МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Телефонен указател
Телефонен указател на община Карнобат


ОБЩИНА КАРНОБАТ  Телефонен код: 0559, Пощенски код 8400

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 12

Длъжност

 

 

Председател

29120

0887327333

Технически секретар

29119

0882003380

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ОБЩИНА КАРНОБАТ, бул. "България" 12,

е-mail: karnobat@mail.bg,  FAX: 0559 27165

Кмет

29135

0888411644

Заместник кмет

-  -

Заместник кмет

29111

0882003167

Заместник кмет

29112

0882003122

Секретар на Община

   

Технически сътрудник на кмет

22801, 29125

0886208009

 

 

 

Дежурен

22826, 29121

0882003149

Домакин

29110

0887759520

Гражданска защита

29118

0882003107

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Юристи

29126

 

ГРАО

29122

 

Човешки ресурси

29138, 29161

 

Системен администратор

29165

 

СЕКРЕТАР МК „БППМН“

Секретар

29126

 

ЦЕНТЪР ЗА „АДМИНИСТРАТИВНО – ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ“ – ТЕЛ. 28300

Деловодство

29124

 

Гражданско сътояние

29151

 

Общинска собственост

29162

 

ТСУ

29163

 

Местни приходи

24976

 

Каса

29154

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО“

Директор

29114

0882003103

Счетоводство

29132, 29164, 29153

 

Каса

29136

 

ЗВЕНО „ОДИТОРИ“

Мл. вътрешен одитор

29123

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Финансов контрольор

29123

 

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

Директор

29148

0882003151

Гл. спец. ОС

29144

 

Гл. експерт ОС

29145

 

Ст. инспектор „ПТ“

29133

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Директор

29116

0882003133

Главен архитект

29113

0882003105

Гл. специалист „СБКС“

29147

 

Гл. специалист „КРВП“

29142

 

Мл. Експерт „Геодезист“

29142

 

Гл. специалист „ТСУ“

29143

 

ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Директор

29127

0882003109

Експерти „ЕПП“

29146

 

ЕКОЛОГ

Еколог

29133

0882003101

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Директор

 

 

Гл. експерт „Соц. Дейности“

-

 

Гл. експерт „Образование“

29115

 

Експерти „Култура“

29105

 

Уредник  музей

22206

0882003161

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Управител

22674

0889743344

Касиер

22674

 

Домакин

22674

 

ВЕСТНИК "КАРНОБАТСКИ ГЛАС"

Ръководител

22897

0882003108

Журналисти

22897

 

Оператори

22071

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКРД“

Директор

27001

 

 

Главен счетоводител

22815

 

КМЕТСТВА , КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кмет на с. Екз. Антимово

05524/2258

0882003114

Кмет на с. Кр. Градище

05523/2218

0882003115

Кмет на с. Кликач

05526/2217, 2210

0882003194

Кмет на с. Искра

05522/2362

0882003117

Кмет на с. Невестино

05528/2266

0882003118

Кмет на с. Соколово

05527/2333

0882003127

Кмет на с. Хаджиите

05599/2211

0882003134

Кмет на с. Драгово

05599/2240

0882003123

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кметски наместник  с. Венец

05521/2230

0882003120

Кметски наместник   с. Драганци

05524/2248

0882003146

Кметски наместник   с. Огнен

05578/2231

0882003137

Кметски наместник   с. Аспарухово

05529/2384

0882003119

Кметски наместник .  с. Смолник

05524/2265

0882003129

Кметски наместник  с. Церковски

05523/2362

0882003135

Кметски наместник   с. Сърнево

05520/3272

0882003128

Кметски наместник   с. Сан Стефано

05525/2391

0882003143

Кметски наместник   с. Железник

05525/2312

0882003147

Кметски наместник   с. Черково

05520/3221

0882003142

Кметски наместник   с. Деветак  

с. Деветинци

05525/2216

05525/2260

0882003121

0882003138

Кметски наместник   с. Сигмен

с. Раклица

05528/2210

05528/2262

0882003126

 0882003170

Кметски наместник   с. Крушево

с. Детелина

05529/2216

05529/2431

0882003192

 0882003152

Кметски наместник   с. Зимен

с. Глумче

05526/2464

05526/2413

0882003125

 0882003189

Кметски наместник   с. Житосвят

с. Добриново

05590/2214

05590/2312

0882003124

0882003345

Кметски наместник  с. Мъдрино

с. Козаре

05528/2277

05599/2223

0882003141

0882003141Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен