МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Web сайт на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Чрез този сайт на ГД "ГРАО" можете:
* Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
* Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.
/Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации./

* Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


Заповед № РД - 706 от 30.10.2019 г. /Забрана алкохол/

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ІІ – РИ ТУР В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ОТ СИК В ГР. КАРНОБАТ ОТ № 02 09 00 001 ДО 02 09 00 027 И ПСИК НА 2 НОЕМВРИ 2019 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.(чл.39, ал.1 от ИК)

Заповед № РД - 675 от 17.10.2019 г. /Забрана алкохол/

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ГР. КАРНОБАТ ОТ № 02 09 00 001 ДО 02 09 00 027 И ПСИК НА 26 ОКТОМВРИ 2019 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(чл.39, ал.1 от ИК)

ДОГОВОР № 1597 ЗА ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДОГОВОР № 1594 ЗА ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ


ДОГОВОР № 1592 ЗА ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ


ДОГОВОР № 1591 ЗА ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДОГОВОР № 1590 ЗА ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ

Заповед № РД-647 от 07.10.2019 г. /Образувне на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия/


Договор № 1589 за информационно - медийно обслужване


Заповед № РД-637 от 26.09.2019 г. /Определяне на места за поставяне на агитационни материали/

Общински информационен център - Условия и ред за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. във вестник “Карнобатски глас“.

ПОКАНА за провеждане на консултации за състав на Секционни избирателни комисии (СИК) и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед № РД-586 от 09.09.2019 г. /Места за обявяване на избирателните списъци
/

Срокове за подаване на  заявления от граждани за извършване на вписвания в Избирателните списъци за изборите за общински съветници и за Кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед за образуване на избирателни секции - публикувано на 09.08.2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състав на ОИК във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - публикувано на 09.08.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КАРНОБАТ И ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КАРНОБАТ УВЕДОМЯВАТ
, ЧЕ НА 19 ОКТОМВРИ 2019 Г., ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ – 1862 Г.“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И ПСИК ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.
СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИ ПРАВА В ИЗБОРНИЯ ДЕН (27 ОКТОМВРИ 2019 Г.) В ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ:
- № 02 09 00 004 – НАХОДЯЩА СЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГОЛЯМА СГРАДА;
- № 02 09 00 09 – НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 14, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА;
- № 02 09 00 013 И № 02 09 00 014 – НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - ОСНОВНА СГРАДА;
- № 02 09 00 015, № 02 09 00 017, № 02 09 00 018, № 02 09 00 019 И № 02 09 00 026 – НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”.
В ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ – 27.10.2019 Г. НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЩЕ БЪДЕ СПЕЦИАЛНО ПРИГОДЕНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО – МАРКА „ХЮНДАЙ”, С РЕГ. № A1675MP.
ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН: 29 151, 29156; 0882 003104 – КРЕМЕНА КРАСИМИРОВА – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.
ЗАЯВКИ ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 07.10.2019 Г. НА ТЕЛЕФОН 0559/29 126 – СВЕТЛА ТАНЕВА.СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ СПРАВКА ПО ЕГН/ЛИЧЕН НОМЕР ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ, В ЧИЙТО ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК СА ВКЛЮЧЕНИ, КАКТО И ЗА МЯСТОТО (АДРЕСА) НА ГЛАСУВАНЕ, В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г., ВСЕКИ РАБОТЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ – „ГРАО”, КАКТО И НА ТЕЛЕФОНИ: 0559 29151 И 0559 29122. В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ СПРАВКИ В ОБЯВЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ.СЪОБЩЕНИE - Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) може да бъде получено във Център за административно – информационно обслужване и местни приходи при Община Карнобат, както и от кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината. Заявлението е достъпно и на интернет страницата на Община Карнобат.
Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува не по-късно от 12.10.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.
Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник не по-късно от 21 октомври 2019 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.ОБЩИНА КАРНОБАТ
УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ СЪГЛАСНО § 153 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ САМО В ТЕЗИ КМЕТСТВА, КОИТО КЪМ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ (16.07.2019 Г.) ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 16, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

УСЛОВИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КМЕТСТВО СА:

1. НАЛИЧИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ НАД 350 ДУШИ ОБЩО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ОБРАЗУВАЩИ КМЕТСТВОТО;
2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ФУНКЦИИ.

НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

1. С. ДРАГОВО
2. С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО
3. С. ИСКРА
4. С. КЛИКАЧ
5. С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ
6. С. НЕВЕСТИНО
7. С. СОКОЛОВО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ
, ЧЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ. ДАТАТА, НА КОЯТО СА НАСРОЧЕНИ Е ОПРЕДЕЛЕНА С УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В БР. 56 ОТ 16.07.2019 Г. НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ПРАВО ДА ИЗБИРАТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ИМАТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ КЪМ ИЗБОРНИЯ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ СА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ ИЗТЪРПЯВАТ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И СА ЖИВЕЛИ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО.
ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО НЕ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, АКО Е НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ КЪМ ИЗБОРНИЯ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ Е ПОСТАВЕН ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ ИЗТЪРПЯВА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ИМА СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЖИВЯЛ Е НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО И НЕ Е ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО ДА ИЗБИРА В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, НА КОЯТО Е ГРАЖДАНИН.

В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО СМИСЪЛА НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО" ОЗНАЧАВА:
А) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ - ДА ИМАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ПОСТОЯНЕН, И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПОНЕ ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ДА Е В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ – 26 АПРИЛ 2019 Г.;

Б) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪС СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДА ИМАТ АДРЕС НА ПРЕБИВАВАНЕ (АДРЕСЪТ, НА КОЙТО ЛИЦЕТО Е РЕГИСТРИРАНО ПРИ ПРЕСТОЯ СИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ – 26 АПРИЛ 2019 Г.
ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПРОМЕНИЛИ АДРЕСНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 26 АПРИЛ 2019 Г., ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ПО ПРЕДИШНАТА СИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ, КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА, НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ.
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС САМО ВЕДНЪЖ – САМО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС (КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК СЛУЖЕБНО ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ) ИЛИ САМО ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, КЪДЕТО ЗА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (КАТО УСЛОВИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ), ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ИМ АДРЕС В СРОК ДО 12 ОКТОМВРИ 2019 Г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 13-МИ ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА). СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖЕБНО ГИ ЗАЛИЧАВА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО ПОСТОЯННИЯ ИМ АДРЕС.

В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:
А) ЗА КАНДИДАТИТЕ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - ДА ИМАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ПОСТОЯНЕН, И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПОНЕ ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ДА Е В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА – 26 АПРИЛ 2019 Г.;

Б) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪС СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДА ИМАТ АДРЕС НА ПРЕБИВАВАНЕ В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА – 26 АПРИЛ 2019 Г.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „АПИО“ - „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29122 – ТОТКА ДРАГАНОВА И ПЕНКА ДИНЕВА
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
КАКТО И НА МЯСТО В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАРНОБАТ.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПРАВКИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ.


Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен