БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Съобщение по чл.32 от ДОПК
Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящите съобщения, следва да се явят в Община Карнобат, Дирекция АПИО, на адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, на втори етаж в стая № 203 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния  Акт за установяване на задължение по декларация ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.


Списъка е публикуван на 13.04.2018 г.
Списък на лицата

1. Севдалин Ахмед Хасан
2. Катя Наскова Иванова
3. Тодор Красимиров Желев
4. Анелия Ангелова Димитрова
5. Цветелина Петрова Делева
6. Чудомир Георгиев Джинков
7. Динко Тодоров Станев
8. Софи Девелопмънт ЕООД
9. Недялко Митков Бакалов
10. Асен Димитров Черкезов
11. Салим Станков Асенов
12. Тодор Георгиев Атанасов
13. Ради Йорданов Костов
14. ТУРАЛ КОМЕРС ЕООД
15. ЕТ „Елта – Димитър Чакъров“ ООД
16. „БЕКО АГРО“ ООД
17. „ЖЕНИ – КОМВЕРС “  ЕООД1. Димо Костадинов Балчев

18. ДАРИ -2005 ООД


Списъка е публикуван на 03.10.2016 г.
Списък на лицата

1. Димо Костадинов Балчев
2. Марин Костов Димитров
3. Господин Пеев Апостолов
4. Еко Партнерс 2008
5. Студио Гласс Дива Еоод
6. Светлана Георгиева Узунова

Списъка е публикуван на 23.08.2016 г.
Списък на лицата
1. Иво Йосифов Василев
2. М Мухлес Бадауи


Списъка е публикуван на 22.06.2016 г.

Списък на лицата
1. Пазир Сали Латиф
2. Спасимир Йорданов Моллов
4. Любомир Колев Денев
5. Митко Колев Божков
6. Драгна Иванова Попова
7. Веселина Стайкова Атанасова
8. Красимир Желязков Атанасов
9. Стоян Иванов Гочев
10 .Златина Йорданова Алексиева
11. Тихомир Георгиев Георгиев
12. Николай Ненчев Димов
13. Петър Димчев Папазов
14. Венелин Генов Атанасов
15. Чавдар Бойчев Добрев
16. Асен Йосков Асенов
17. Николай Стойков Стойков
18. Маринка Христова Иванова
19. Васил Ангелов Христов
20. Валдим Валентин Косев
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт