Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Общинска собственост
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗАЯВЛЕНИЕ за извършване търговия на открито

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на търговски обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение на маси и столове пред заведения за хранене и развлечения

ПОКАНА за закупуване на имот

МОЛБА за издаване на копие от договор /удостоверение/ за отстъпено /признато/ право на строеж върху общинска земя

МОЛБА за извършване оценка на бивше продаваемо общинско място

МОЛБА за издаване на пропуск за преминаване през ЦГЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз

МОЛБА за картотекиране

МОЛБА за придобиване право на собственост при придобито право на строеж

МОЛБА за разрешение за отсичане на клони и дървета

МОЛБА ЗА отписване на недвижим имот

МОЛБА за издаване на удостоверение за задължения
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Маркели - Официален сайт