Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА...
14.12.2017
С настоящото уведомявамe, че Община Карнобат има предложение за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) за територията на общината. С Изх. №3907/20.06.2014г., РИОСВ – Бургас определя, че за плана е необходимо да се извърши екологична оценка (ЕО), а с Изх. № 2820(3)/28.11.2017г. посочва, че е необходимо изготвяне и на Доклад за Оценка за степента на въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл.19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приемаме предложения и препоръки към обхвата на екологичната оценка на ОУП съгласно изготвеното задание. Адрес за кореспонденция: Община Карнобат Адрес: гр. Карнобат, бул....

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2018 г.
14.12.2017
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Карнобат отправя покана към вас за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 21.12.2017 г. от 14.30 часа в заседателната зала, находяща се на бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg Община Карнобат Георги Димитров Кмет на Община Карнобат

ОБЯВА ЗА РАБОТА В ПОРТУГАЛИЯ
12.12.2017

800 работници за бране на ягоди търси работодател от Испания
12.12.2017
800 кандидати за бране на ягоди търси испански кооператив на производители на плода от провинция Уелва чрез EURES мрежата на Агенцията по заетостта. Интервютата за подбор ще се проведат в началото на януари 2018 г. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2018 г. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни. Работното време е 39 часа седмично. Кандидатите трябва да са само жени, на възраст от 25 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа или желание да работят на полето, да са физически здрави, без заболявания...

Заповеди на Кмета на община Карнобат
08.12.2017
Заповед № РД-998 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-999 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-1000 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-1001 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-1002 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-1003 от 30.11.2017 г.Заповед № РД-1004 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1005 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1006 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1007 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1008 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1009 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1010 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1011 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1012 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1013 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1014 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1015 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1016 от 01.12.2017 г.Заповед № РД-1017 от 01.12.2017...

Покана за 23 - то заседание на Общински съвет на 15 декември 2017 г.
08.12.2017
 ПРОЕКТ        ДНЕВЕН РЕД  НА ДВАДЕСЕТ  И  ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  15 ДЕКЕМВРИ  2017 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.    Вх.№ 554 /06.12.2017 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В С. ЧЕРКОВО.   Вх.№ 549/ 04.12.2017 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет...

Справка за задължения и плащания
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт