Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Съобщение
29.12.2017
Съгласно чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок да направят своите предложения и становища по Проекта на ПРОГРАМА за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г. и ПЛАН за защита при бедствия, на e-mail: karnobat@mail.bg или на адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, Информационен център.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ЧАСТ 1 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
ЧАСТ 2 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
ЧАСТ 3 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
ЧАСТ 4 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ
ЧАСТ 5 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ
ЧАСТ 6 - ЗА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ И ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт