МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Постоянни комисии
Постоянни комисии

Общинска собственост и  устройство на територията
1.    Жанета Димова – председател
2.    Живка Гроздева
3.    Стефан Хазърбасанов
4.    Красимир Трифонов
5.    Станчо Станков
6.    Господин Русев
7.    Чавдар Вълев

Икономика, инвестиционна политика, бюджет и финанси
1.    Емине Али – председател
2.    Георги Димитров
3.    Душан Няголов
4.    Станчо Станков
5.    Метин Исмаил

Инфраструктура, европейки и национални програми
1.    Христо Георгиев – председател
2.    Ваня Димитрова
3.    Пенка Христова
4.    Метин Исмаил
5.    Душан Няголов

Благоустрояване, комунални дейности, транспорт, екология
1.    Станчо Станко –председател
2.    Емине Али
3.    Ваня Димитрова
4.    Валентин Ганчев
5.    Живка Гроздева

Селско и горско стопанство
1.    Пенка Христова – председател
2.    Душан Няголов
3.    Пенко Атанасов
4.    Георги Димитров
5.    Пенка Христова

Здравеопазване и социални дейности
1.    Пенка Златанова – председател
2.    Георги Колев
3.    Иван Радев
4.    Валентин Ганчев
5.    Христо Георгиев

Образование, наука, работа с деца,младежта , спорт и туризъм
1.    Георги Колев – председател
2.    Антоанета Стоянова
3.    Жанета Димова
4.    Пенко Атанасов
5.    Стефан Хазърбасанов

Култура, културно- историческо наследство, вероизповедания и средства за масова информация
1.    Антоанета Стоянова – председател
2.    Пенка Златанова
3.    Иван Радев
4.    Емине Али
5.    Метин Исмаил

Законност и обществен ред
1.    Красимир Трифонов – председател
2.    Господин Русев
3.    Чавдар Вълев
4.    Пенка Христова
5.    Георги Колев

Етика и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
1.    Господин Русев – председател
2.    Красимир Трифонов
3.    Валентин Ганчев
4.    Стефан Хазърбасанов
5.    Живка ГроздеваТърсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен