Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

ОБЯВА /ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ/
23.03.2017
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г.,...

СЪОБЩЕНИЕ /ПЧЕЛАРИ/
21.03.2017
Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и...

Заповеди на кмета на Община Карнобат
16.03.2017
Заповед № РД-145 от 15.03.2017 г.Заповед № РД-146 от 15.03.2017 г.Заповед № РД-147 от 15.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД11-138/23.02.2017 г.- гр.Бургас
09.03.2017
На основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал.1 и чл.72б от Правилника за прилагане на...

Покана за 16 - то заседание на Общински съвет на 10 март 2017 г.
07.03.2017
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 МАРТ 2017 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В...

Заповеди на кмета на община Карнобат
28.02.2017
Заповед № РД 111 от 24.02.2017 г. Заповед № РД 112 от 24.02.2017 г.

ИЗБОРИ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол