Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС)
27.09.2017
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт