Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2018 г.
12.04.2019
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.04.2019 година от 11.00 часа в Заседателната зала, находяща се в гр.Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2.

Маргарита Стаматова
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен