МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Общински съветници - състав
Състав на Общински съвет мандат 2015 - 2019 г.
 

Председател - Общински съвет
Маргарита Стаматова

 

0887876573

 

Общински съветник
Антоанета Кирилова Стоянова

 

0892212338

 

Общински съветник
Валентин Георгиев Ганчев


0886120700
 

 

Общински съветник

Ваня Димитрова Димитрова

 

0889066005


Общински съветник
Иван Радков Радев


0888154020

Общински съветник
Георги Димитров Димитров


0886444234

Общински съветник
Георги Неделчев Колев

0889531792

Общински съветник
Душан Николаев Няголов

0899150076

Общински съветник
Емине Ешреф Али

0887352336

Общински съветник
Жанета Йорданова Димова

0892237469

Общински съветник
Живка Минчева Гроздева

0899000066

Общински съветник
Красимир Атанасов Трифонов

0889387878

Общински съветник
Метин Ибрахим Исмаил


0885681114

Общински съветник
Стефан Бяндов Хазърбасанов


0889313446

Общински съветник
Пенка Георгиева Христова


0878570148

 

Общински съветник
Пенка Колева Балева


0888403346

Общински съветник
Пенко Атанасов Атанасов


0887364159

Общински съветник
Станчо Стоянов Станков


0898562774
/assets/Obshtinski syvet/2016/May/12052016/Hristo Georgiev 0878776614.jpg
Общински съветник
Христо Георгиев Георгиев


0878776614

Общински съветник
Господин Велев Русев


0899194010

Общински съветник
Чавдар Ненчев Вълев


0885272216
 
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен