Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
Съобщение
29.12.2017
Съгласно чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок да направят своите предложения и становища по Проекта на ПРОГРАМА за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г. и ПЛАН за защита при бедствия, на e-mail: karnobat@mail.bg или на адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, Информационен център.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ЧАСТ 1 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
ЧАСТ 2 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
ЧАСТ 3 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
ЧАСТ 4 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ
ЧАСТ 5 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ
ЧАСТ 6 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ И ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН