БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Постоянни комисии
Постоянни комисии

КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
1.    Жанета Йорданова Димова – председател
2.    Станчо Стоянов Станков
3.    Живка Минчева Гроздева
4.    Стефан Бяндов Хазърбасанов
5.    Чавдар Ненчев Вълев
6.    Красимир Атанасов Трифонов
7.    Тодор Байчев Байчев

КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1.    Емине Ешреф Али - председател
2.    Метин Ибрахим Исмаил
3.    Георги Димитров Димитров
4.    Душан Николаев Няголов 
5.    Станчо Стоянов Станков

КОМИСИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1.    Стефка Генова Иванова- председател
2.    Ваня Димитрова Димитрова
3.    Пенка Георгиева Христова
4.    Душан Николаев Няголов
5.    Метин Ибрахим Исмаил

КОМИСИЯ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ,
1.    Станчо Стоянов Станков – председател
2.    Емине Ешреф Али
3.    Ваня Димитрова Димитрова
4.    Валентин Георгиев Ганчев
5.    Живка Минчева Гроздева

КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
1.    Пенка Георгиева Христова –председател
2.    Пенко Атанасов Атанасов
3.    Душан Николаев Няголов
4.    Ваня Димитрова Димитрова
5.    Георги Димитров Димитров

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
1.    Пенка Колева Балева – председател
2.    Георги Неделчев Колев
3.    Вяра Димитрова Петрова
4.    Валентин Георгиев Ганчев
5.    Стефка Генова Иванова

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
1.    Георги Неделчев Колев – председател
2.    Антоанета Кирилова Стоянова
3.    Жанета Йорданова Димова
4.    Пенко Атанасов Атанасов
5.    Стефан Бяндов Хазърбасанов

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
1.    Антоанета Кирилова Стоянова- председател
2.    Пенка Колева Балева
3.    Вяра Димитрова Петрова
4.    Емине Ешреф Али
5.    Метин Ибрахим Исмаил

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
1.    Красимир Атанасов Трифонов - председател
2.    Тодор Байчев Байчев - 
3.    Чавдар Ненчев Вълев
4.    Пенка Георгиева Христова
5.    Георги Неделчев Колев

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
1.    Тодор Байчев Байчев- председател
2.    Красимир Атанасов Трифонов
3.    Валентин Георгиев Ганчев
4.    Стефан Бяндов Хазърбасанов
5.    Живка Минчева Гроздева

"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол