Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Асоциация на Българските Черноморски общини
Асоциацията на Българските Черноморски общини работи по проект:
"ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА".
Целта на проекта е постигане на институционална и финансова стабилност на местните власти и бизнеса, надежден представител и защитник на интересите на гражданите. Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) е независима, неправителствена, доброволна, самоуправляваща се нестопанска организация, учредена през 1992г. от седем общини. Асоциацията е пререгистрирана през 2002г. в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организация осъществяваща общественополезна дейност за неопределен срок. Асоциацията може да предприема и извършва действия в страната и чужбина, съобразно съответното местно законодателство.
Като сдружение на общини, АБЧО работи в контекста на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който позволява "За защита на общите интереси и следователно за популяризиране и развитие на местното самоуправление, общините да могат да формират национални и регионални сдружения."
АБЧО изгради мрежа от българските черноморски общини и започна да се развива като регионално сдружение на местни власти, което предлага услуги и защитава интересите на своите членове, и по този начин подпомага развитието на компетентни местни власти и създаването на подходяща законова среда, необходима за тяхното функциониране.
Към настоящия момент Асоциацията на българските черноморски общини обединява 21 общини от Българското Черноморие, а именно: Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Дългопол, Девня, Добрич, Долни чифлик, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово, Шабла и Царево, разположени в три административни области – Бургас, Варна и Добрич.

За повече информация:
http://www.ubbsla.org/
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен