МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Съобщение за хотелиерите
05.07.2019
Министерството на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), която към момента функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, трябва да подават информация към ЕСТИ с данни от регистрите за настаняване, съгласно изискванията на чл.116 ал.5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма е осигурило възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е силно препоръчително да преминате през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата.
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали, до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.

Адресът на тестовата система е : https://estitest.tourism.government.bg
 
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен