Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ОБЯВА - Конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция „АПИО“ при Община Карнобат – 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение
18.12.2017
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН