Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

XII - ти Национален конкурс "С песните на Стайка Гьокова" - част от Балкански фестивал на изкуствата - Карнобат 2017 г.
20.06.2017
Уважаеми дами и господа, Каним  Ви на XII - то  издание на Националния конкурс за изпълнители на тракийски народни песни “С песните на Стайка  Гьокова”, който  ще се проведе на  15 и 16 юли  2017 г.  в гр. Карнобат. Съгласно утвърдения статут,  в конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители в две категории - самодейци и професионалисти, певчески групи за автентичен и обработен фолклор, и сватбарски оркестри. - 15 юли  2017 г.  от 10.00 часа на сцената  в Градски парк - Конкурсна програма на ВИГ / Сватбарски оркестри/; - 16 юли  2017 г.  от 10.00 часа пред НЧ “Димитър Полянов - 1862 г.” - ...

Покана за 18 - то заседание на Общински съвет на 23 юни 2017 г.
19.06.2017
ПРОЕКТ     ДНЕВЕН РЕД НА  ОСЕМНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  23 ЮНИ 2017 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 1. Предложение от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет – Карнобат, относно:  Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет Карнобат и избор на председател на  ПК „Етика, предотвратяване и установяване конфликт на интереси“. Вх.№ 472/12.06.2017 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.  Вх.№ 451/19.05.2017 г. 3. ДОКЛАДНА...

Заповеди на Кмета на община Карнобат
16.06.2017

ОБЯВА
16.06.2017
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Карнобат, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за “Преустройство, пристройка и надстройка на едноетажна съществуваща сграда в  приют за бездомни животни в УПИ ХХI-67 кв.11 по плана на „Производствена зона-Север”, гр.Карнобат”. Лице за контакти: Димитринка Сивенова Тел. 0882003101

ОБЯВА
15.06.2017
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Карнобат, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат“Лице за контакти: Димитринка СивеноваТел. 0882003101

ЗАПОВЕД №РД-11-227 от 07.06.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас
13.06.2017
ЗАПОВЕД № РД-11-227 от 07.06.2017 г.

"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол