Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

Покана за 17 - то заседание на Общински съвет на 3 май 2017 г.
28.04.2017
ПРОЕКТ     ДНЕВЕН РЕД НА  СЕДЕМНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  03 МАЙ 2017 ГОДИНА  ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на отчета и баланса на „Общински имоти-Карнобат” ЕООД, гр.Карнобат   Вх.№ 440/24.04.2017 г.      3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „М-БАЛ КАРНОБАТ” ЕООД - Вх.№ 431/21.04.2017 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-I - КАРНОБАТ” ЕООД ГР.КАРНОБАТ...

СЪОБЩЕНИЕ
26.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва: От 29.04.2017 г. до 02.05.2017г., от 6,00 часа до 11,00 часа и от 18,00 часа до 20,00 часа ще се проведе третиране на посеви от рапица с препарат: „Биская”, срещу рапичен цветояд, в местности и на площи, както следва: -    Под нектарините – 237,00 дка; -    „Черкеза”-запад – 334,00 дка Растителнозащитните мероприятия ще...

СЪОБЩЕНИЕ
19.04.2017
Община Карнобат, уведомява своите граждани,  че на 28 април от 10.30 – 12.30 часа в Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Ал.Нейчев“ 14,  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на  какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито...

Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
19.04.2017
Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат уведомява работодателите от общините Карнобат и Сунгурларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:   Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 8203лв.; за чиракуване безработни лица до 29 години с основно...

СЪОБЩЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане
12.04.2017
 СЪОБЩЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане     На основание чл.62а, ал.1 от Закова за водите, кметът на Община Карнобат ОБЯВЯВА: инициатива на „МЕЛА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.Карнобат, общ.Карнобат за водовземане от язовир – имот №000027 по КВС в землището на с.Искра     1. Цел на заявеното използване на водите   Напояване на 570 дка люцерна 2. Воден обект - предмет на използването   Язовир с площ от 153,542 дка , имот №000027 в землището на с.Искра 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването Помпа с дебит 67 куб.м./ч.                                                     Захранващ водопровод ПЕВП Ф125                                                                Напоителна дъждовална инсталация                                   4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ   Масив 150 по КВС в землището на с.Огнен,...

В Бургас ще се проведе изложение „Зона здраве“
07.04.2017
Институтът за здравно образование и Националната пациентска организация Ви канят на второто изложение „Зона Здраве“. То ще се проведе на 8 и 9 април в МОЛ „Галерия“- Бургас, с подкрепата на Община Бургас, УМБАЛ-Бургас, РЗИ-Бургас, РЗОК-Бургас, БЧК. През двата дни са предвидени десетки лекции, консултации и семинари от различни важни области на здравеопазването, от най-сериозни и тежки до възможно най-леки заболявания, бременност, стоматологични и офталмологични проблеми, както и за правилната употреба на медикаменти. Предвидени са безплатни прегледи, скрининги, информационни кампании. Пълната програма можете да прочетете на Фейсбук страницата на „Зона Здраве“ https://www.facebook.com/ZonaZdraveBurgas/?fref=ts

ИЗБОРИ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол