Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Заповеди на кмета на Община Карнобат
02.08.2017
Заповед № РД - 543 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 546 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 547 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 548 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 549 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 550 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 551 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 552 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 553 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 554 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 555 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 556 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 565 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 566 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 567 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 568 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 569 от 06.07.2017 г.
Заповед № РД - 575 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 576 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 577 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 578 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 580 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 584 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 585 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 586 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 587 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 588 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 590 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 591 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 592 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 593 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 595 от 11.07.2017 г.
Заповед № РД - 600 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 601 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 602 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 603 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 604 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 605 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 606 от 12.07.2017 г.
Заповед № РД - 607 от 12.07.2017 г.


Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт