Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ - Бургас
09.08.2017

В гр. Бургас е разкрит Център за  подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ №73, тел.0800 18 0 17, е-mail: vselena@demetra.bg