БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА - ЗАЯВКА И ПРОГРАМА
10.05.2018
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ за І-ви ТАНЦОВ КОНКУРС „ОБЩИ КОРЕНИ” 16.06.2018 г., гр. Карнобат Регламент и заявка за Сватбарско надсвирване ОТНОСНО: Провеждане на ХІІІ-ти Национален конкурс ”С песните на Стайка Гьокова”- „Надсвирване на сватбарски оркестри“ І –ви ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ „ОБЩИ КОРЕНИ”

СЪОБЩЕНИЕ
09.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ - ПЧЕЛАРИ
04.05.2018

Уведомително писмо и Покана за 27 - то заседание на Общински съвет на 10 май 2018 г.
03.05.2018
ПРОЕКТ     ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  10 МАЙ  2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на отчета  и баланса на “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 634/ 27.04. 2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета  и баланса на „Медицински центърІ Карнобат“ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 626/25.04.2018 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
02.05.2018
 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ  Ден: 03.05.2018г. (четвъртък)  от  16,00 h. Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5   Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2017/2018г.  Вх.№ 636/30.04.2018 г.     КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Ден: 03.05.2018г. (четвъртък)  от  16,30 h. Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5   Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета  и баланса на „Медицински центърІ Карнобат“ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 626/25.04.2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров...

СЪОБЩЕНИЕ - ПЧЕЛАРИ
24.04.2018

Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт