БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ - Бургас
09.08.2017
В гр. Бургас е разкрит Център за  подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ №73, тел.0800 18 0 17, е-mail: vselena@demetra.bg Виж видео

Заповеди на кмета на Община Карнобат
02.08.2017
Заповед № РД - 543 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 546 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 547 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 548 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 549 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 550 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 551 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 552 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 553 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 554 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 555 от 06.07.2017 г. Заповед № РД - 556 от 06.07.2017 г. Заповед № РД...

СЪОБЩЕНИЯ
28.07.2017

Покана за 19 - то заседание на Общински съвет на 28 юли 2017 г.
25.07.2017
ПРОЕКТ     ДНЕВЕН РЕД НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  28 ЮЛИ 2017 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров–Кмет на Община Карнобат, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета  на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2017 г. Вх.№ 500/20.07.2017 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Извършване на частични промени по бюджета на община Карнобат за 2017 година Вх.№ 501 /20.07.2017 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ...

КОНКУРС за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „АПИО“ при Община Карнобат – 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение
24.07.2017
На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД -619/17.07.2017 г. на Кмета на Община Карнобат във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС       За длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „АПИО“  при Община Карнобат – 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение Минимални изисквания към кандидатите: -    образование: висше, степен „Магистър“ -    област на висшето образование „Право“ -    минимален професионален опит: 1 (една) година или присъден V-ти младши ранг -    придобита юридическа правоспособност Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: -    познаване на нормативните документи, закони, наредби, постановления,...

Заповеди на кмета на Община Карнобат
21.07.2017

"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол