Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Управление на етажна собственост
Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост

Протокол от общото събрание на собствениците на етажната собственост

Покана от контролният съвет на етажна собственост за свикване на общо събрание на собствениците /дневен ред/

Протокол от общото събрание на собствениците на етажната собственост

Искане от собствениците на самостоятелни обекти в нововъзникналата етажна собственост

Искане за свикване на първо Общо събрание на собствениците на етажната собственост

Искане за свикване на Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост

Протокол от проведено общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост

Съобщение на Управителният съвет /Управителят/ на етажна собственост за изготвяне на протокол

Списък на собствениците и пълномощниците присъствали на общото събрание на собствениците

Разписка за получаване на изготвен протокол от Общото събрание на собствениците

Протокол на основание чл.13, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост

Уведомление от Управителния съвет /Управителя/ на етажна собственост

Протокол от Заседание на Управителният съвет на етажна собственост

Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост

Констативен протокол за установяване на нарушение I

Констативен протокол за установяване на нарушение II

Констативен протокол за установяване на нарушение III

Молба от Управителния съвет /Управителя/ на етажна собственост

Уведомление на основание чл.51, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост

Пълномощно I

Пълномощно II

Пълномощно III
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен