Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Общинска собственост
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Легенда:

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване търговия на открито

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на търговски обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение на маси и столове пред заведения за хранене и развлечения

ПОКАНА за закупуване на имот

МОЛБА за издаване на копие от договор /удостоверение/ за отстъпено /признато/ право на строеж върху общинска земя

МОЛБА за извършване оценка на бивше продаваемо общинско място

МОЛБА за издаване на пропуск за преминаване през ЦГЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз

МОЛБА за картотекиране

МОЛБА за придобиване право на собственост при придобито право на строеж

МОЛБА за разрешение за отсичане на клони и дървета

МОЛБА ЗА отписване на недвижим имот

МОЛБА за издаване на удостоверение за задължения