БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

СЪОБЩЕНИЕ
23.05.2018
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва:    От 28.05.2018 г.,до  02.06.2018 г.  от 09,00 до 17,00 часа ще се проведе третиране на посеви от СЛЪНЧОГЛЕД с препарат   „ЕКСПРЕС ”    и „ШАДОУ „  в местностите и на площ, както следва:  1. „Ахмачевски път“ – 1050 дка;2. „Чобан дере“ - 180 дка;3. „До поделението“ - 135 дка;   Растителнозащитните...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
22.05.2018
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002 Продължават дейностите по Договор с Агенция Социално Подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ – Управляващ орган на  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България по проект № BG05FMOP001-3.002-0184 – С01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Карнобат  2016 -2019"   Стойността на проекта е 83 598, 49 лв. за период 01.11.2016 до 31.12.2019. Подпомагат се 40 лица в неравностойно положение, определени по критерии на Дирекция...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ...
22.05.2018
На 28 май Дирекция „Инспекцията по труда“ – Бургас  организира Информационен ден със земеделски производители от общината Информационният ден е във връзка спазването на трудовото законодателство, в частност – наемането на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопански работа. Той ще се проведе на 28 май/понеделник/, от 11 часа, в Ритуалната зала в гр. Карнобат. Да участват в Информационния ден са поканени всички земеделски производители, развиващи дейност на територията на община Карнобат. В рамките на събитието ще бъде дадена подробна информация за използването на еднодневни договори и разработения софтуер за онлайн регистрация.  Практиката на Дирекция „Инспекция по труда“-Бургас до...

БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА - ЗАЯВКА И ПРОГРАМА
10.05.2018
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ за І-ви ТАНЦОВ КОНКУРС „ОБЩИ КОРЕНИ” 16.06.2018 г., гр. Карнобат Регламент и заявка за Сватбарско надсвирване ОТНОСНО: Провеждане на ХІІІ-ти Национален конкурс ”С песните на Стайка Гьокова”- „Надсвирване на сватбарски оркестри“ І –ви ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ „ОБЩИ КОРЕНИ”

СЪОБЩЕНИЕ
09.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ - ПЧЕЛАРИ
04.05.2018

Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт