Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
25.09.2018
ОБЯВА
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение: „Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва“, гр. Карнобат, заключена между „Гробищен парк“ и разклона на ІІІ – 795 (ул. „Екзарх Антим І – с.Малина – гр.Средец). С реализацията на проекта ще се подобри експлоатационното състояние на настилката на съществуващата велосипедна алея и тротоарите на булеварда, с оглед осигуряване на условия...

22.09.2018
ОБЯВА
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение: „Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в детски градини на територията на гр. Карнобат”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Иглика“, гр. Карнобат в УПИ I от кв. 21 по УРП на „Промишлена зона-Север”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Славейче“, гр.Карнобат в УПИ XIII-345 от кв. 51 по плана на гр. Карнобат“, подобект „Благоустрояване на ДГ „Мир“ УПИ...

20.09.2018
ОБЯВИ
 ОБЯВА 1   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение „Реконструкция на ул.“Граф Игнатиев“ и кръстовище, заключено между ул.“Димитър Полянов“, „Алекси Денев“, „Граф Игнатиев“ и „Димитър Полянов”. Касае се за предстоящата реконструкция на ул.“Граф Игнатиев“, на ул.“Васил Михалев“ и изграждане на ново кръгово кръстовище, на мястото на съществуващото кръстовище, заключено между улици “Димитър Полянов“, “Алекси Денев“ и “Димитър Благоев“.   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-БУРГАС, гр....

14.09.2018
Покана за 30 - то заседание на Общински съвет на 21 септември 2018 г.
ПРОЕКТ      ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА 21 СЕПТЕМВРИ  2018 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ    1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.    Вх.№ 715/18.09.2018 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 710/14.09. 2018 г.3....

14.09.2018
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУРТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30 h.                Място: Заседателна зала, ет.5     Дневен ред:      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предложение за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на Роланд Шнеевайс – художник. Вх.№ 700/04.09. 2018 г.    КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30  h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5   Дневен ред:      1.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ. Вх.№ 705/04.09. 2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров...

14.09.2018
СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
Относно: Постъпилите предложения във връзка с проект  на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Дата на публикуване на проекта на новия Правилник : 14.08.2018 г. на Интернет страницата на Община Карнобат. Предоставен е за обществено обсъждане в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване. Постъпили предложения – няма.   Изготвил справката: Милена Колева, техн.секретар при Общински съвет-Карнобат, 14.09.2018 г.  2018 година


Карнобатски глас - брой 37 - 17.09.2018 г. - 23.09.2018 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 10.09.2018 г. - 16.09.2018 г.

Карнобатски глас - брой 35 - 03.09.2018 г. - 09.09.2018 г.

Карнобатски глас - брой 34 - 27.08.2018 г. - 02.09.2018 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 20.08.2018 г. - 26.08.2018 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 13.08.2018 г. - 19.08.2018 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 06.08.2018 г. - 12.08.2018 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 30.07.2018 г. - 05.08.2018 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 23.07.2018 г. - 29.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 16.07.2018 г. - 22.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 09.07.2018 г. - 15.07.2018 г.

Карнобатски глас - брой 26 - 02.07.2018 г. - 08.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 25.06.2018 г. - 01.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 18.06.2018 г. - 24.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 11.06.2018 г. - 17.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 04.06.2018 г. - 10.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 28.05.2018 г. - 03.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 21.05.2018 г. - 27.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 14.05.2018 г. - 20.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 07.04.2018 г. - 13.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 30.04.2018 г. - 06.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 23.04.2018 г. - 29.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 16.04.2018 г. - 22.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 09.04.2018 г. - 15.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 02.04.2018 г. - 08.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 26.03.2018 г. - 01.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 19.03.2018 г. - 25.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 12.03.2018 г. - 18.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 06.03.2018 г. - 11.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 26.02.2018 г. - 04.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 19.02.2018 г. - 25.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 12.02.2018 г. - 18.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 05.02.2018 г. - 11.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 29.01.2018 г. - 04.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 22.01.2018 г. - 28.01.2018 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 15.01.2018 г. - 21.01.2018 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 08.01.2018 г. - 14.01.2018 г.


Архив


Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Маркели - Официален сайт