МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ОБЯВЛЕНИЯ /ДЕТСКИ ГРАДИНИ/
03.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" - ГР. КАРНОБАТ
ДГ „Славейче“, гр. Карнобат уведомява  всички заинтересовани лица, че ПРЕУСТАНОВЯВА набирането на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ във връзка с предстоящо решение на Върховния административен съд (ВАС) относно спиране действието на §23 от ПЗР от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Информация за новия срок за набиране на предложение, както и за документите за кандидатстване за одобрение на заявители по училищните схеми, ще бъде дадена след последяващо съобщение от ДФ „Земеделие“. - 12.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "ВЪЛШЕБСТВО" - ГР. КАРНОБАТ
ДГ „Вълшебство“, гр. Карнобат уведомява  всички заинтересовани лица, че ПРЕУСТАНОВЯВА набирането на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ във връзка с предстоящо решение на Върховния административен съд (ВАС) относно спиране действието на §23 от ПЗР от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Информация за новия срок за набиране на предложение, както и за документите за кандидатстване за одобрение на заявители по училищните схеми, ще бъде дадена след последяващо съобщение от ДФ „Земеделие“. - 12.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "МИТКО ПАЛАУЗОВ" - С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО
ДГ „Митко Палаузов“, с. Екзарх Антимово уведомява  всички заинтересовани лица, че ПРЕУСТАНОВЯВА набирането на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ във връзка с предстоящо решение на Върховния административен съд (ВАС) относно спиране действието на §23 от ПЗР от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Информация за новия срок за набиране на предложение, както и за документите за кандидатстване за одобрение на заявители по училищните схеми, ще бъде дадена след последяващо съобщение от ДФ „Земеделие“. - 12.07.2019 г.
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен