БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
19.04.2017
Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат уведомява работодателите от общините Карнобат и Сунгурларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 8203лв.;
  • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 3339 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 3040 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 2658лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3435 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 2383 лв.;
  • за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 3453 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства - 5628лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5560 лв.;
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Карнобат, както и на тел. 0559/2 28 19.
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт