МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Отчети
2019


Месечни отчети по ЕБК към 31.12.2019 г. - публикувано на 31.01.2020 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.11.2019 г. - публикувано на 20.12.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.10.2019 г. - публикувано на 16.11.2019 г.

Тримесечни отчети по ЕБК към 30.09.2019 г. - публикувано на 25.10.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.09.2019 г. - публикувано на 18.10.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.08.2019 г. - публикувано на 15.09.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.07.2019 г. - публикувано на 14.08.2019 г.

Тримесечни отчети по ЕБК към 30.06.2019 г. - публикувано на 07.08.2019 г.


Месечни отчети по ЕБК към 30.06.2019 г. - публикувано на 25.07.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.05.2019 г. - публикувано на 13.06.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.04.2019 г. - публикувано на 13.05.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.03.2019 г. - публикувано на 13.04.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 28.02.2019 г. - публикувано на 13.03.2019 г.


Месечни отчети по ЕБК към 31.01.2019 г. - публикувано на 12.02.2019 г.2018


Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишни отчети за касово изпълнение и оборотна ведомост към 31.12.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.12.2018 г. - публикувано на 14.01.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.10.2018 г. - публикувано на 13.11.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.09.2018 г. - публикувано на 14.10.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.08.2018 г. - публикувано на 15.09.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.07.2018 г. - публикувано на 14.08.2018 г.


Месечни отчети по ЕБК към 30.06.2018 г. - публикувано на 14.07.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.05.2018 г.- публикувано на 13.06.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.04.2018 г. - публикувано на 15.05.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.03.2018 г. - публикувано на 13.04.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 28.02.2018 г. - публикувано на 14.03.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.01.2018 г. - публикувано на 13.02.2018 г.


201720162015

2014

2013


2012

 
 

2011


Баланс на община Карнобат

Одитно становище

Одитен доклад

Справка за провизии на вземания

Справка

Справка

Обяснителна записка за годишния финансов отчет - 2011 г.

Отчет за изпълнението на бюджета

Спрака ИБСФ


2010

Годишен финансов отчет на Община Карнобат за 2010г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Община Карнобат за 2010г.
COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен