Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ...
22.05.2018
На 28 май Дирекция „Инспекцията по труда“ – Бургас  организира
Информационен ден със земеделски производители от общината

Информационният ден е във връзка спазването на трудовото законодателство, в частност – наемането на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопански работа. Той ще се проведе на 28 май/понеделник/, от 11 часа, в Ритуалната зала в гр. Карнобат.
Да участват в Информационния ден са поканени всички земеделски производители, развиващи дейност на територията на община Карнобат. В рамките на събитието ще бъде дадена подробна информация за използването на еднодневни договори и разработения софтуер за онлайн регистрация. 
Практиката на Дирекция „Инспекция по труда“-Бургас до момента показва, че не всички земеделски стопани са запознати с въведените облекчения, поради което не могат да оценят в цялост ползите, както и да направят предложения за подобряване на функционалността им на базата на практическото предложение.

От Дирекцията припомнят, че консултирането на земеделските стопани е едно основните задължения на „Инспекция по труда“ – Бургас, както и назначените по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник – инспектори.
Информационният ден е част от дейността на Инспекцията в подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН