ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ - РЕЖИМ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В С. ДЕТЕЛИНА
18.05.2020
Със Заповед № РД-216/13.05.2020 г. на кмета на Община Карнобат е въведен режим на питейната вода в село Детелина, община Карнобат.
Водоснабдяването в селото ще бъде спирано от 09:00 часа до 18:00 часа и от 21:00 часа до 6:00 часа всеки ден, считано от 20.05.2020 г. до нормализиране на водните количества.
Със Заповедта е въведена забрана за ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, миенето на улици, моторни превозни средства и други потребности, ограничаващи възможността за снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен