МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
25.03.2020
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Благоустрояване на пространството между сградите на НЧ „Димитър Полянов“ и Районен съд /изграждане на паркинг/ в УПИ ХVII – 4171 от кв. 92 по плана на гр.Карнобат.“

Инвестиционното предложение е във връзка с благоустрояване на пространството между сградите на НЧ „Димитър Полянов“ и Районен съд /изграждане на паркинг/ в УПИ ХVII – 4171 от кв. 92 по плана на гр.Карнобат. Общата площ на терена за благоустрояване е 1449 кв.м, от които 1375 кв.м за паркинг и 74 кв.м. за озеленяване.

Обектът са намира в гр.Карнобат, община Карнобат, кв. 92 представляващ урегулиран поземлен имот ХVII – 4171.
Лице за контакти: Златина Димитрова – 0559/29116,  karnobat@mail.bg
COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен