Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
01.02.2018
На вниманието на   гражданите и представителите на бизнеса:

От 05.02.2018 г. влиза в сила новата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Карнобат.