Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
27.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски, общ. Карнобат за експлоатация на „Инсталация за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат”, попадаща в обхвата на т. 4.1. буква „б“ към Приложение № 4 на ЗООС.

24.01.2020
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
ПРОЕКТ 1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по общинска собственост и устройство на територията и Комисията по противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси - Вх.№ 64/16.01.2020 г. 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 65/16.01.2020 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план...

24.01.2020
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
ПК „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“ И ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „Ден: 27.01.2020г. (понеделник) от 14,00 h.Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5  Дневен ред:1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/ 21.01.2020 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11.00 часа. Вх.№ 75/21.01.2020...

10.01.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ /Общински съвет Карнобат/
Общински съвет – Карнобат, уведомява всички граждани на община Карнобат и заинтересованите лица, на основание чл.194 от Административния кодекс и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че с решение № 2162/12.12.2019 г. влязло в сила на 02.01.2020 г. по адм.дело № 2488 по описа на Административен съд – Бургас ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура –Бургас  на чл.42, ал2, т.3 и т.4, чл.62, изр.2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл.68 от НАРЕДБА № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат, приета с Решение №51 от 27.05.2004 г....

08.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл.61, ал.1 от АПК

03.01.2020
ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Карнобат отправя покана към Вас за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg   Георги Димитров Кмет на Община Карнобат

Карнобатски глас - брой 51 - 23.12.2019 г. - 29.12.2019 г.

Карнобатски глас - брой 50 - 16.12.2019 г. - 22.12.2019 г.


Карнобатски глас - брой 49 - 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г.


Карнобатски глас - брой 48 - 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г.


Карнобатски глас - брой 47 - 25.11.2019 г. - 01.12.2019 г.


Карнобатски глас - брой 46 - 18.11.2019 г. - 24.11.2019 г.


Карнобатски глас - брой 45 - 11.11.2019 г. - 17.11.2019 г.


Карнобатски глас - брой 44 - 04.11.2019 г. - 10.11.2019 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 28.10.2019 г. - 03.11.2019 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 21.10.2019 г. - 27.10.2019 г.


Карнобатски глас - брой 41 - 14.10.2019 г. - 20.10.2019 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 07.10.2019 г. - 13.10.2019 г.

Карнобатски глас - брой 39 - 30.09.2019 г. - 06.10.2019 г.


Карнобатски глас - брой 38 - 23.09.2019 г. - 29.09.2019 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 16.09.2019 г. - 22.09.2019 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 09.09.2019 г. - 15.09.2019 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 02.09.2019 г. - 08.09.2019 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 26.08.2019 г. - 01.09.2019 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 19.08.2019 г. - 25.08.2019 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 12.08.2019 г. - 18.08.2019 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 05.08.2019 г. - 11.08.2019 г.

Карнобатски глас - брой 30 - 29.07.2019 г. - 04.08.2019 г.

Карнобатски глас - брой 29 - 22.07.2019 г. - 28.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 15.07.2019 г. - 21.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 08.07.2019 г. - 14.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 01.07.2019 г. - 07.07.2019 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 24.06.2019 г. - 30.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 17.06.2019 г. - 23.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 10.06.2019 г. - 16.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 03.06.2019 г. - 09.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 27.05.2019 г. - 02.06.2019 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 20.05.2019 г. - 26.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 13.05.2019 г. - 19.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 06.05.2019 г. - 12.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 29.04.2019 г. - 05.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 22.04.2019 г. - 28.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 15.04.2019 г. - 21.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 08.04.2019 г. - 14.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 01.04.2019 г. - 07.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 25.03.2019 г. - 31.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 18.03.2019 г. - 24.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 11.03.2019 г. - 17.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 04.03.2019 г. - 10.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 25.02.2019 г. - 03.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 11.02.2019 г. - 17.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 04.02.2019 г. - 10.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 28.01.2019 г. - 03.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 21.01.2019 г. - 27.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 14.01.2019 г. - 20.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 07.01.2019 г. - 13.01.2019 г.
Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен