Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.
03.01.2020

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Карнобат отправя покана към Вас за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg
 
Георги Димитров
Кмет на Община Карнобат
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен