МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ /ПЧЕЛИ/
25.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва:

 

  1. На 28-29.03.2020 г., от 06:00 до 10:00 часа – третиране на праскови (779,900 дка +300.700 дка в местността „Антимовско шосе“) срещу Къдравост, с Шампион ВП и Акарзин

 

  1. На 29-30.03.2020 г., от 06:00 до 10:00 часа – третиране на череши (368,700 дка в местността „Ахмачевски път“) срещу Сачмянка и Ранно кафяво гниене, с Шампион ВП и Акарзин

 

  1. На 29-30.03.2020 г., от 06:00 до 10:00 часа – третиране на ябълки и круши (672,800 дка +19.100 дка в местността „Антимовско шосе“) срещу Струпясване, с Шампион ВП и Акарзин

 

  1. На 30-31.03.2020 г., от 06:00 до 10:00 часа – третиране на сливи (118,300 дка +234,100 дка в местностите „Чиксалъма“ и „Гюр чешма“) срещу Сачмянка и Ранно кафяво гниене, с Шампион ВП и Акарзин

 

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат извършени от  “ШАНС 92“ ЕООД

За организирането и провеждането на третирането отговаря Д.Бобчева, м.тел. 0884260880

COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен