Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Съобщение по чл.32 от ДОПК
Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящите съобщения, следва да се явят в Община Карнобат, Дирекция АПИО, на адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, на втори етаж в стая № 203 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния  Акт за установяване на задължение по декларация ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списъка е публикуван на 03.10.2016 г.
Списък на лицата

1. Димо Костадинов Балчев
2. Марин Костов Димитров
3. Господин Пеев Апостолов
4. Еко Партнерс 2008
5. Студио Гласс Дива Еоод
6. Светлана Георгиева Узунова

Списъка е публикуван на 23.08.2016 г.
Списък на лицата
1. Иво Йосифов Василев
2. М Мухлес Бадауи


Списъка е публикуван на 22.06.2016 г.

Списък на лицата
1. Пазир Сали Латиф
2. Спасимир Йорданов Моллов
4. Любомир Колев Денев
5. Митко Колев Божков
6. Драгна Иванова Попова
7. Веселина Стайкова Атанасова
8. Красимир Желязков Атанасов
9. Стоян Иванов Гочев
10 .Златина Йорданова Алексиева
11. Тихомир Георгиев Георгиев
12. Николай Ненчев Димов
13. Петър Димчев Папазов
14. Венелин Генов Атанасов
15. Чавдар Бойчев Добрев
16. Асен Йосков Асенов
17. Николай Стойков Стойков
18. Маринка Христова Иванова
19. Васил Ангелов Христов
20. Валдим Валентин Косев