БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ


Списък на подалите декларации по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси служители на община Карнобат
Трите имена на служителя Длъжност Рег. №
1 Златка Чанева Счетоводител 001/27.01.2009
2 Керка  Райкова Счетоводител 002/27.01.2009
3 Нели  Янева Нач. Отдел "Счетоводен" 003/27.01.2009
4 Тодорка Пенева Домакин 004/27.01.2009
5 Маргарита Стаматова Секретар на община Карнобат 005/27.01.2009
6 Росана Чанева Главен юрисконсулт 006/27.01.2009
7 Малина Савова Ст. Експерт 007/27.01.2009
8 Желко Дерменджиев Главен експерт 008/27.01.2009
9 Жельо Георгиев Заместник-кмет 009/28.01.2009
10 Бойка Колева Заместник-кмет 010/28.01.2009
11 Димитър Бъчваров Главен архитект 011/28.01.2009
12 Северин Младенов Младши юрисконсулт 012/28.01.2009
13 Христинка Русева Младши експерт 013/28.01.2009
14 Пламена  Хазърбасанова Ст. Експерт 014/28.01.2009
15 Теменужка  Жекова Старши инспектор 015/28.01.2009
16 Кремена  Събева Главен юрисконсулт 016/28.01.2009
17 Тотка  Георгиева Директор д-ия УОСИП 017/28.01.2009
18 Иван  Иванов Шофьор 018/28.01.2009
19 Диана Радева Счетоводител 019/28.01.2009
20 Янка Кръстева Касиер-събирач 020/28.01.2009
21 Пенка Стоянова Данъчен инспектор 021/28.01.2009
22 Петко Петков Младши експерт 022/28.01.2009
23 Ангел Терзииванов Директор на дирекция 023/28.01.2009
24 Иван Игнатов Младши експерт 024/28.01.2009
25 Иванка Генчева Директор на дирекция 025/28.01.2009
26 Галина Драганова Данъчен инспектор 026/28.01.2009
27 Таня Драгунчева Директор на ЦДГ "Иглика" 027/28.01.2009
28 Антоанета Заркова Директор на ОДЗ "Мир" 028/28.01.2009
29 Елена Попова Директор ЦДГ "Синчец" 029/28.01.2009
30 Златина Димитрова Главен специалист 030/28.01.2009
31 Таню Загаров Кметски наместник с. Козаре 031/28.01.2009
32 Живка Вълева Директор на ЦДГ "Мечо Пух" 032/28.01.2009
33 Събка Недева Директор на ОДЗ "Вълшебство" 033/28.01.2009
34 Валентина Петрова Директор на ЦДГ "Пролет" 034/28.01.2009
35 Василка Костова Младши експерт 035/28.01.2009
36 Тотка  Драганова Старши специалист 036/28.01.2009
37 Даниела  Милкова Главен експерт 037/28.01.2009
38 Таня Грунова Старши експерт 038/28.01.2009
39 Надежда Господинова Главен данъчен инспектор 039/28.01.2009
40 Пепа Ганева Касиер-събирач 040/28.01.2009
41 Димитринка Сивенова Старши експерт 041/28.01.2009
42 Евгений  Ангелов Директор на дирекция "СУУЗ" 042/28.01.2009
43 Стоянка  Рачева Главен специалист д-я УОСИП 043/28.01.2009
44 Янка Бакалова Директор на ЦДГ "Яна Лъскова" 044/29.01.2009
45 Стоянка Иванова Кмет на с. Церковски 045/29.01.2009
46 Мария  Генова Главен експерт "АО" 046/29.01.2009
47 Галина Костадинова Директор ЦДГ Славейче 047/29.01.2009
48 Дияна Славова Младши експерт КРВП 048/29.01.2009
49 Ганка Станчева Счетоводител 049/29.01.2009
50 Лена  Ченешева Старши счетоводител 050/29.01.2009
51 Росица Сивилева Старши специалист ГРАО 051/30.01.2009
52 Райна Илиева Младши специалист ГРАО 052/30.01.2009
53 ЕминеМехмедемин Младши специалист ГРАО 053/30.01.2009
54 Тонка  Янчева Младши специалист ГРАО 054/30.01.2009
55 Хасан Халилов Младши специалист ГРАО 055/30.01.2009
56 Маргарита Гатева Касиер счетоводство 056/30.01.2009
57 Росица Панайотова Главен специалист АО 057/30.01.2009
58 Ангелина Ковачева Инкасатор наеми 058/30.01.2009
59 Росица Велкова Младши експерт д-ия ТСУС 059/30.01.2009
60 Стойка Нейкова Маткова Младши специалист ГРАО 060/30.01.2009
61 Събина Атанасова Младши специалист ГРАО 061/30.01.2009
62 Таня Цонева Младши специалист ГРАО 062/30.01.2009
63 Мария Димова Младши специалист АПИО 063/30.01.2009
64 Мариана Влахова Младши специалист 064/30.01.2009
65 Зоя Чанкова Старши специалист ГРАО 065/30.01.2009
66 Илия  Канев Кметски наместник с. Железник 066/30.01.2009
67 Маргарита Калчева Кметски наместник  с . Драганци 067/30.01.2009
68 Диллитър  Пеев Кметски наместник  с. Сан Стефанов 068/30.01.2009
69 Златко Вълев Кметски наместник с. Мъдрино 069/30.01.2009
70 Гинка  Стоянова Кметски наместник с. Крушово 070/30.01.2009
71 Росен  Сивилев Кметски наместник с. Раклица 071/30.01.2009
72 Росалин Георгиев Кмет на с. Деветак 072/30.01.2009
73 Митко Станев Кмет на с. Невестино 073/30.01.2009
74 Наил Хасан Кмет на с. Драгово 074/30.01.2009
75 Тодор Костов Кмет на с. Зимен 075/30.01.2009
76 Хюсеинали Селим Кмет на с. Кликач 076/30.01.2009
77 Пеньо Бонев Кмет на с. Детелина 077/30.01.2009
78 Стоян Стоянов Кмет на с. Искра 078/30.01.2009
79 Костадин Костадинов Кмет на с. Соколово 079/30.01.2009
80 Мустафа  Юллер Кмет с. Хаджиите 080/30.01.2009
81 Неделчо Делев Кмет на с. Смолник 081/30.01.2009
82 Кольо Колев Кмет на с. Екзарх Антиллово 082/30.01.2009
83 Матей Манев Кмет на с. Крумово градище 083/30.01.2009
84 ВеселинаДякова Кмет на с. Венец 084/30.01.2009
85 Таня Славова Кмет на с. Сърнево 085/30.01.2009
86 Тоньо Тонев Кмет на с. Житосвят 086/30.01.2009
87 Веселин Мирчев Кмет на с. Огнен 087/30.01.2009
88 Диллитър Гроздев Кмет на с. Аспарухово 088/30.01.2009
89 Атанас Бяндов Кмет на с. Сигмен 089/30.01.2009
90 Румяна Желязкова Младши специалист ГРАО 090/30.01.2009
91 Иван  Халачев Кмет на с. Черково 091/31.01.2009
92 Радостина Клисурова Директор на ОДЗ "М Палаузов" 092/02.02.2009
93 Ненко Касабов Системен администратор 093/02.02.2009
94 Чанка Коралска Директор д-ия ТСУС 094/02.02.2009
95 Петър Атанасов Кметски наместник с. Добриново 095/26.03.2009
96 Георги Димитров Кмет на община Карнобат 096/31.03.2009
97 Станка Добрева Кметски наместник в с. Деветинци 097/31.03.2009
98 Гергана Гроздева Стажант-одитор в община Карнобат 098/31.03.2009
99 Лали Колева Старши специалист в д-ия "АПИО" 099/25.06.2009
100 Кремена Събева Секретар на община Карнобат 100/28.09.2009
101 Мария Генова Заместник-кмет 101/01.10.2009
102 Димитър Няголов Мл. експерт в д-ия "АПИО" 102/01.10.2009
103 Гергана Пенева Кметски наместник в с. Сан Стефано 103/01.11.2009
104 Райна Илиева Кметски наместник на с. Глумче 104/01.11.2009
105 Руси Атанасов Старши юрисконсулт 105/05.01.2010
106 Маргарита Георгиева Младши юрисконсулт 106/12.01.2010
107 Лена Ченешева Ст. счетоводител в д-ия "ХД" 107/05.03.2010
108 Ангел Терзииванов Началник отдел "ОМДС" 108/05.03.2010
109 Нели Янева Главен счетоводител 109/08.03.2010
110 Иванка Генчева Началник отдел "Бюджет и финанси" 110/08.03.2010
111 Руси  Атанасов Ст. юрисконсулт в "АПИО" 111/08.03.2010
112 Маргарита Георгиева Мл. юрисконсулт в "АПИО" 112/08.03.2010
113 Тотка Георгиева Директор д-ия "УОС" 113/08.03.2010
114 Евгений Ангелов Директор д-ия "ХД" 114/08.03.2010
115 Гергана Гроздева Младши вътрешен одитор 115/01.08.2011
116 Желко Дерменджиев Директор на дирекция "ЕИ и РР" 116/01.08.2011
117 Златина Димитрова Директор на дирекция "ТСУ" 117/01.09.2011
118 Цонка Динева Финансов контрольор 118/01.09.2011
119 Малина Савова Началник отдел "ПУП" 119/01.09.2011
120 Катя  Данева Главен експерт 120/01.09.2011
121 Кирил Тотев Кмет на село Крумово Градище 121/07.11.2011
122 Кольо Колев Кмет на село Екзарх Антимово 122/07.11.2011
123 Стоян Стоянов Кмет на село Искра 123/07.11.2011
124 Костадин Костадинов Кмет на село Соколово 124/07.11.2011
125 Наил Наил Кмет на село Драгово 125/07.11.2011
126 Дянко  Ненчев Кмет на село Невестино 126/07.11.2011
127 Хасан Халилов Кмет на село Кликач 127/07.11.2011
128 Понка  Костадинова Кмет на село Хаджиите 128/07.11.2011
129 Мария Генова Заместник-кмет на Община Карнобат 129/11.11.2011
130 Жельо  Георгиев Заместник-кмет на Община Карнобат 130/11.11.2011
131 Георги Димитров Кмет на Община Карнобат 131/11.11.2011
132 Деница Ненова Секретар на МКБППМН 132/20.12.2011
133 Илия  Канев Кметски наместник на село Железник 133/03.01.2012
134 Гинка  Стоянова Кметски наместник на село Крушево и село Детелина 134/03.01.2012
135 Гергана  Пенева Кметски наместник на село Сан Стефано 135/03.01.2012
136 Маргарита Калчева Кметски наместник на село Драганци 136/03.01.2012
137 Златко Вълев Кметски наместник на село Козаре 137/03.01.2012
138 Ангел Терзииванов Главен експерт "Образование" 138/03.01.2012
139 Евгений Ангелов Главен експерт "Социални дейности" 139/03.01.2012
140 Стефка  Иванова Заместник-кмет на Община Карнобат 140/05.01.2012
141 Стоянка Иванова Кметски наместник на село Церковски 141/17.01.2012
142 Веселина Дякова Кметски наместник на село Венец 142/17.01.2012
143 Тоньо Тонев Кметски наместник на село Житосвят и с. Добриново 143/24.01.2012
144 Неделчо Делев Кметски наместник на село Смолник 144/24.01.2012
145 Таня Славова Кметски наместник на село Сърнево 145/24.01.2012
146 Атанас Бяндов Кметски наместник на село Сигмен и с. Раклица 146/02.02.2012
147 Веселин Мирчев Кметски наместник на село Огнен 147/02.02.2012
148 Величка Петкова Кметски на местник на село Деветак и с. Деветинци 148/02.02.2012
149 Радостина Димитрова Кметски наместник на село Черково 149/07.02.2012
150 Тодор  Костов Кметски наместник на село зимен и с. Глумче 150/07.02.2012
151 Жени Бъчварова Главен архитект на Община Карнобат 151/02.07.2012
152 Деница Ненова Юрисконсулт в Дирекция "АПИО" 152/01.08.2012
153 Йорданка Балджиева Главен специалист "Човешки ресурси" 153.01.08.2012
154 Малина Савова Главен експерт "ЕНПП" 154/01.08.2012
155 Желко  Дерменджиев Директор на Дирекция "ЕНПП" 155/01.08.2012
156 Златина Димитрова Директор на Дирекция Устройство на територията 156/01.08.2012
157 Желка Гочева Младши експерт "Общинска собственост" 157/03.01.2012
158 Лиляна Балева Старши специалист "Приходи" 158/01.03.2012
159 Златина Димитрова Счетоводител 159/02.07.2013
160 Румен Петков Секретар на МКБППМН 160/02.07.2013
161 Мая Стоева Младши експерт "Административно обслужване" 161/02.09.2013
162 Диана Ченешева Специалист в Дирекция "УТ" 162/02.09.2013
163 Силвия Георгиева Геодезист в Д-ия "Устройство на територията" 163/16.09.2013
164 Руси Русев "Инспектор" в Звено "Местни приходи" 164/01.10.2013
165 Даниел Драгнев Кметски наместник на село Крушово и с. Детелина 165/01.10.2013
166 Стефка Минчева Главен експерт вероизповедание 166/04.12.2013
167 Росица Данева Младши експерт ЕНПП 167/01.04.2014
168 Надежда Господинова Директор на Дирекция "Местни приходи" 168/07.05.2014
169 Събина Колева Еколог 169/01.09.2014
170 Кристина Янева Секретар на МКБППМН 170/01.02.2015
171 Христо Левендов Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 171/01.03.2015
172 Тодор Драгнев Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 172/01.03.2015
173 Тодор Демирев Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 173/01.03.2015
174 Спас Христов Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 174/01.03.2015
175 Руси Желев Водач Специален автомобил 175/01.03.2015
176 Радко Митев Сметосъбирач 176/01.03.2015
177 Митко Сейков Водач Специален автомобил 177/01.03.2015
178 Минко Неделчев Техник-механик дизелови двигатели 178/01.03.2015
179 Кольо Коев Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 179/01.03.2015
180 Йовчо Атанасов Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 180/01.03.2015
181 Живко Дичев Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 181/01.03.2015
182 Желязко Илчев Водач Специален автомобил 182/01.03.2015
183 Валентин Атанасов Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 183/01.03.2015
184 Ахмед Мехмедемин Водач специален автомобил 184/01.03.2015
185 Ангел Атанасов Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 185/01.03.2015
186 Красимир Костов Ръководител на обос.производ. звено ПСО-Карнобат 186/01.03.2015
187 Милко Георгиев Охранител в ПСО-Карнобат 187/08.03.2015
188 Неделчо Коев  Охранител в ПСО-Карнобат 188/16.03.2015
189 Тодор Узунов Охранител в ПСО-Карнобат 189/06.04.2015
190 Петя Вътева Младши експерт АПИО 190/20.05.2015
191 Тодор Христов Общ работник 191/26.05.2015
192 Радка Петрова Контрольор товаро-разтоварна дейност 192/01.06.2015
193 Неделчо Станев Водач Тежкотоварен автомобил 12 т. и повече 193/03.06.2015
194 Милена Колева Технически сътрудник Общински съвет-Карнобат 194/09.06.2015
195 Желко Тодоров Оператор ПСО-Карнобат 195/25.06.2015
196 Мустафа Юмер Охранител 196/17.08.2015
197 Милко Иванов Охранител 197/17.08.2015
198 Янчо  Коралски Охранител 198/17.08.2015
199 Костадин Козаров Охранител 199/02.09.2015
200 Али Исмаил Водач Специален автомобил в ПСО-Карнобат 200/14.09.2015
201 Илия Канев Кметски наместник с. Железник 201/06.11.2015
202 Маргарита  Калчева Кметски наместник с. Драганци 202/06.11.2015
203 Гергана Пенева Кметски наместник с. Сан Стефано 203/06.11.2015
204 Златко Вълев Кметски наместник с. Мъдрино и с. Козаре 204/06.11.2015
205 Неделчо Делев Кметски наместник с. Смолник 205/06.11.2015
206 Ирина Калева Младши експерт 206/01.02.2016
207 Станимир Ангелов Старши експерт ЕНПП 207/01.02.2016
208 Дончо Иванов Счетоводител 208/04.10.2016
209 Теодора Славова Счетоводител 209/26.10.2016
210 Тодор Ганчев Охрана ПСО-Карнобат 210/08.11.2016
211 Божидар Василев Сметосъбирач в ПСО-Карнобат 211/14.11.2016
212 Петя Ушакова Специалист-касиер 212/14.11.2016
213 Яна Пенкова Главен специалист 213/21.11.2016
214 Семра Ахмедова Младши експерт "Човешки ресурси" 214/01.01.2017
Справка за задължения и плащания
"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол