Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ /ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 75, Б. „Б“, АЛ. 3, Т. 2 ППЗСПЗЗ/
23.11.2017
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН