН ДЕРЕ
Огнен 000450 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.865 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000451 ПАСИЩЕ, МЕРА 4.628 СЕЛИЩЕТО
Огнен 000452 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.088 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000454 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.519 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000500 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 22.375 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000501 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 11.448 ПЕТКАНОВИЦА
Огнен 000563 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.077 ДО СЕЛО
Огнен 000564 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.047 ДО СЕЛО
Огнен 000568 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.243 ЧОРТЛЕН
Огнен 050026 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.957 АРАПЛЪКА
Огнен 070001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 49.999 ЗАД ЛОЗЯТА
Огнен 070002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 204.671 ЗАД ЛОЗЯТА
Огнен 140069 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 156.088 КАРЧАНА
Раклица 000004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.625 КАЙРЯКА
Раклица 000025 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 14.206 КАЙРЯКА
Раклица 000032 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 13.441 --------------
Раклица 000034 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 20.000 КЕРЕЗЛИКА
Раклица 000036 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 23.371 ЧЕШМА БАШИ
Раклица 000039 ЛИВАДА ІІІ 28.780 ДАНДОН ТАРЛА
Раклица 000040 ЛИВАДА ІІ  6.823  
Раклица 000042 ПАСИЩЕ, МЕРА 3.594  
Раклица 000046 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.208 ЕНДЕКЛИКА
Раклица 000048 ПАСИЩЕ, МЕРА V 5.638  
Раклица 000060 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 39.897 КЪШЛИ БАШИ
Раклица 000066 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.239  
Раклица 000069 ПАСИЩЕ, МЕРА V 20.509 СОРГУНА
Раклица 000072 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.779  
Раклица 000086 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.308 КЪРШИЯТА
Раклица 000096 ПАСИЩЕ, МЕРА V 8.935 КЪРШИЯТА
Раклица 000099 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 20.114 КИЛНИКА
Раклица 000108 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 8.146 КИЛНИКА
Раклица 000109 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 20.504 КИЛНИКА
Раклица 000110 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 61.232 ТЮФЕКЧИЯ
Раклица 000115 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 28.435 КОРИЯТА
Раклица 000119 ПАСИЩЕ, МЕРА 4.127 --------------
Раклица 000131 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 11.133  
Раклица 000132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 9.483 ДО СЕЛО
Раклица 000143 ПАСИЩЕ, МЕРА V 19.773 КЪРШИЯТА
Раклица 000162 ПАСИЩЕ, МЕРА V 5.746 КЪРШИЯТА
Раклица 000167 ПАСИЩЕ, МЕРА 23.551 --------------
Раклица 000169 ПАСИЩЕ, МЕРА 24.227 --------------
Раклица 000188 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 5.705 СОТМА ПОНАР
Раклица 000198 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.434 ДО СЕЛО
Раклица 000199 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.840 ДО СЕЛО
Раклица 000200 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.627 ДО СЕЛО
Раклица 000206 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.300 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ
Раклица 000208     233.868 КЕРЕЗЛИКА
Раклица 000221 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.665 МАТОЧНИКА
Раклица 000223 ПАСИЩЕ, МЕРА V 7.362 МАТОЧНИКА
Раклица 000245 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.332 ЧАТАЛ ДЕРЕ
Раклица 000248 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 7.632 ДОЛАП ДЕРЕ
Раклица 000298 ПАСИЩЕ, МЕРА V 9.391  
Раклица 000336 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 15.043 ДАНДОН ТАРЛА
Раклица 000337 ЛИВАДА ІV 10.756 КАБА ИВАНОВАТА НИВА
Раклица 000402 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.551 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000403 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.682 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000404 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.292 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000408 ПАСИЩЕ, МЕРА V 6.466 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000412 ПАСИЩЕ, МЕРА V 4.398 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000413 ПАСИЩЕ, МЕРА V 7.696 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000417 ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.409 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000418 ПАСИЩЕ, МЕРА V 4.935 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000419 ПАСИЩЕ, МЕРА V 4.749 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000420 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.149 КОСТЕНСКИ ПЪТ
Раклица 000421 ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.570 КОСТЕНСКИ ПЪТ
Раклица 000422 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.055 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000425 ПАСИЩЕ, МЕРА V 3.315 БАНАЧО
Раклица 000426 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.713 БАНАЧО
Раклица 000427 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.129 БАНАЧО
Раклица 000430 ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.621 БАНАЧО
Раклица 000434 ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.053 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000439 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.973 БАНАЧО
Раклица 000440 ПАСИЩЕ, МЕРА V 4.940 БАНАЧО
Раклица 000441 ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.240 БАНАЧО
Раклица 000449 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.559 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000450 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.519 КОВАНДЖИЙСКИ ДОЛ
Раклица 000454 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 6.649 ДО СЕЛО
Раклица 000455 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.209 ДО СЕЛО
Раклица 000456 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.089 ДО СЕЛО
Раклица 000457 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 14.858 ЧЕШМА БАШИ
Раклица 000504 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 9.651 КОСТЕНСКИ ПЪТ
Раклица 041016 ЛИВАДА ІV 3.097 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ
Раклица 042101 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 5.907 ПОД ЧЕШМИТЕ
Раклица 051001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.461 БЯЛАТА ПРЪСТ
Раклица 068002 ПАСИЩЕ, МЕРА V 9.515 ЕНДЕКЛИКА
Раклица 072004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.901 ЧИТАРЛЪКА
Раклица 088001 ЛИВАДА ІV 2.550 САЗЛЪ ПУНАР
Сан Стефано 000011 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 16.021 СКЕЛЯТА
Сан Стефано 000013 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 46.437 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ
Сан Стефано 000020 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.509 БОЗАЛЪКА
Сан Стефано 000026 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.171 СЕЛОТО
Сан Стефано 000028 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.110 КОВАНЛЪКА
Сан Стефано 000038 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.761 СЕЛОТО
Сан Стефано 011120 ПАСИЩЕ, МЕРА V 6.546 САРАМЕША
Сан Стефано 011121 ПАСИЩЕ, МЕРА V 16.636 САРАМЕША
Сан Стефано част от 012178 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 73.500 БОЯТАРЛА
Сан Стефано 014074 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 21.020 БОСТАНЛЪКА
Сан Стефано 016098 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.146 КОВАНЛЪКА
Сан Стефано 016099 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.178 КОВАНЛЪКА
Сан Стефано 019173 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.776 ТАЛАМБАЗА
Сан Стефано 019174 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.358 ТАЛАМБАЗА
Сан Стефано 019177 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.729 ТАЛАМБАЗА
Сан Стефано 021095 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.400 ЕМЕШЛИКА
Сан Стефано 023102 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.776 БЕШ БУНАР
Сан Стефано 025013 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 75.229 АЛЧАКА
Сан Стефано 026036 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 14.021 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ
Сан Стефано 027018 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.111 СЕЛОТО
Сан Стефано 027019 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.093 СЕЛОТО
Сан Стефано 027022 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.225 СЕЛОТО
Сан Стефано 029008 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.483 СЕЛОТО
Сан Стефано 030004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.782 ЧЕСТИТЕ КРУШИ
Сан Стефано 030005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.307 ЧЕСТИТЕ КРУШИ
Сан Стефано 030006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.963 ЧЕСТИТЕ КРУШИ
Сан Стефано 031001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.138 КОРИЙКАТА
Сан Стефано 031002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.330 САРАМЕША
Сан Стефано 031005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.100 САРАМЕША
Сан Стефано 032001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 41.633 ЧЕСТИТЕ КРУШИ
Сан Стефано 032002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.165 ЧЕСТИТЕ КРУШИ
Сан Стефано 032006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.617 КАНАРАТА
Сан Стефано 034021 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.799 СЕЛОТО
Сигмен 000070 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 22.262 НАД ЛОЗЯТА
Сигмен 000072 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 17.722 НАД ЛОЗЯТА
Сигмен 000073 ПАСИЩЕ, МЕРА 1.730 НАД ЛОЗЯТА
Сигмен 000084 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3.494 КОКАРДЖА
Сигмен 000085 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 21.777 КОКАРДЖА
Сигмен 000087 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9.674 КОКАРДЖА
Сигмен 000088 ПАСИЩЕ, МЕРА 23.833 КОКАРДЖА
Сигмен 000090 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9.414 КОКАРДЖА
Сигмен 000092 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 20.598 ЮРТА
Сигмен 000095 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 17.117 ЮРТА
Сигмен 000102 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.949 ДО СЕЛО
Сигмен 000104 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.019 ДО СЕЛО
Сигмен 000107 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 14.046 ДО СЕЛО
Сигмен 000109 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 29.809 ДО СЕЛО
Сигмен 000120 ПАСИЩЕ, МЕРА 2.489 АК БУНАР
Сигмен 000129 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 15.650 ДО СЕЛО
Сигмен 000130 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 16.801 НАД ЛОЗЯТА
Сигмен 000143 ЛИВАДА Х 53.634 КАБА ЮГ
Сигмен 000154 ЛИВАДА Х 17.262 КАБА ЮГ
Сигмен 000162 НАВОДНЕНА ЛИВАДА Х 26.768 КАБА ЮГ
Сигмен 000170 ЛИВАДА Х 6.390 КАБА ЮГ
Сигмен 000184 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 49.942 ДО СЕЛО
Сигмен 000188 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.459 ДО СЕЛО
Сигмен 000190 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 14.687 ДО СЕЛО
Сигмен 000195 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 6.871 КЕЛЕМИТЕ
Сигмен 000206 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 33.793 ДО ЖП ЛИНИЯ
Сигмен 000208 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.024 ДО ЛИНИЯТА
Сигмен 000229 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 16.269 ДО ЛИНИЯТА
Сигмен 000232 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 22.559 ГЕРЕНА
Сигмен 000237 ПАСИЩЕ, МЕРА Х 5.799 ГЕРЕНА
Сигмен 000243 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 31.074 ГЕРЕНА
Сигмен 021023 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 10.251 КАЙНАКА
Сигмен 022012 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.492 КАЙНАКА
Сигмен 027120 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 34.285 КАЙРЯКА
Сигмен 052009 ЛИВАДА Х 3.499 КАБА ЮГ
Сигмен 070001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.000 ДО СЕЛО
Смолник 000007 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 60.986 КАЙНАРДЖА КАЙРЯК
Смолник 000010 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 40.045 КАРАМДЖИКА
Смолник 000017 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 15.110 КАЙНАРДЖА КАЙРЯК
Смолник 000018 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.945 КАЙНАРДЖА КАЙРЯК
Смолник 000023 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 28.836 КАРНОБ. ПЪТ
Смолник 000026 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.440 КАРНОБ. ПЪТ
Смолник 000041 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.770 КАПАКЛИЯ
Смолник 000057 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 76.702 СВИНАРНИКА
Смолник 000063 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 19.539 СВИНАРНИКА
Смолник 000066 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 90.380 ГРОБИЩАТА
Смолник 000070 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 40.129 ГРОБИЩАТА
Смолник 000072 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.170 ГРОБИЩАТА
Смолник 000074 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.128 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА
Смолник 000075 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.254 ГРОБИЩАТА
Смолник 000079 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.260 ДВЕТЕ РЕКИ
Смолник 000083 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 102.721 ТЕКМЕДЖЕТО
Смолник 000085 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 1.005 МАНЕВА МОГИЛА
Смолник 000089 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.918 ТЕКМЕДЖЕТО
Смолник 000092 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.764 ДВЕТЕ РЕКИ
Смолник 000095 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 22.640 ДВЕТЕ РЕКИ
Смолник 000099 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 16.506 СКЕЛЯТА
Смолник 000104 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 19.865 БАХЧАТА
Смолник 000106 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.041 СКЕЛЯТА
Смолник 000112 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 53.558 СКЕЛЯТА
Смолник 000117 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.376 СКЕЛЯТА
Смолник 000125 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.920 КОЗАРКИТЕ
Смолник 000126 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.322 КОЗАРКИТЕ
Смолник 000154 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 12.036 АКРИЛОВО ДЕРЕ
Смолник 000156 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.986 АКРИЛОВО ДЕРЕ
Смолник 000160 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.797 АКРИЛОВО ДЕРЕ
Смолник 000161 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.853 ТУМБАТА
Смолник 000164 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.872 АКРИЛОВО ДЕРЕ
Смолник 000168 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.911 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000169 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.666 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000175 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.693 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000177 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.649 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000179 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.102 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000193 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.261 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000196 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.905 РАЧОВ СОВАТ
Смолник 000197 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.651 КОЗАРКИТЕ
Смолник 000213 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.465 МАЛКИТЕ ЧЕИРИ
Смолник 000216 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 99.862 СВИНАРНИКА
Смолник 000217 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 75.279 СВИНАРНИКА
Смолник 030010 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.229 СЕЛСКАТА ГОРА
Смолник 031004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 29.156 КАЙНАРДЖА КАЙРЯК
Смолник 031006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.429 КАЙНАРДЖА КАЙРЯК
Смолник 069009     70.453 СКЕЛЯТА
Соколово 000034 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 30.746 СИНКЕРЯ
Соколово 000040 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.477 СИНКЕРЯ
Соколово 000089 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 18.676 ЧОТУКА
Соколово 000093 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.284 КЕРАНАТА
Соколово 000096 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.940 КЕРАНАТА
Соколово 000110 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.536 ЮРУК ДЕРЕ
Соколово 000117 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 3.522 ДО СЕЛО
Соколово 000125 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.796 ЕЛЕВО
Соколово 000143 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.199 ЮРУК ДЕРЕ
Соколово 000152 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.282 ЮРУК ДЕРЕ
Соколово 000159 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.428 ЮРТА
Соколово 000166 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 15.958 ДО СЕЛО
Соколово 000169 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 14.789 ДО СЕЛО
Соколово 000188 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.011 ГРОБИЩЕТО
Соколово 000190 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.922 ДО СЕЛО
Соколово 000200 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.533 ДО СЕЛО
Соколово 000202 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.647 ДО СЕЛО
Соколово 000239 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.672 ХАДЖИ ТАРЛА
Соколово 000290 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.229 КОЗАРЕВСКИ ПЪТ
Соколово 061023 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 18.714 КАЙРЯКА
Сърнево 000005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.091 КЕПЧЕЛИЯ
Сърнево 000009 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.281 АРКА
Сърнево 000011 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.854 КЕПЧЕЛИЯ
Сърнево 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.139 АРКА
Сърнево 000023 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.116 АРКА
Сърнево 000026 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 2.864 БРАНИЦА
Сърнево 000032 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.800 КЬОЙ ДЕРЕ
Сърнево 000037 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.483 ГРОБИЩАТА
Сърнево 000050 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 35.454 СЮТЛЮКА
Сърнево 000052 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.525 СЮТЛЮКА
Сърнево 000053 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.432 ШУМАТА
Сърнево 000081 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 8.240 МАРИНКАТА
Сърнево 000082 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 27.184 МАРИНКАТА
Сърнево 000090 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 24.340 КОРУ БАИР
Сърнево 000106 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.887 КОРУ БАИР
Сърнево 000127 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 18.438 СРЕДЕН КАЙРЯК
Сърнево 000133 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.913 ЧЕИР ТАРЛА
Сърнево 000146 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 29.348 ПАПАЗЛЪКА
Сърнево 000153 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.434 ЯБЪЛКАТА
Сърнево 000159 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 28.287 ДЕЛЬОВ БАИР
Сърнево 000175 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 26.600 СКЕЛЯТА
Сърнево 000207 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.927 СУХОДОЛСКИ ПЪТ
Сърнево 000211 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.772 БЕЖ БУНАР
Сърнево 000243 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.820 КОРУ БАИР
Сърнево 000248 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 51.962 КОРУ БАИР
Сърнево 000254 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 52.050 КОРУ БАИР
Сърнево 000256 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 26.363 КОРУ БАИР
Сърнево част от 000258 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІХ 633.226 КОРУ БАИР
Сърнево 000288 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.702 КОРУ БАИР
Сърнево 000291 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 13.560 КОРУ БАИР
Сърнево 034040 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 51.807 ДЕЛЬОВ БАИР
Сърнево 039070 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.001 СРЕДЕН КАЙРЯК
Сърнево 040140 ПАСИЩЕ, МЕРА V 33.187 СКЕЛЯТА
Сърнево 047184 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.774 МАРИНКАТА
Сърнево 050052 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 63.790 МАРИНКАТА
Сърнево 051001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.238 КАЙРЯКА
Хаджиите 000011 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.135  
Хаджиите 000012 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.375  
Хаджиите 000015 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 22.985  
Хаджиите 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 7.188  
Хаджиите 000023 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.275  
Хаджиите 000027 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.699  
Хаджиите 000038 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.149  
Хаджиите 000040 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.522  
Хаджиите 000052 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.684  
Хаджиите 000053 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.391  
Хаджиите 000054 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 4.983  
Хаджиите част от 000059 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 387.354  
Хаджиите 000069 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.590  
Хаджиите 000070 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.554 --------------
Хаджиите 000071 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 11.202 --------------
Хаджиите 000080 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.569  
Хаджиите 000085 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 55.846 --------------
Хаджиите 000098 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 31.652  
Хаджиите 000110 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 4.952  
Хаджиите 000116 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.481 --------------
Хаджиите 000118 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 35.111 --------------
Хаджиите 000126 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 8.691 --------------
Хаджиите 000129 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 72.140  
Хаджиите 000132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.004  
Хаджиите 000162 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 22.859 --------------
Хаджиите 000192 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.213 --------------
Хаджиите 000195 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.536 --------------
Хаджиите 000198 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 10.202  
Хаджиите 000199 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 11.031  
Хаджиите 000203 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.080  
Хаджиите 000211 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 11.313  
Хаджиите 000218 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 30.826 --------------
Хаджиите 000220 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 32.345 --------------
Хаджиите 000221 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 20.684 --------------
Хаджиите 000223 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.184  
Хаджиите 000231 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.666  
Хаджиите 000244 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 9.195  
Хаджиите 000249 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 9.504  
Хаджиите 000273 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.088  
Хаджиите 000284 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 36.317  
Хаджиите 000294 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 164.929  
Хаджиите 000299 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 4.888  
Хаджиите 000302 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 36.436  
Хаджиите 000307 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.951  
Хаджиите 000313 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.618  
Хаджиите 000316 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 116.296  
Хаджиите 000318 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.965  
Хаджиите 000320 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 55.266  
Хаджиите 000322 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 116.885  
Хаджиите 000324 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.757  
Хаджиите 000326 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 13.681  
Хаджиите 000327 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 10.436  
Хаджиите 000329 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 11.370  
Хаджиите 000334 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.884  
Хаджиите 000340 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 47.874 --------------
Хаджиите част от 000342 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 267.328  
Хаджиите 000354 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 10.090  
Хаджиите 000380 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.253  
Хаджиите 000381 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.627  
Хаджиите 000389 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.264  
Церковски 000003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.424 СЪРА МЕША
Церковски 000202 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.980 АЙКАЙРЯ
Церковски 003035 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 8.518 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски част от 004001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 102.182 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004003 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 9.125 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004004 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 30.580 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004006 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 29.097 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004007 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 5.514 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004008 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 29.280 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004011 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 62.715 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004014 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.842 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 004015 ПАСИЩЕ, МЕРА 6.660 ЖЕЛЪД КАЙРЯК
Церковски 005001 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 196.742 АЛТА КАЙРЯ
Церковски 005003 ПАСИЩЕ, МЕРА V 31.842 АЛТА КАЙРЯ
Церковски 005005 ПАСИЩЕ, МЕРА V 76.982 АЛТА КАЙРЯ
Церковски 005005 ПАСИЩЕ, МЕРА V 21.000 АЛТА КАЙРЯ
Церковски 006024 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.016 ИРИ БОЙ
Церковски 009037 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 14.716 ГЕРЕНА
Церковски 009039 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 19.959 ГЕРЕНА
Церковски 009040 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.958 ГЕРЕНА
Церковски 009132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 11.452 ГЕРЕНА
Церковски 010031 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІІІ 7.184 БЕЛИЯ ГЕРЕН
Церковски 013001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.129 ИМРАЛЪКА
Церковски 014064 ПАСИЩЕ, МЕРА VІ  2.475 ИМРАЛЪКА
Церковски част от 017002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 12.200 БЕНТ БАШИ
Церковски част от 017002 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 37.800 БЕНТ БАШИ
Церковски 019029 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ V 15.046 ХАДЖИЙКИТЕ
Церковски 023004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.930 ХАДЖИ ЧЕИР
Церковски 028002 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 101.068 КОМЛУКА
Церковски 028003 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 23.934 КОМЛУКА
Церковски 029003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.422 СЪРА МЕША
Церковски 029004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.567 СЪРА МЕША
Церковски 029005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 4.714 СЪРА МЕША
Церковски 029006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.291  
Церковски 030006 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.705 АКЪ ДЕРЕ
Церковски 030007 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 34.122 АКЪ ДЕРЕ
Церковски 030008 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 27.304 АКЪ ДЕРЕ
Церковски 031014 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.965 ОРМАНА
Церковски 031015 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.302 ОРМАНА
Церковски 034013 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 62.492 ХОДЖОВКА
Церковски 035037 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.162 КОМЛУКА
Церковски 035061 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV 1.263 КОМЛУКА
Церковски 035071 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 6.548 КОМЛУКА
Церковски 035072 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.022 КОМЛУКА
Церковски 035073 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.758 КОМЛУКА
Церковски 035074 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.305 КОМЛУКА
Церковски 035075 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 2.831 КОМЛУКА
Церковски 036049 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.633 КОМЛУКА
Церковски 036054 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.967 КОМЛУКА
Церковски 037014 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.279 КОМЛУКА
Церковски 037018 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 3.082 КОМЛУКА
Церковски 037042 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.107 КОМЛУКА
Церковски 037043 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.694 КОМЛУКА
Церковски 037044 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 2.985 КОМЛУКА
Церковски 037046 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 1.286 КОМЛУКА
Церковски 037050 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.718 КОМЛУКА
Церковски 037053 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.149 КОМЛУКА
Церковски 037057 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ VІІ 2.151 КОМЛУКА
Церковски 037058 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 1.631 КОМЛУКА
Церковски част от 038048 ПАСИЩЕ, МЕРА 88.836 БОРУНА
Церковски част от 038048 ПАСИЩЕ, МЕРА 130.400 БОРУНА
Церковски част от 038048 ПАСИЩЕ, МЕРА 74.600 БОРУНА
Церковски 038049 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.662 БОРУНА
Церковски 038051 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 17.195 БОРУНА
Церковски част от 038052 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 22.800 БОРУНА
Церковски част от 039003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 116.072 ЕВРЕЛИЙСКА РЕКА
Церковски 040001 ПАСИЩЕ, МЕРА V 2.890 БЕНТ БАШИ
Церковски 041003 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 35.344 ГАРАТА
Церковски 044001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 19.935 ДО СЕЛО
Церковски 045001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 9.291 АЙКАЙРЯ
Черково 000007 ПАСИЩЕ, МЕРА V 5.083 ГОРСКАТА КАШЛА
Черково 000015 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 4.344 КОВАНЛЪКА
Черково 000016 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 13.990 КОВАНЛЪКА
Черково 000025 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.279 УЛУБЕЛЕН
Черково 000030 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.277 СОЛЕНАТА ВОДА
Черково 000031 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 1.426 МИНЗИЛЯ
Черково 000033 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 6.987 СОЛЕНАТА ВОДА
Черково 000048 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.856 УЛУБЕЛЕН
Черково 000057 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.997 БУРБУДЖИЯТА
Черково 000060 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.484 КОВАНЛЪКА
Черково 000061 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 13.357 МИНЗИЛЯ
Черково 000064 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.358 БУРБУДЖИЯТА
Черково 000073 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.716 ДОЛЕН КАРАОРМАН
Черково 000074 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.410 ДОЛЕН КАРАОРМАН
Черково 000076 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 6.233 ДОЛЕН КАРАОРМАН
Черково 000080 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.059 БУРБУДЖИЯТА
Черково 000082 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.581 ГОРЕН КАРАОРМАН
Черково 000101 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 9.036 КАШЛАТА
Черково 000104 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.154 ДО СЕЛО
Черково 000108 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 55.905 ДО СЕЛО
Черково 000114 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.650 ДО СЕЛО
Черково 000123 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 8.111 ЧЕШМАТА
Черково 000124 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 1.977 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Черково 000126 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 5.457 ТАШЛА ГЕЧИТ
Черково 000130 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.957 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Черково 000132 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 10.919 ЧАТМАТА
Черково 000141 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 17.566 ЧАТМАТА
Черково 000165 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 3.367 КАРТЕЛА
Черково 000171 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 8.222 ГЛОДЖАКА
Черково 000173 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.694 ЧАТМАТА
Черково 000176 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 33.870 ЧАТМАТА
Черково 000179 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.346 ПЕНЧОВА КАШЛА
Черково 000184 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 16.085 ПЕНЧОВА КАШЛА
Черково 000185 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 34.472 ПЕНЧОВА КАШЛА
Черково 000193 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 1.142 ПЕНЧОВА КАШЛА
Черково 000209 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.858  
Черково 000213 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.907  
Черково част от 000229 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 25.691 БЕЖ БЕНАР
Черково 000230 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 2.814 БЕЖ БЕНАР
Черково 000247 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 11.990 КАЙРЯКА
Черково 000248 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 6.319 КАЙРЯКА
Черково 000272 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 4.363 МИНЗИЛЯ
Черково 000273 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 13.222 МИНЗИЛЯ
Черково 000275 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІІ 3.924 МИНЗИЛЯ
Черково 000277 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 7.180 СОЛЕНАТА ВОДА
Черково 000280 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.733 СОЛЕНАТА ВОДА
Черково 000293 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 118.841 ЧЕРКОВНАТА КАРИЕРА
Черково 000298 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 31.212 ДО СЕЛО
Черково 010002 ПАСИЩЕ, МЕРА VІІ 11.065 СКЕЛЯТА
Черково 055006 ПАСИЩЕ, МЕРА V 8.818  
Черково 055013 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 15.294  
Черково 056017 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 10.900  
Черково 056033 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 3.935  
Черково 056039 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 5.451  
Черково 056040 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 16.994  
Черково 057001 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 6.495 СКЕЛЯТА
Черково 057004 ПАСИЩЕ, МЕРА ІV 1.152 КАШЛАТА
Черково 058021 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 21.211 ЧЕШМАТА
Черково 058027 ПАСИЩЕ, МЕРА ІІІ 16.717 ЧЕШМАТА
Черково 060031 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 2.366  
Черково 062005 ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ 16.066 СОЛЕНАТА ВОДА
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт