Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Банкови сметки
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМИНАВАНЕТО НА ОБЩИНА КАРНОБАТ НА ПЪЛНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - КЛОН БУРГАС, СЧИТАНО ОТ 01.03.2017 Г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ СА:


ОБЩИНА КАРНОБАТ


гр. КАРНОБАТ
бул. „БЪЛГАРИЯ” №12


Набирателна сметка в лева на местни бюджети за депозити и гаранции

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС

BIC - CECBBGSF
IBAN - BG15CECB979033G9563600


Разплащателна бюджетна сметка в лева


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
BIC - CECBBGSF
IBAN - BG08CECB979031G9563600

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

гр. КАРНОБАТ

бул. „БЪЛГАРИЯ” №12

 

0559/29101, 0559/29102, 0559/29103, 0559/29104, 0559/24976

Бюджетна сметка в лева за приходите на общината
/плащане на местни данъци и такси/


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
BIC - CECBBGSF
IBAN - BG48CECB979084G9563600
ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ


442100 Данък върху недвижимите имоти
442400 Такса битови отпадъци
442300 Данък върху превозните средства
442200 Данък върху наследствата
442500 Данък при придобиване
441400 Патентен данък
442800 Туристически данък
448007 Такси за административни услуги
448001 Такси за технически услуги