Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

СЪОБЩЕНИЯ
22.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ № 1 На основание чл. 194 от Административния кодекс и чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщаваме, че с...

Информация във връзка с приключване на дейностите по проект „За по-независим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
19.05.2017
На 16.05.2017 г. от 11:00 часа в Ритуална зала гр. Карнобат се проведе заключителна пресконференция по повод приключване на проект BG05M9OP001-2.002-0038-С001 „За по-независим живот-интегрирани услуги...

СЪОБЩЕНИЕ
18.05.2017
Община Карнобат съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл. 6, ал....

ПОКАНА
15.05.2017
На основание чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, и във връзка с влязла в сила Заповед № РД-24/13.01.2017 г. на кмета на община Карнобат,...

ОБЯВИ - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
03.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ
03.05.2017
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите/2017 година

Карнобатски глас - брой 20 - 22.05.2017 г. - 28.05.2017 г.

Карнобатски глас - брой 19 - 15.05.2017 г. - 21.05.2017 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 08.05.2017 г. - 14.05.2017 г.

Карнобатски глас - брой 17 - 01.05.2017 г. - 07.05.2017 г.

Карнобатски глас - брой 16 - 24.04.2017 г. - 30.04.2017 г.

Карнобатски глас - брой 15 - 17.04.2017 г. - 23.04.2017 г.

Карнобатски глас - брой 14 - 10.04.2017 г. - 16.04.2017 г.

Карнобатски глас - брой 13 - 03.04.2017 г. - 09.04.2017 г.

Карнобатски глас - брой 12 - 27.03.2017 г. - 02.04.2017 г.

Карнобатски глас - брой 11 - 20.03.2017 г. - 26.03.2017 г.

Карнобатски глас - брой 10 - 13.03.2017 г. - 19.03.2017 г.

Карнобатски глас - брой 09 - 06.02.2017 г. - 12.03.2017 г.

Карнобатски глас - брой 08 - 27.02.2017 г. - 05.03.2017 г.

Карнобатски глас - брой 07 - 20.02.2017 г. - 26.02.2017 г.

Карнобатски глас - брой 06 - 13.02.2017 г. - 19.02.2017 г.

Карнобатски глас - брой 05 - 06.02.2017 г. - 12.02.2017 г.

Карнобатски глас - брой 04 - 30.01.2017 г. - 05.02.2017 г.

Карнобатски глас - брой 03 - 23.01.2017 г. - 29.01.2017 г.

Карнобатски глас - брой 02 - 16.01.2017 г. - 22.01.2017 г.

Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2017 г. - 15.01.2017 г.

АрхивИЗБОРИ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол