Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Отчети
2019

2018


Месечни отчети по ЕБК към 30.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.10.2018 г. - публикувано на 13.11.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.09.2018 г. - публикувано на 14.10.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.08.2018 г. - публикувано на 15.09.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.07.2018 г. - публикувано на 14.08.2018 г.


Месечни отчети по ЕБК към 30.06.2018 г. - публикувано на 14.07.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.05.2018 г.- публикувано на 13.06.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.04.2018 г. - публикувано на 15.05.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.03.2018 г. - публикувано на 13.04.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 28.02.2018 г. - публикувано на 14.03.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.01.2018 г. - публикувано на 13.02.2018 г.


201720162015

2014

2013


2012

 
 

2011


Баланс на община Карнобат

Одитно становище

Одитен доклад

Справка за провизии на вземания

Справка

Справка

Обяснителна записка за годишния финансов отчет - 2011 г.

Отчет за изпълнението на бюджета

Спрака ИБСФ


2010

Годишен финансов отчет на Община Карнобат за 2010г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Община Карнобат за 2010г.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН