МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
11.07.2019
 
 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
 
Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.15h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова–Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд гр. Карнобат. Вх.№ 855/09.07.2019 г.
 

 
  
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.30h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ Вх.№ 852/03.07.2019 г.
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
 
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен