Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Анкета "Граждански форум"
Здравейте,

Молим Ви да отделите няколко минути за да отговорите на въпросите по-долу. По този начин Вие участвате в проучване, което цели да изясни спецификата на социалната политика на местно ниво в Община Карнобат. В резултат на проучването ще се изготви анализ на ресурсите и дефицитите в практиките по включване на НПО и други заинтересовани страни в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно ниво.
Проучването се провежда в рамките на проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”, ДОГОВОР №196/31.10.2014. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.


Анкета за социалната политика в Община Карнобат

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН