Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Съобщение по чл.32 от ДОПК
Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящите съобщения, следва да се явят в Община Карнобат, Дирекция АПИО, на адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, на втори етаж в стая № 203 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния  Акт за установяване на задължение по декларация ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списъка е публикуван на 27.06.2018 г.
Списък на лицата

1. С.И.В. България ЕООД
2. Синан Сюлейман Али
3. Иван Атанасов Атанасов
4. Валентина Иванова Христова
5. Пламен Костадинов Костадинов
6. „Халея-Ауто” ЕООД
7. Стоян Георгиев Стоянов
8. Анна Христова Петрова
9. Васил Венелинов Вангелов
10. Любомир Колев Денев
11. Христо Щерев Щерев
12. Адиле Осман Али
13. Екатерина Радкова Бонева
14. Ганчо Иванов Василев
15. Пенка Стоянова Пенева
16. Милен Великов Неделчев
17. Живко Атанасов Тодоров
18. Йордан Димитров Ганев
19. Асен Петров Димитров

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН