Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
01.02.2018
На вниманието на   гражданите и представителите на бизнеса:

От 05.02.2018 г. влиза в сила новата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Карнобат.

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН