Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
28.08.2019

Общински съвет – Карнобат на основание чл.194 от АПК съобщава, че с Решение №1425/25.07.2019 г. по административно дело №1040 по описа за 2019 г. на Административен съд – гр. Бургас са отменени нормите на чл.56, ал.1 и ал.2, чл.57, ал.1 и ал.2 и чл.58, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат /приета с Решение №31.І от 29.02.2008 г. на Общински съвет – Карнобат, изменена с Решения №№450.І/31.01.2011 г., 44.І/31.01.2012 г., 308.І/20.12.2013 г., 416.І/24.07.2014 г., 182/30.09.2016 г. и 450/30.01.2019 г./.
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен