Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
17.07.2019
Заявления по реда на Закона за личната помощ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ  

15.07.2019
ОБЯВА - КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

12.07.2019
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЮЛИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
  ПРОЕКТ      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет–Карнобат и неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г. Вх.№ 854/09.07.2019 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет–Карнобат през първото полугодие на 2019 г. Вх.№  853/05.07.2019 г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД...

11.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ
Общински съвет – Карнобат на основание чл.194 от АПК съобщава, че с Решение №949/23.05.2019 г. по административно дело №468 по описа за 2019 г. на Административен съд – гр. Бургас е отменен чл.50 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карнобат /приета с Решение №415.1/24.07.2014  г. на Общински съвет – Карнобат, изменена с Решение № 2210/19.12.2017г. на Административен съд-гр.Бургас по административно дело № 2914/2017г. , в сила от 18.01.2018 г./, в частта относно текста „….събиране, транспортиране…“. Пълния текст на Наредбата може да намерите в сайта на общината: https://karnobat.acstre.com/subsection-446-content.html  

11.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ
Община Карнобат, чрез настоящето публикуване предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 11.07.2019 г.  заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Актуализирана програма за управление на отпадъците 2015-2020г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Карнобат, на адрес - гр.Карнобат, бул. "България" № 12 или на следният електронен адрес: karnobat@mail.bg   На заинтересованите лица се предоставя за предложения и становища по настоящия проект: Актуализация на Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. Мотиви за актуализация на Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

11.07.2019
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
    КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД   Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.15h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова–Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд гр. Карнобат. Вх.№ 855/09.07.2019 г.        КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.30h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА...2019 година


Карнобатски глас - брой 28 - 15.07.2019 г. - 21.07.2019 г.

Карнобатски глас - брой 27 - 08.07.2019 г. - 14.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 01.07.2019 г. - 07.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 24.06.2019 г. - 30.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 17.06.2019 г. - 23.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 10.06.2019 г. - 16.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 03.06.2019 г. - 09.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 27.05.2019 г. - 02.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 20.05.2019 г. - 26.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 13.05.2019 г. - 19.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 06.05.2019 г. - 12.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 29.04.2019 г. - 05.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 22.04.2019 г. - 28.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 15.04.2019 г. - 21.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 08.04.2019 г. - 14.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 01.04.2019 г. - 07.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 25.03.2019 г. - 31.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 18.03.2019 г. - 24.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 11.03.2019 г. - 17.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 04.03.2019 г. - 10.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 25.02.2019 г. - 03.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 11.02.2019 г. - 17.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 04.02.2019 г. - 10.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 28.01.2019 г. - 03.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 21.01.2019 г. - 27.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 14.01.2019 г. - 20.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 07.01.2019 г. - 13.01.2019 г.
Архив


Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен