Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Общинска собственост
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Легенда:

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване търговия на открито

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на търговски обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение на маси и столове пред заведения за хранене и развлечения

ПОКАНА за закупуване на имот

МОЛБА за издаване на копие от договор /удостоверение/ за отстъпено /признато/ право на строеж върху общинска земя

МОЛБА за извършване оценка на бивше продаваемо общинско място

МОЛБА за издаване на пропуск за преминаване през ЦГЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз

МОЛБА за картотекиране

МОЛБА за придобиване право на собственост при придобито право на строеж

МОЛБА за разрешение за отсичане на клони и дървета

МОЛБА ЗА отписване на недвижим имот

МОЛБА за издаване на удостоверение за задължения
Справка за задължения и плащания
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт