Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
23.05.2018
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва:
 
 От 28.05.2018 г.,до  02.06.2018 г.  от 09,00 до 17,00 часа ще се проведе третиране на посеви от СЛЪНЧОГЛЕД с препарат   ЕКСПРЕС ”    и „ШАДОУ „  в местностите и на площ, както следва:
 
1. „Ахмачевски път“ – 1050 дка;
2. „Чобан дере“ - 180 дка;
3. „До поделението“ - 135 дка;
 
Растителнозащитните мероприятия ще бъдат извършени от Институт по земеделие гр. Карнобат.
Тел.за справки  0897354983
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН