Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

вх. №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Дата

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

1

Тодор Костов

Кмет на кметство с. Зимен

07.06.2018

 Декларация

 

2

Мария Иванова

Кмет на кметство с. Искра

07.06.2018

 Декларация

 

3

Неждет Мехмед

Кмет на кметство с. Соколово

07.06.2018

Декларация

 

4

Дянко Ненчев

Кмет на кметство с. Невестино

08.06.2018

Декларация

 

5

Кремена Събева

Секретар – Община Карнобат

08.06.2018

Декларация

 

6

Хюсеин Селим

Кмет на кметство с. Кликач

08.06.2018

Декларация

 

7

Стоянка Иванова

Кмет на кметство с. Церковски

08.06.2018

 Декларация

 

8

Понка Костадинова

Кмет на кметство с. Хаджиите

08.06.2018

 Декларация

 

9

Тоньо Тонев

Кмет на кметство с. Житосвят

08.06.2018

Декларация

 

10

Веселина Дякова

Кмет на кметство  с. Венец

08.06.2018

Декларация

 

11

Сашко Иванов

Кмет на кметство с. Екз.Антимово

08.06.2018

Декларация

 

12

Наил Хасан

Кмет на кметство с. Драгово

08.06.2018

Декларация

 

13

Радостина Димитрова

Кмет на кметство с. Черково

08.06.2018

 Декларация

 

14

Веселин Мирчев

Кмет на кметство с. Огнен

08.06.2018

 Декларация

 

15

Галина Ангелова

Кмет на кметство с. Детелина

08.06.2018

Декларация

 

16

Атанас Бяндов

Кмет на кметство с. Сигмен

08.06.2018

Декларация

 

17

Недялка Хаджиева

Кмет на кметство с. Кр.Градище

08.06.2018

Декларация

 

18

Иван Линов

Кмет на кметство с. Добриново

08.06.2018

Декларация

 

19

Таня Славова

Кмет на кметство с. Сърнево

08.06.2018

Декларация

 

20

Валентин Рачев

Кмет на кметство с. Аспарухово

08.06.2018

Декларация

 

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен