МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Съобщение по чл.32 от ДОПК
Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящите съобщения, следва да се явят в Община Карнобат, Дирекция АПИО, на адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, на втори етаж в стая № 203 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния  Акт за установяване на задължение по декларация ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списъка е публикуван на 19.11.2019 г.
Списък на лицата

1. Цвета Мирчева Димитрова


Списъка е публикуван на 27.06.2018 г.
Списък на лицата

1. С.И.В. България ЕООД
2. Синан Сюлейман Али
3. Иван Атанасов Атанасов
4. Валентина Иванова Христова
5. Пламен Костадинов Костадинов
6. „Халея-Ауто” ЕООД
7. Стоян Георгиев Стоянов
8. Анна Христова Петрова
9. Васил Венелинов Вангелов
10. Любомир Колев Денев
11. Христо Щерев Щерев
12. Адиле Осман Али
13. Екатерина Радкова Бонева
14. Ганчо Иванов Василев
15. Пенка Стоянова Пенева
16. Милен Великов Неделчев
17. Живко Атанасов Тодоров
18. Йордан Димитров Ганев
19. Асен Петров Димитров

COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен