Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
График заседания на постоянни комисии


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 39 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 38 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 37 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 35 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 34 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 33 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 32 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 31 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 30 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 29 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 26 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 25 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 24 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 23 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 22 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 21 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен