Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
27.01.2020

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски, общ. Карнобат за експлоатация на Инсталация за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат, попадаща в обхвата на т. 4.1. буква „б“ към Приложение № 4 на ЗООС.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 30.01.2020 г. до 29.02.2020 г. в:

  1. Сградата на Община Карнобат, 8400 гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, от 08:30 до 30 и от 13:30 до 17:30 часа, етаж 1, стая № 103;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Борислав Чаушев – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-11;

Димитринка Сивенова – еколог, община Карнобат, тел.: 0882 003 101.

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен