МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
11.07.2019
Общински съвет – Карнобат на основание чл.194 от АПК съобщава, че с Решение №949/23.05.2019 г. по административно дело №468 по описа за 2019 г. на Административен съд – гр. Бургас е отменен чл.50 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карнобат /приета с Решение №415.1/24.07.2014  г. на Общински съвет – Карнобат, изменена с Решение № 2210/19.12.2017г. на Административен съд-гр.Бургас по административно дело № 2914/2017г. , в сила от 18.01.2018 г./, в частта относно текста „….събиране, транспортиране…“.
Пълния текст на Наредбата може да намерите в сайта на общината: https://karnobat.acstre.com/subsection-446-content.html
 
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен