МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
График заседания на постоянни комисии


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 41 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 40 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 39 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 38 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 37 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 35 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 34 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 33 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 32 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 31 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 30 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 29 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 26 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 25 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 24 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 23 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 22 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 21 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен