Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Отчети
2019


Месечни отчети по ЕБК към 31.10.2019 г. - публикувано на 16.11.2019 г.

Тримесечни отчети по ЕБК към 30.09.2019 г. - публикувано на 25.10.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.09.2019 г. - публикувано на 18.10.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.08.2019 г. - публикувано на 15.09.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.07.2019 г. - публикувано на 14.08.2019 г.

Тримесечни отчети по ЕБК към 30.06.2019 г. - публикувано на 07.08.2019 г.


Месечни отчети по ЕБК към 30.06.2019 г. - публикувано на 25.07.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.05.2019 г. - публикувано на 13.06.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.04.2019 г. - публикувано на 13.05.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.03.2019 г. - публикувано на 13.04.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 28.02.2019 г. - публикувано на 13.03.2019 г.


Месечни отчети по ЕБК към 31.01.2019 г. - публикувано на 12.02.2019 г.2018


Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишни отчети за касово изпълнение и оборотна ведомост към 31.12.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.12.2018 г. - публикувано на 14.01.2019 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.10.2018 г. - публикувано на 13.11.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.09.2018 г. - публикувано на 14.10.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.08.2018 г. - публикувано на 15.09.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.07.2018 г. - публикувано на 14.08.2018 г.


Месечни отчети по ЕБК към 30.06.2018 г. - публикувано на 14.07.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.05.2018 г.- публикувано на 13.06.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 30.04.2018 г. - публикувано на 15.05.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.03.2018 г. - публикувано на 13.04.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 28.02.2018 г. - публикувано на 14.03.2018 г.

Месечни отчети по ЕБК към 31.01.2018 г. - публикувано на 13.02.2018 г.


201720162015

2014

2013


2012

 
 

2011


Баланс на община Карнобат

Одитно становище

Одитен доклад

Справка за провизии на вземания

Справка

Справка

Обяснителна записка за годишния финансов отчет - 2011 г.

Отчет за изпълнението на бюджета

Спрака ИБСФ


2010

Годишен финансов отчет на Община Карнобат за 2010г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета на Община Карнобат за 2010г.
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен