МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ /РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 Г./
10.10.2019ПРИЛОЖЕНИЕ: 39 БРОЯ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ - ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен