МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
07.04.2020
ЗАПОВЕД № РД-168 от 07.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01 – 179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната, по повод усложнената епидемична обстановка, моя Заповед № РД – 134 от 19 март 2020 г.

07.04.2020
ЗАПОВЕД № РД-167 от 07.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 18, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат, Заповед № РД – 01 – 143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната, препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID – 19, моя Заповед № РД – 133 от 19 март...

07.04.2020
При засилени мерки за превенция, без граждани и медии, ще се проведе Шестото заседание на Общински съвет Карнобат
Предвид обявеното, с Решение на Народното събрание, извънредно положение на територията на цялата страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID-19/, Общински съвет Карнобат, преустановява провеждането на открити заседания за граждани и медии, до второ нареждане. Шестото редовно заседание на Общински съвет Карнобат ще се проведе при засилени превантивни мерки на 14.04.2020 г. /ВТОРНИК/ от 11.00 часа в САЛОНА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ - 1862“  ГР. КАРНОБАТ. Освен общинските съветници, на заседанието ще бъдат допуснати представители на Общинска администрация Карнобат, които...

07.04.2020
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 АПРИЛ 2020 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 11.00 ЧАСА В САЛОНА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ-1862“ ГР.КАРНОБАТ
ПРОЕКТ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: избора на председател на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика, бюджет, финанси, инфраструктура, европейски и национални програми. Вх.№ 135/12.03.2020 г.2. ОТЧЕТ за изразходени средства за дейности, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Карнобат. Вх.№142/31.03.2020 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на допълнителни средства, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на COVID-19 на територията на община Карнобат. Вх.№146 /31.03.2020 г.4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от...

07.04.2020
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ Ден: 09.04.2020г. (четвъртък)  от 14,00 h. Място:   ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЕТ.2Дневен ред: 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Красимир Атанасов Трифонов - Председателя на временната комисия към Общински съвет – Карнобат, относно: Доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и предложение за съдебни заседатели за Районен съд Карнобат.  Вх.№ 145/31.03.2020 г.     П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“Ден: 09.04.2020г. (четвъртък)  от 14,30 h. Място:   ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЕТ.2Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ...

07.04.2020
ЗАПОВЕД № РД-166 от 07.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат, чл. 5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат, във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната по повод пандемията от COVID-19, Заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решения на Общинския кризисен щаб от 6...2020 година


Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.

Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.


Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев
COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен